Innhold

 • Invitasjon til møte om gravplassvirksomheten på Øvre Romerike

  Nes kirkelige fellesråd sammen med øvrige lokale gravplassmyndigheter på Øvre Romerike inviterer til møte med virksomme tros- og livssynssamfunn.

  Les saken »

 • Kulturnatt - Gardermoregionen lørdag 15. oktober

  Les saken »

 • Eldredagen 2022

  Velkommen til årets eldredag i storsalen, Nes kulturhus torsdag 29.september kl. 11.00

  Les saken »

 • Åpen brannstasjon 24. september

  Les saken »

 • Offentlig ettersyn - Detaljregulering Øvre Fjuk

  Planforslag til detaljregulering av Øvre Fjuk legges ut til offentlig ettersyn. Frist for innspill er 10.11.2022

  Les saken »

 • Tone Rønoldtangen valgt til ny midlertidig varaordfører

  Les saken »

 • Alzheimerdagen 21.sept

  Les saken »

 • Søk om midler fra Innovasjon Norge for å utvikle gården din!

  Det nærmer seg en ny søknadsomgang for å søke om investeringsmidler fra Innovasjon Norge. Vi på landbrukskontoret er klare for å hjelpe deg.

  Les saken »

 • Kurs for nye bønder

  Er det mye du lurer på som nyoppstartet bonde? Nes kommune og Nes landbrukslag ønsker velkommen til kurskveld for nye bønder onsdag 28. september kl.18-21 på Grønt fagsenter Hvam, møterom Høyloftet.

  Les saken »

 • Oppdatert koronavaksine

  Pfizer har utviklet en ny oppdatert koronavaksine som er klar til distribusjon i løpet av neste uke (uke 37)

  Les saken »

 • Høstferien 2022

  Høstferieprogrammet er klart

  Les saken »

 • Fløttardag, urfremføring av lokalt spel

  Denne helgen har "Fløttardag- en husmannshistorie" premiere ved Skomakerstua. På scenen står lokale skuespillere, orkesteret er kulturskolenslærere og danserne i Nes dansekompani opptrer.

  Les saken »

 • Brukerundersøkelse og evaluering av virksomhet Dialog og mestring

  Les saken »

 • Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan for Seterstøa planovergang

  Kommunestyret i Nes vedtok ved behandling av sak KST-22/86 i møte 23.08.2022 «Detaljreguleringsplan – Seterstøa planovergang».

  Les saken »

 • Redusert bemanning på Boligkontoret

  Les saken »

 • Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Sagstusjøen hyttefelt

  Planforslag til detaljregulering av Sagstusjøen hyttegrend legges ut til offentlig ettersyn. Frist for innspill er 17.10.2022.

  Les saken »

 • Bra mat - kurs for foreldre i 1.- 7.klasse

  Les saken »

 • Vi trenger flere frivillige til årets TV-aksjon

  Les saken »

 • Klipp hekken! - trafikksikkerhet ved skolestart

  Nå nærmer det seg skolestart og mange av våre små skal ut i trafikken. Det er mange hekker og busker som er for høye som reduserer sikten til syklister og gående.

  Les saken »

 • Velkommen til skolestart!

  Vi ønsker alle elever velkommen til skolestart onsdag 17. august 2022

  Les saken »

 • Pårørendeskole høsten 2022

  Kurs for pårørende til personer med demens

  Les saken »

 • Strømstøtteordning for frivillige organisasjoner

  Nytt regelverk for strømstøtteordningen til frivillige organisasjoner

  Les saken »

 • Velkommen til årets Vegalangs i Vormadalen, 29. juli -7. august

  Opplev sommeren på sitt beste i Vormadalen!

  Les saken »

 • Redusert foreldrebetaling i barnehagene

  Les saken »

 • Svanfoss sluse - slusesesongen 2022

  Vannvegen mellom Mjøsa, Vorma, Glomma mellom Rånåsfoss og Funnefoss er åpen

  Les saken »

 • I Nes har vi en rekke flotte badeplasser

  Les saken »

 • Caroline Salberg Rødfoss er ansatt som ny kommunalsjef samfunn og miljø

  Les saken »

 • Trenger du noen å prate med?

  Les saken »

 • Sommerhilsen fra ordfører og kommunedirektør

  Les saken »

 • Svanfoss sluser - informasjon om slusing sommeren 2022

  Les saken »

 • Åpningstider sommeren 2022

  Les saken »

 • Minnemarkering 22. juli

  Vi glemmer aldri

  Les saken »

 • Vi trenger flere frivillige rodeledere til TV-aksjonen!

