Innhold

Skolestartere høsten 2019

Innskriving til 1.klasse august  2019.

Alle barn født i 2013 innskrives til skolestart 2019 ved sin nærskole.
Innskrivingen er en ren formell registrering. Barnas første møte med skolen vil skje våren 2019.
Innskriving vil skje fra uke 43. Alle foresatte vil få tilsendt innmeldingsskjemaer og informasjon fra sin respektive skole.
Dersom noen foresatte ikke har mottatt brev om innskriving innen 5.november, kan de henvende seg direkte til skolen.
Frist for søknad om fremskutt  eventuelt utsatt skolestart, er 15. november 2018. Søknaden sendes kommunalsjef oppvekst og utdanning i Nes kommune.

Kommunalsjef for oppvekst og utdanning


Publisert: 22.10.2018 09:22:59
Sist endret: 22.10.2018 09:22