Innhold

Nes kommune følger nasjonale retningslinjer for kulturelle arrangementer for å redusere spredning av koronasmitte, og har besluttet å avlyse tradisjonelt 17 mai arrangement på Årnes og alle lokale 17 maiarrangement ved skolene.

Nes kommune vil gjennomføre følgende stille markeringer:

Frigjørings- og veterandagen 8. mai, Bautaplassen på Årnes 08.00

  • Fanfare og flaggheising
  • Kransenedleggelse ved minnesmerket for de falne v/ordfører

Arrangementet filmes og  sendes direkte på facebook/nett av Nes kommune og Raumnes

Grunnlovsdagen 17. mai, Bautaplassen på Årnes 08.00

  • Salutt
  • Fanfare og Flaggheising
  • Ordfører holder tale for dagen
  • Kransenedleggelse ved ordfører
  • Korps (solist) spiller nasjonalsangen

Arrangementet filmes og sendes direkte på facebook/nett av Nes kommune og Raumnes

Vi oppfordrer alle til å markere dagen lokalt hjemme hos seg selv, på terrasser, og i egen hage, men da innenfor de anbefalingene som myndighetene har gitt. Vi ber dere om å ikke møte opp ved seremoniene, om så skjer er hver enkelt selv ansvarlig for gjeldende smittevernregler.


Publisert: 22.04.2020 12:55:52
Sist endret: 22.04.2020 18:42