Innhold

Den første badstuen som ble installert, holdt en temperatur på ca.  90 grader. En så høy temperatur gjør at mange av hallens gjester rett og slett ikke kan benytte badstuetilbudet vårt. I tillegg var det ikke bygningsmessig forsvarlig, særlig med tanke på sikkerhet. Den kortsluttet ofte, slik at badstuetilbudet også ofte uteble.

På bakgrunn av dette valgte vi å bytte ut badstuen den 17. januar 2019. Denne gangen valgte vi en annen type, for å ivareta alle våre kunder på en bedre måte. Den nye badstuen holder en temperatur på ca. 70 grader da steinene er tørre, og vannes det med 1-2 øser, øker temperaturen til mellom 75 og 80 grader. Dette er en temperatur som gjør at badstuen kan benyttes av de aller fleste, også barn, unge og personer med helsemessige utfordringer.

-Generelt har offentlige bad alt for høy temperatur i sine badstuer. Noe som gjør badstuen til en mer manndomsprøve enn velvære. Vi anbefaler at temperaturen ligger på mellom 70 og 80 grader skriver leverandøren av badstuen på sin hjemmeside.

Dette tenker vi er i samsvar med det tilbudet vi i dag har ved Nes svømmehall.  Vi har absolutt forståelse for at noen ønsker en badstue med høyere temperatur.  Likevel vil vårt mål alltid være å ha tilbud som flest mulig av våre gjester kan ha glede av.

Årnes 8. november 2019
Jeanette Falstad, vaktmester Bygg og eiendom og  Nina Sanddalen, daglig leder Nes svømmehall


Publisert: 08.11.2019 15:09:50
Sist endret: 08.11.2019 15:09