  Vil du være med å lage tidenes beste TV-aksjon i Nes?

  Les saken »

 • Offentlige nett-tjenester er rammet av hackerangrep!

  Flere offentlige nett-tjenester er rammet av hackerangrep

  Les saken »

 • Nytt opplag av turkartet utsettes til 2023

  Les saken »

 • Regnbueflagget heises utenfor rådhuset lørdag 25. juni kl. 09.00

  Les saken »

 • Kulturskolen ønsker nye elever velkommen!

  Det er fremdeles mulig å sikre seg en plass i kulturskolen! Høstens tilbud er rikt og med flere helt nye tilbud. Noen av nyhetene er dansetilbud i break/hiphop, nytt musikktilbud for barn i alderen 2-6 år- og  tilrettelagt musikkopplæring med vår nye musikkterapeut!

  Les saken »

 • Husstander med lave inntekter og høye boutgifter kan ha rett på bostøtte

  Les saken »

 • Kommunalsjef Samfunn og miljø – 2. gangs utlysning

  Les saken »

 • Koronavaksine før sommerferien

  Skal du ut og reise i sommer?

  Les saken »

 • Rådyrprosjektet - Bruk av termisk drone for å lokalisere rådyrkillinger før 1. slått

  Les saken »

 • Ung|sommer 2022

  Helgen 11.-12.juni fyller barn og unge Årnes sentrum med konserter, dans , liv og røre! Ta turen innom. Programmet finner du her!

  Les saken »

 • Hele Nes Danser

  "Hele" Nes deltar i innspillingen av filmen Hele Nes Danser denne uken. Filmteamet besøker alle kriker og kroker i kommunen vår i løpet av uke 23.

  Les saken »

 • Forsinkelser i byggesaksbehandlingen

  Les saken »

 • Samtalegruppe for pårørende til personer med demens

  Samtalegruppe for pårørende til personer med demens

  Les saken »

 • Oppstart av Reguleringsplan – Øvre Drognes Gård

  Les saken »

 • Markvandring: Jordhelse og jordkvalitet

  Nes Kommune og Nes Landbrukslag ønsker velkommen til markvandring, mandag 13. juni kl. 18-21 hos Audny og Lars Kjuus, Kjuusalleèn 44.

  Les saken »

 • Nytt kommunikasjonssystem mellom skole og hjem

  Skolene tar i august i bruk nytt skoleadministrativt system, Vigilo

  Les saken »

 • Rapport for første tertial 2022

  Les saken »

 • Sommerferieprogrammet 2022

  Sommerferieprogrammet er klart!

  Les saken »

 • GreenLab Summit 2022

  Les saken »

 • Høring av forslag til kommuneplan 2022 - 2034 Nes kommune

  Les saken »

 • Påmelding til sommeraktiviteter 2022

  Les saken »

 • Ofte stilte spørsmål om kommunale avgifter

  Les saken »

 • Informasjon om vegarbeid

  Veiarbeid på Sluttvegen og Liagrenda

  Les saken »

 • Spyling av hovedvannledninger

  Les saken »

 • Ludvig er Nes kommunes innbygger nummer 24000

  Les saken »

 • Høring av turkart for Nes kommune

  Nes kommune har et turkart som finnes i en digital versjon linket til under, og trykket papirkart. I forbindelse med frivillighetens år vil vi trykke opp nytt opplag av turkartet, og har i den forbindelse gjort en enkel oppdatering.

  Les saken »

 • Informasjonsmøte BSA-hallen og utvidelse av Auli skole

  Les saken »

 • Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan for Rånåsfoss stasjon

  Les saken »

 • Nytt tannhelsetilbud for 21- og 22-åringer

  Det offentlige tannhelsetilbudet er utvidet, og nå får også 21- og 22-åringer billigere tannbehandling.

  Les saken »

 • Spyling av hovedvannledninger – Nes kommunale vannverk

  Les saken »

 • Sommeraktiviteter 2022 ~ årets sommerskole i Nes

  Nes Kommune inviterer alle lag- og foreninger til å komme med tilbud på sommeraktiviteter i uke 26 og 27 for barn i småskole og mellomtrinnet (1.- 7.klasse, skoleåret 21/22) med frist den 6.mai 2022.

