Innhold

Det er nå besluttet i Ahus at Nes kommune, som har benyttet Kongsvinger sykehus som sitt primærsykehus i 20 år, også skal få sitt tilbud innenfor psykisk helsevern, Distriktspsykiatriske senter (DPS), Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) og Avdeling rus og avhengighet (ARA) på Kongsvinger

For å få til en smidig overgang ble det nedsatt en prosjektgruppe ledet av Tom Eidlaug med fire arbeidsgrupper hvor representanter fra både Øvre Romerike, Kongsvinger, Nes kommune og brukerne har vært representert:

 • DPS, ledet av Tom Ellingsen, DPS Øvre Romerike
 • BUP, ledet av Mona Elice Rudshaug, BUP Kongsvinger 
 • ARA, ledet av Jean Allegré, ARA Kongsvinger
 • Nes kommune, ledet av Unni-Berit Schjervheim, Kommuneoverlege Nes kommune

Målsettingen med arbeidet har vært å snu pasientstrømmer slik at innbyggerne i Nes kommune får et samlet spesialisthelsetjeneste-tilbud i Kongsvinger.

Hva betyr det for meg?

 • Har du allerede et tilbud på Øvre Romerike kan du fortsette der, med mindre du selv ønsker å flytte over til Kongsvinger.
 • Nye pasienter henvises til DPS, ARA, Bup Kongsvinger som hovedregel, fra 15.12.2020 –        På grunn av bestemmelsen om «Fritt behandlingsvalg» kan pasienten selv velge behandlingssted, men det er ønskelig at man velger seg til Kongsvinger.
 • Behandlingstilbudet i Kongsvinger bygges opp og forsterkes og skal være tilnærmet likt det som er gitt på Øvre Romerike.
 • Kongsvinger og Øvre Romerike har samme:
  •  Prioriteringsveieleder
  •  Pasientjournalsystem slik at Kongsvinger har tilgang til tidligere utredninger/behandlinger
  •  Døgninstitusjon
  •  Poliklinikk

Begrepsordbok

Les mer om hva alle disse begrepene betyr:  Kongsvinger fase III Begrepsordbok.

Litt om tilbudene på Kongsvinger

DPS Kongsvinger

DPS Kongsvinger har poliklinisk og ambulante tjenester, dag- og døgntilbud til pasienter med psykiske lidelser som har behov for utredning og behandling over kortere eller lengre tid.

Kontaktinformasjon:

Åpningstid: Hverdager fra kl. 08.00-15.30.
Telefon: Sentralbord: 67 96 00 00, Forløpskoordinator: 91 10 27 66

Les mer: https://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/dps-kongsvinger

 

DPS Kongsvinger, poliklinikk Kongsvinger

Poliklinikk Kongsvinger tar imot voksne over 18 år for utredning og behandling av ulike allmennpsykiatriske lidelser. Poliklinikken har egne team som tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Kontaktinformasjon:

Telefon: 67 96 00 00

Les mer: https://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/dps-kongsvinger/poliklinikk

 

Rus og avhengighet (ARA)

Avdeling rus og avhengighet (ARA) er en del av divisjon psykisk helsevern. Poliklinikkenes målgruppe er fra 15 år og oppover, døgnseksjonenes målgruppe er fra 18 år.

ARA er samlokalisert med DPS Kongsvinger.

 

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (Bup) Kongsvinger

Tilbyr utrednings- og behandlingstilbud til barn og unge i alderen 0-18 år, hvor det er påvist eller er mistanke om psykiske lidelser.

Kontaktinformasjon:

Åpningstid: Hverdager fra kl. 08.00-15.30.
Telefon: Sentralbord: 67 96 00 00, Forløpskoordinator: 62 88 74 50

Les mer: https://www.ahus.no/steder/kongsvinger/bup-kongsvinger

Hvordan kommer jeg meg til Kongsvinger sykehus?

Besøksadresse:

Parkvegen 35, 2212 Kongsvinger (Kart via google maps)

Med bil:

Fra kommunesenteret Årnes til Kongsvinger er det 43 km og det er beregnet 39 min med bil

Kollektivtransport:

Det går tog til Kongsvinger hver time og det er bussforbindelse mellom Kongsvinger stasjon og sykehuset med avgang hver halve time.

benytte rød linje B81 fra stasjonen til sykehuset – denne går hver halv time. Fra sykehuset til stasjonen går det oftere buss: 18 over hel, 20 over hel og 10 på hel.

Fritt sykehusvalg:

Ordningen med Fritt behandlingsvalg gir deg fortsatt retten til å velge behandlingssted for alle planlagte undersøkelser og behandlinger. Gjelder ikke for øyeblikkelig hjelp/akutt hjelp og heller ikke for LAR-behandling.

Mer informasjon:

Har du spørsmål så ta kontakt med pressetelefonen Ahus: 90 28 71 17

 

 


Publisert: 29.10.2020 23:10:01
Sist endret: 29.10.2020 23:38