Innhold

Forslag til områdereguleringsplan for Herbergåsen næringsområde er lagt ut på offentlig ettersyn med høringsfrist 6.mai 2019. I den forbindelse ønsker Nes kommune å invitere grunneiere, naboer og andre interesserte til et åpent informasjonsmøte mandag 29.april klokken 18:00 i Nes næringspark, Oppaker.

Under møtet vil kommunen gjennomgå hovedtrekkene i planforslaget. Planforslaget kan leses på kommunens nettsider her eller i servicetorget på rådhuset.

Vel møtt!


Publisert: 11.04.2019 13:54:25
Sist endret: 11.04.2019 13:54