  Les saken »

 • Stolpejakten 2022 - Kart

  Skogbygda historielag ønsker velkommen til åpning av årets stolpejakt ved Skogbygda skole kl. 12:00, lørdag 30. april. Det blir besøk av Skogbygda skolekorps og ordfører Grete Sjøli. Nytt i år blir Skogbygda skoles skolekart med 10 stolper, en pilot i Nes. Du inviteres til en åpningsrunde i dette kartet sammen med arrangørene i Skogbygda Historielag. De som har lyst, kan bli med å samles på «På hjørnet» kafeteria (ved siden av Jokern) klokka 14:00. NB! Det er bløtt i skogen, så ta på gode sko.

  Les saken »

 • Kommuneplanen

  Les saken »

 • Nå er det vår! – bli med på årets store ryddedugnad

  Les saken »

 • Søker nye lokaler for kommunalt hjelpemiddellager.

  Les saken »

 • Korona - dette er anbefalingene som gjelder nå

  Les saken »

 • Skal du ut på tur og trenger koronasertifikat?

  Les saken »

 • Flyktninger som bor i private hjem i Nes

  Les saken »

 • Nye åpningstider på testtelefonen

  Les saken »

 • Bøker på mange ulike språk

  Les saken »

 • Spørreundersøkelse - evaluering av stillingen/rollen næringssjef

  Les saken »

 • Varsel om oppstart av planarbeid - Drognesjordet

  Les saken »

 • Nes kommune har inngått samarbeidsavtale med Røde Kors

  Les saken »

 • Vi organiserer og klargjør for å kunne ta imot flyktninger fra Ukraina

  Les saken »

 • Har du utleiebolig tilgjengelig for ukrainske flyktninger?

  Les saken »

 • Driftstilskudd til lag og foreninger 2022

  Les saken »

 • Høring- forslag til ny tiltaksdel til kommunedelplan for klima, energi og miljø

  Kommunedelplan for klima, energi og miljø 2019-2030, med tiltaksdel for perioden 2019-2020, ble vedtatt av kommunestyret i Nes kommune i mai 2019. Kommunedelplanen danner basis for kommunens klima- og energiarbeid. Nes kommune reviderer nå tiltaksdelen, og ønsker i den forbindelse innspill til forslaget. Den nye tiltaksdelen vil gjelde for årene 2022-2023.

  Les saken »

 • Det er fortsatt viktig å ta vaksine.

  Nå tilbyr vi et lite parti med koronavaksinen Nuvaxovid.

  Les saken »

 • Beredskap i kommunene

  Les saken »

 • Ingar Døhlen ansatt som assisterende kommunedirektør

  Les saken »

 • Helsekafé - Long Covid / Senfølger etter koronasykdom

  Noen som har gjennomgått koronasykdom sliter med symptomer og tegn som har oppstått under sykdommen og som de ikke blir kvitt lenge etter de ble "friske". Så kalt "Long Covid".

  Les saken »

 • Jodtabletter

  Les saken »

 • Informasjon om korona

  -testing, smittesporing, koronasertifikat og vaksinering

  Les saken »

 • Strømstøtteordning for frivillige organisasjoner i Nes kommune

  Les saken »

 • ❤️Trenger du noen å snakke med?

  Les saken »

 • Godt årsresultat for 2021

  Høyere skatteinntekter enn budsjettert, bidrar også i Nes til bedre resultat enn forventet.

  Les saken »

 • Smitten ser nå ut til å flate ut i Nes

  Les saken »

 • Endring koronatesting

  Les saken »

 • Status koronavaksinering

  Les saken »

 • Stolpejaktoppdatering

  Det blir stolpejakt i Nes i ni områder av bygda, takket være mange frivillige arrangører! Nes Turlag har meldt seg som arrangør for områdene Dragsjøen og Årnes etter forrige nyhetsoppdatering: https://www.nes.kommune.no/aktuelt/behov-for-flere-arrangorer-i-stolpejakten/

  Les saken »

 • Kommunalsjef Elisabet Frøyland trekker seg fra sin stilling som kommunalsjef

  Les saken »

 • Turkart – trykking av nytt opplag

  Nes kommune har et turkart som finnes i en digital variant linket til under, og en trykket variant. Vi er nå nesten tomme for turkart i papirform og i forbindelse med frivillighetens år i år vil vi trykke opp et nytt opplag. I 2017 hadde vi, i samarbeid med frivilligheten, et større turkartprosjekt hvor flere stier og løyper ble lagt inn i både det digitale kartet, men også trykt opp på papirkart. Vi skal ikke ha en ny prosess i samme omfang nå, men vi vil benytte det allerede eksisterende digitale turkart og gjennomføre en enkel oppdatering før vi trykker opp et nytt opplag. Vi tar sikte på å ha ferdigtrykket opplag klart før sommerferien.

