Innhold

Oppdatert informasjon 28. august

Vi er avhengige av å opprettholde vannsparing – dugnaden fortsetter!

Nes kommune og Årnes vannverk vil sammen rette en stor takk til alle dere som i sommer har bidratt med vannbesparende tiltak, og på denne måten bidratt til at vi fremdeles har tilgang på drikkevann og vann til nødvendige formål.  På tross av varmen og tørken som har vært, har vannforbruket i år vært lavere enn på mange år. 

Dessverre er det slik at det fortsatt er lite vann og det vil trolig ikke endre seg i løpet av  inneværende år.  Selv om den tørre perioden er på hell vil det kreve mye nedbør over lang tid for å fylle opp kildene igjen.  I tillegg er det slik at så fort frosten kommer, vil tilsiget til vannkildene være så og si null, og oppfyllingen vil være minimal.

Vi må fortsatt spare på vannet og vi er avhengig av at du blir med på dugnaden.

I sommer har det vært svært varmt, og vi har tilbragt mye tid ute, noe som også har gjenspeilet vannforbruket vårt.  Nå står imidlertid høsten og vinteren foran oss og vi flytter inn igjen, men vi håper du fortsatt blir med på dugnaden. 

Vannsparing innendørs vil være et viktig bidrag for å redusere det totale vannforbruket i kommunen.

Her er noen tips som kan bidra til lavere vannforbruk - og ofte også lavere strømforbruk, noe som igjen gir mindre utgifter til deg:

 • Skru av vannet når du pusser tennene
 • Sett på vaskemaskinen og oppvaskmaskinen bare når de er helt fulle
 • Ta heller flere kjappe dusjer istedenfor å bade. Da sparer du både strøm og vann
 • Reparer vannlekkasjer. Her kan det være mye vann å spare! Oppdager du mye kondens på vannrørene i kjelleren, kan dette indikere en lekkasje. Husk at en vannlekkasje i husholdningen fremkommer ikke alltid som en dam av vann på gulvet. Det kan like gjerne være en kran eller et toalett som står og drypper. Har toalettet en rennende cisterne, kan det gå tapt så mye som 400.000 liter vann i året.
 • Om du har vannmåler, ta en kontroll av vannmåleren når det ikke blir brukt vann og sjekk om måleren står helt stille. Gjør den ikke det, står det vann og renner et eller annet sted
 • Dersom vanntrykket i boligen din blir redusert eller du hører susing i ledningene selv om du ikke bruker vann, kan det være indikasjoner på lekkasje på den utvendige stikkledningen. Da bør du ta kontakt med driftsavdelingen i kommunen eller et privat firma som kan gjennomføre lekkasjesøking
 • Monter sparedusj. Da bruker du bare halvparten så mye vann (og varmtvann)
 • Sjekk at det ikke renner vann fra sikkerhetsventilen på varmtvannsberederen
 • Om du vurderer nytt toalett, installer et som er vannsparende.

OBS OBS 4. august

Vi har fått melding om at det er noen som utgir seg for å være fra vannverket og som krever inn bøter- Dette medfører ikke riktighet, vi gir ikke bøter! Mannskap fra både Nes kommunale vannverk og Årnes vannverk benytter uniformert bil og arbeidstøy. Får du besøk av andre, ring Politiet 02800

Oppdatert informasjon 2. august

Fortsatt skjerpede vanningsrestriksjoner.

Vi minner om at det er forbud mot all bruk av vannslange og hageslangen skal til enhver tid være frakoblet utekran/tappepunkt.

Det er tillatt å vanne med kanne.

Vanningsrestriksjonene gjelder nå for både Nes kommunale vannverk og Årnes vannverk, og gjelder inntil ny informasjon blir gitt

:

Oppdatert informasjon 25. juli 

Trapper opp vanningskontroller

På tross av at de fleste er nøysomme og flinke til å følge de innførte vanningsrestriksjonene i Nes kommunale vannverk sitt vanningsområde, ser vi at enkelte fortsatt bedriver vanning med hageslange. Vi ser oss derfor nødt til å trappe opp kontrollene. Dersom vi oppdager mislighold, har vi i ytterste konsekvens anledning til å plombere kraner. Noe vi selvsagt håper å slippe.

