Innhold

Nes kommune følger nasjonale retningslinjer for arrangmenter og har besluttet å avlyse tradisjonelt 17. mai arrangement på Årnes og alle lokale arrangement ved skolene.

Nes kommune vil gjennomføre følgende stille markeringer. Markeringene vil ikke være åpne for publikum, men filmes og legges ut i våre kanaler.

Frigjørings- og veterandagen 8. mai, Bautaplassen på Årnes 

  • Fanfare og flaggheising
  • Kransenedleggelse ved minnesmerket for de falne v/ordfører
  • Tale v/ordfører

Grunnlovsdagen 17. mai, Bautaplassen på Årnes 

  • Fanfare og flaggheising  
  • Tale ved ordfører og leder i Nes ungdomsråd 
  • Kransenedleggelse
  • Solist Stig Sydtangen 

Arrangementene filmes og legges ut i Nes kommune sine kanaler. I sendingen vil dere også få se hilsner fra alle skolene i Nes.

Annen frivillig aktivitet 17. mai 

På grunn av koronapandemien tillates ikke annonsering om tid og sted, dette for unngå folkeansamlinger. 

  • Korpsene kan spille i gatene. 
  • Bilkortesje i Nes 
  • Filming av markering ved Nes Kirkeruiner 

Publisert: 04.05.2021 09:37:31
Sist endret: 05.05.2021 08:39