  Les saken »

 • Status smittesituasjonen i Nes per uke 6 (7.2-13.2)

  Smittetrykket er høyt og vi opplever fortsatt økende smitte i Nes.

  Les saken »

 • Nå kan dere søke folkehelsemidler til frivilligheten!

  Vi har tilgjengelige folkehelsemidler til folkehelsetiltak i regi av frivilligheten. Hensikten er å stimulere frivillighetens mange gode initiativ! I 2022 er det avsatt kr 50 000 til denne ordningen. Søknader må fremmes og behandles i henhold til «Reglement for tildeling av folkehelsemidler til frivilligheten», beskrevet i teksten under. Det er tilstrebet en enkel form for søknad og rapportering. Midler kan kun tildeles til tiltak som kommer innbyggerne i Nes kommune til gode.

  Les saken »

 • Regjeringen fjerner alle forskriftsfestede tiltak mot korona

  Regjeringen har i dag, lørdag 12. februar, fattet vedtak om endringer i koronatiltakene.

  Les saken »

 • Nes på kartet!

  Vi gleder oss over en litt mer normal hverdag, selv om vi må huske de viktige smittevernreglene.

  Les saken »

 • Høring – forslag til ny lokal forskrift om motorferdsel på Glomma, Vorma og andre vassdrag, Nes kommune

  Nes kommune har utarbeidet et forslag til ny lokal forskrift om motorferdsel på Glomma, Vorma og andre vassdrag Nes kommune.

  Les saken »

 • Spørreundersøkelse for barn og ungdom – hvordan kan Nes kutte i klimagassutslipp?

  Les saken »

 • Status smittesituasjonen i Nes per uke 5 (31.1-6.2)

  Les saken »

 • Hovedopptak for barnehageåret 2022-2023

  Les saken »

 • Koronavaksinering fremover

  Les saken »

 • Vi trenger sykepleiere!

  Les saken »

 • Testtelefonen (korona) er stengt i dag på grunn av sykdom

  Les saken »

 • Ekstraordinært kommunalt næringsfond

  Kommunene har fått tilført nye midler fra KMD til den kommunale kompensasjonsordningen, og Nes har nå kr. 637 000,- til fordeling. Søknadsfrist er 17.02.2022 kl. 16:00.

  Les saken »

 • Regjeringen fjerner svært mange koronatiltak, gjeldene fra kl. 23.00 i dag, 1. februar.

  Les saken »

 • Koronasertifikat

  De aller fleste har koronasertifikatet tilgjengelig digitalt på sin mobiltelefon.

  Les saken »

 • Status smittesituasjonen i Nes per uke 4 (24.1-30.1.)

  Les saken »

 • Samtalegruppe pårørende

  Samtalegruppe for pårørende til personer med demens

  Les saken »

 • Spennende nysatsning for våre yngste innbyggere!

  Pilotprosjektet "Kulturskole 3.0.  skal bidra til bedre kulturtilbud for innbyggerne våre i alderen 0-6 år. Kulturskolen, Åpen barnehage og Årnes barnehage samskaper KUL-prosjektet, og er ute med en fil om dette!

  Les saken »

 • Fortsatt mulig å søke om bostøtte for desember

  Nå er det åpnet for at du kan søke om bostøtte for desember, januar og februar helt fram til 1. april.

  Les saken »

 • Tusen takk for at du vaksinerer deg!

  Les saken »

 • Grønt nivå og jevnlig testing ved utbrudd på skoler og barnehager

  Kriseledelsen i Nes har besluttet at barneskoler, ungdomsskoler og barnehagene i kommunen skal gå fra gult til grønt nivå fra og med mandag 31. januar.

  Les saken »

 • Status smittesituasjonen i Nes per uke 3 (17.1-23.1.)

  Les saken »

 • Oppdatert kunngjøring: Anskaffelse av konsulenttjenester i forbindelse med eiendom-, bygg og infrastrukturprosjekter

  Les saken »

 • Nå har du sjansen, vi har mange vaksinetimer ledig.

  Du kan få time allerede tirsdag og torsdag neste uke. I tillegg har vi drop-in timer.