Vi er avhengige av at alle bidrar for å sikre nok vann til drikke og personlig hygiene i tiden fremover. Ut fra værprognosene er vannivået kritisk lavt og det kreves STORE mengder nedbør for å fylle opp vannkilden til normal stand. Vi oppfordrer derfor til å være bevisst på vannforbruket, begrense unødig bruk. 

Oppdatert informasjon 05. juli 

Det er i disse dager rekordvarmt vær uten nedbør. Stort vannforbruk har medført et høyt uttak av vann fra vannkildene. Det er ikke ventet at det kommer regn av betydning i juli. For å sikre nødvendig vannforsyning til forbruksvann og brannberedskap, innføres det skjerpede vanningsrestriksjoner for alle våre abonnenter fra og med 5. juli 2018.

Forbud mot all bruk av slange innføres med umiddelbar virkning.

Alle hageslanger skal til enhver tid være frakoblet utekran/tappepunkt. Det er ikke tillatt å fylle bassenger av forskjellige slag med slange. Vannrestriksjonene gjelder for alle som er tilkoblet det kommunale vannverket.

For at hageeiere skal ha mulighet til å holde liv i blomster gis det tillatelse til å vanne med kanne. Gressplener tåler normalt tørke, og kommunen kan ikke prioritere omfattende plenvanning i tørre perioder.

Vanningsrestriksjonene gjelder inntil annen beskjed gis. Kontroller vil bli utført. Vi ønsker dere gode sommerdager videre – med fornuftig vannbruk.

Oppdatert informasjon 27. juni

Vanningsrestriksjonen opprettholdes 

Vi minner om at hagevanning og annen unødig vannbruk må begrenses, da det enda ikke har kommet betydelige mengder nedbør. Varmt vær uten nedbør medfører et veldig høyt vannforbruk, og det tas mer vann ut fra vannkildene våre enn det kommer inn. Vanning med åpen slange, svetteslange eller spreder er derfor fortsatt ikke tillatt. Vanningsrestriksjonen opprettholdes på ubestemt tid.

Kontroll

Nes kommunale vannverk vil fortsatt utføre vanningskontroll

Oppdatert informasjon 4. juni

Vanning med åpen slange, spreder og svetteslange tillates ikke.

Svetteslange er en slange som ligger i blomsterbed eller lignende og drypper vann hele tiden.

Kontroll

Nes kommunale vannverk vil utføre vanningskontroller i sitt forsyningsområde.

Befolkningsvarling via UMS

Det er i dag også sendt ut varsling via UMS til abonnenter i  forsyningsområdet.

Har du ikke fått varsel? Du kan enkelt gå inn å registrere eller endre kontaktinformasjon via denne lenken: https://www.nes-ak.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/telefonvarsling/

 

Vanningsrestriksjoner

Vi nyter i disse dager et nydelig sommervær. En bedre start på sommeren skal vi lete lenge etter.

Bakdelen med et slikt rekordvær er at vi bruker vann som aldri før. For å sikre nødvendig beredskap ved evt. brannutrykninger, og nok vanntrykk til oss alle, innføres det herved vanningsrestriksjoner for alle våre abonnenter fra og med 23. mai 2018.

For at hageeiere skal ha mulighet til å holde liv i blomster og prydbusker gis det tillatelse til å vanne manuelt med slange påsatt spylemunnstykke. Gressplener tåler normalt tørke, og vannverkene kan ikke prioritere omfattende plenvanning i tørre perioder.

Vanning med spreder eller åpen slange er derfor ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å fylle bassenger av forskjellige slag med åpen slange. Fylling med spylemunnstykke vil ta noe lengre tid, men sikrer samtidig at alle naboer beholder et godt vanntrykk.

Vi ønsker dere gode sommerdager videre – med fornuftig vannbruk.

Vanningsrestriksjonene gjelder inntil annen beskjed gis. Har du spørsmål, ta kontakt med oss på telefon 63 91 10 00 eller postmottak@nes-ak.kommune.no

 

Vanningsrestriksjonene innebærer følgende:

 • Forbud mot vanning med spreder
 • Forbud mot bruk av åpen slange
 • Forbud mot bruk av svetteslange/dryppvanningsanlegg

Vanning med håndholdt slange påsatt spylemunnstykke er tillatt

 

 


Publisert: 23.05.2018 17:56:34
Sist endret: 23.05.2018 17:56