Innhold

Anskaffelse av sentrumsnære leiligheter på Årnes- invitasjon til konkurranse

Nes kommune inviterer til konkurranse for anskaffelse av boliger på vegne av unge innbyggere med nedsatt funksjonsevne.

Konkurransen omfatter anskaffelse av inntil åtte leiligheter. Leilighetene skal organiseres som et borettslag, og andelene vil bli solgt til interessenter i målgruppen. Leilighetene skal være integrert i et ordinært bomiljø med tilknytning til fellesarealer.

Mer informasjon, utfyllende behov og krav er spesifisert i konkurransedokumentene. Disse tilsendes etter anmodning pr. e-post;  tor.kjaerstad@orik.no

 

 


Publisert: 14.05.2021 09:00:10
Sist endret: 14.05.2021 09:00