  Les saken »

 • Lyst til å være med å arrangere Stolpejakten i Nes?

  Det har nylig vært holdt oppstartsmøte for Stolpejakten i Nes, og flere bygder har frivillige som er klar for å arrangere stolpejakt for innbyggerne også i år. For noen områder trengs det nye arrangører, dersom det skal bli stolpejakt der. Kanskje du kan tenke deg å være med på det?

  Les saken »

 • Folkemøte Ny E16

  Les saken »

 • Status smittesituasjonen i Nes per uke 2 (10.1-16.1.)

  Les saken »

 • Status smittesituasjonen i Nes per uke 1 (3.1-9.1)

  Les saken »

 • Kunngjøring: Anskaffelse av konsulenttjenester i forbindelse med eiendom-, bygg og infrastrukturprosjekter

  Les saken »

 • Benytt deg av tilbudet – ta vaksine!

  Les saken »

 • Alle over 18 år kan nå bestille tid til oppfriskningsdose

  Man må sørge for at det har gått 20 uker siden dose 2.

  Les saken »

 • Status smittesituasjonen i Nes per uke 52 (27.12-2.1.)

  Les saken »

 • Status smittesituasjonen i Nes per uke 51 (20.12-26.12)

  Les saken »

 • En julehilsen fra ordfører og kommunedirektør

  Les saken »

 • Status smittesituasjonen i Nes per uke 50 (13.12-19.12)

  Les saken »

 • Åpningstider jula 2021

  Det er endringer i åpningstider i forbindelse med jul og nyttår, samt som følge av smittevern og nasjonalt påbud om hjemmekontor

  Les saken »

 • Høring – forslag til ny tiltaksdel til kommunedelplan for klima, energi og miljø

  Kommunedelplan for klima, energi og miljø 2019-2030, med tiltaksdel for perioden 2019-2020, ble vedtatt av kommunestyret i Nes kommune i mai 2019. Kommunedelplanen danner basis for kommunens klima- og energiarbeid. Nes kommune reviderer nå tiltaksdelen, og ønsker i den forbindelse innspill til forslaget. Den nye tiltaksdelen vil gjelde for årene 2022-2023.

  Les saken »

 • Ordfører Grete Sjøli tilbake i ordførerstolen fra i dag, onsdag 15. desember

  Les saken »

 • Tilbud om oppfriskingsdose

  Vi tilbyr nå oppfriskningsdose til alle som er 45 år eller eldre og innbyggere i risikogrupper (18-64 år).

  Les saken »

 • Nye nasjonale korona tiltak gjeldende fra 15. desember

  Les saken »

 • Siste skoledag før jul blir fredag 17 desember

  Kriseledelsen i Nes har i dag besluttet å endre skoleruta 2021/22 for kommunale barne- og ungdomsskoler

  Les saken »

 • Strengere nasjonale tiltak for å begrense smitten

  Regjeringen innfører nye nasjonale smitteverntiltak gjeldende fra natt til onsdag 15. desember 2021 og gjeldende inntil videre i fire uker, men det kan ikke utelukkes at de vil vare lengre eller at det blir behov for ytterligere innstramninger.

  Les saken »

 • Husstander med lave inntekter og høye boutgifter kan ha rett på bostøtte

  Les saken »

 • Status smittesituasjonen i Nes per uke 49 (06.12-12.12)

  Les saken »

 • Fungerende ordfører er sykmeldt

  Les saken »

 • Vedtak om overgang til ungdomsskole, høsten 2022

  Les saken »

 • Hva betyr de nye nasjonale tiltakene fra 9. desember

  Tusen takk for innsatsen dere gjør for å ta vare på hverandre og lokalsamfunnet vårt.

  Les saken »

 • Nye nasjonale koronatiltak gjeldende fra natt til torsdag 9. desember

  Regjeringen la i kveld, 7. desember frem nye koronatiltak for å begrense smitten og unngå overbelastning på sykehus og i helsetjenesten.

  Les saken »

 • Status smittesituasjonen i Nes per uke 48 (29.11- 05.12)

  Vi opplever nå sterkt smittetrykk i kommunen og vi har smitterekord sist uke.

