Innhold

Mutert koronavirus ved Årnes barnehage

Vi har nå et utbrudd av mutert koronavirus i Årnes barnehage. Barnehagen ble stengt onsdag på grunn av mistanke om smitte.  Alle barn og ansatte ble satt i venekarantene og er testet. Fire personer har testet positivt, men vi venter fortsatt på flere prøvesvar.

Hvis barnet, eller den ansatte er symptomfri kan husstandsmedlemmer gå ut av karantene ved første negative prøvesvar. 

Barnehagen holdes stengt inntil nærmere informasjon gis.

Påvist smitte ved Nes videregående skole

Det er i dag påvist koronasmitte ved Nes videregående skole. Smittesporing pågår nå i kveld og alle som skal i karantene vil få beskjed.

Mistanke om koronasmitte ved Vormsund ungdomsskole.

Det er mistanke om koronasmitte ved Vormsund ungdomsskole.  Det vil si at en klasse, totalt ca 55 personer er satt i  ventekarantene. Alle har fått beskjed og må sitte i ventekarantene inntil testresultater foreligger.

Dersom nærkontakter får tegn på symptomer, skal man testes.

NB! Husstandsmedlemmer til symptomfrie nærkontakter ved  Nes videregående skole og Vormsund ungdomsskole er ikke i karantene.

Fire personer er i dag ute av isolasjon, så det betyr at det nå er totalt 35 personer i kommunen vår som sitter i isolasjon med koronasmitte.

Les mer om:

Testing: https://www.nes.kommune.no/publisert-innhold/politikk-og-organisasjon/koronavirus/koronatesting/

Karantene: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/karantene-og-isolering/

Ventekarantene: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/forsterket-tisk2/#ventekarantene-for-naerkontaktens-husstandsmedlemmer

Status koronasmitte i kommunen: www.nes.kommune.no/korona

 


Publisert: 11.03.2021 18:37:59
Sist endret: 11.03.2021 19:16