Innhold

ØRIK, på vegne av Nes kommune, innbyr til åpen anbudskonkurranse for levering av tjenesten «Aktiviteter på gård».

Kommunen ønsker tilbud på kjøp av tjenester innenfor følgende områder:

1. Individuell tilrettelagt tilbud til enkeltelever og elevgrupper med spesielle behov som en del av et pedagogisk opplegg med eventuell en avtalt løpende tilbakemelding til oppdragsgiver (eks. i forhold til IOP).

2. Tilbud om prosjekter som del av fagundervisningen

3. Tilbud til barn og unge som fritidstilbud

4. Tilbud til andre brukergrupper for barn og ungdom med spesielle behov

5. Tilbud til voksne med spesielle behov (eks. personer med demens, personer med rusproblemer, psykiske lidelser eller utviklingshemming)

6. Besøksgård (mulighet for å ta imot gruppe med egne ledsagere og tilby enkle aktiviteter)

Les konkurransegrunnlaget på Doffin:

Tilbudsfrist 1.3.19.

 


Publisert: 11.01.2019 12:16:57
Sist endret: 11.01.2019 12:16