  Les saken »

 • Regionale koronatiltak gjeldende fra natt til fredag 3. desember 2021

  Les saken »

 • Ingen bemanning på byggesak 08.12.2021

  Les saken »

 • Tilskudd til inkludering av barn og unge 2022

  Tilskuddsordningen “Tilskudd til inkludering av barn og unge” er kunngjort for 2022 og søknadsskjemaet er nå publisert

  Les saken »

 • Tid for vannmåleravlesning - frist 15. desember

  I disse dager sender vi ut opplysninger om hvordan du kan registrere din vannmåleravlesning for i år.

  Les saken »

 • Status smittesituasjonen i Nes per uke 47 (22.11- 28.11)

  I uke 47 ble det påvist 79 nye tilfeller med korona i kommunen vår.

  Les saken »

 • Koronavaksinering- tilbud om oppfriskningsdose til innbyggere i aldersgruppen 65 år og eldre

  Da har vi rigget på plass vårt nye vaksinesenter på Opaker, og er klare til å ta imot nesbuer i aldersgruppen 65 år og eldre.

  Les saken »

 • Varsle meg!

  Nes kommune har nå tatt i bruk Varsling 24 for å varsle husstander og bedrifter i et geografisk område om hendelser. Varsling 24 sender ut varsling via SMS, e-post, og talemelding til fasttelefon. Meldingen sendes til alle innbyggere over 16 år i en husstand og alle kontaktpersoner i en bedrift.Alle enheter i et borettslag/sameie blir også varslet. Forutsetningen er at beboerne er oppført i Folkeregisteret med riktig adresse og at de har kontaktinformasjon i Kontaktregisteret.

  Les saken »

 • Status smittesituasjonen i Nes per uke 46 (15.11-21.11)

  I uke 46 ble det påvist 62 nye tilfeller med korona i kommunen vår.

  Les saken »

 • Olberg, Rånåsfoss – utbyggingsavtale på offentlig høring

  Les saken »

 • Nytt vaksinesenter

  Kriseledelsen har i dag besluttet å ta i bruk bygningen etter Opaker SFO (gamle rektorboligen) som nytt vaksinesenter fra uke 48. Det nye vaksinesenteret ligger lett synlig på Opaker langs E16

  Les saken »

 • Status smittesituasjonen i Nes per uke 45 ( 8.11-14.11)

  Les saken »

 • HANDLINGSPROGRAM MED BUDSJETT 2022 OG ØKONOMIPLAN 2022-2025

  Les saken »

 • Pandemien er ikke over!

  Smitten er økende i Nes og fungerende ordfører Vivian Wahl og kommunedirektør Jon Sverre Bråthen har en klar oppfordring til alle Nesbuer: Det er fortsatt en økende smittetrend i Nes, nå må vi følge smittevernreglene.

  Les saken »

 • Status smittesituasjonen i Nes for uke 44 (1.11-7.11)

  Det er fortsatt en økende smittetrend i Nes og i kommunene rundt oss

  Les saken »

 • Budsjett og økonomiplan legges frem

  Les saken »

 • Nes er med i folkehelseundersøkelse

  Hvordan har du det? Og hvordan trives du der du bor? Nes kommune er med i Folkehelseundersøkelsen i Viken, der hele 250 000 innbyggere blir invitert til å svare. Dette er en av Norges største folkehelseundersøkelser. Vi håper du vil svare på undersøkelsen, dersom du mottar en SMS med invitasjon.

  Les saken »

 • Sjekk ut serien beredskapstroppen! - Egenberedskapsuka

  Slå to fluer i ett smekk og sjekk ut denne miniserien fra DSB i helgen, som samtidig er nyttig læring for egenberedskap.

  Les saken »

 • Kommuneoverlegene i Gardermoregionen oppfordrer: Pandemien er ikke over – vi må skjerpe oss

  Pandemien er ikke over, og nå må vi alle bli flinkere på smittevern for å beskytte oss selv og hverandre fra smitte, og helsesektoren vår fra overbelastning. Kommuneoverlegene i Gardermoregionen går ut med felles smittevernråd til innbyggere i kommunene. Blant annet oppfordres det til å bruke munnbind i situasjoner hvor det er vanskelig å holde en meter avstand, og å vurdere reduksjon i antallet nærkontakter.

  Les saken »

 • Legemidler og førstehjelp du bør ha i hus – Egenberedskapsuka

  Her får du vite hva du trenger å ha i hus av legemidler og førstehjelpsutstyr for å kunne dekke dine grunnleggende behov i tre døgn.

  Les saken »

 • Sjekk din egenberedskap – øvelse gjør mester!

  Det meste er lettere å håndtere dersom en på forhånd har tenkt gjennom at det kan skje, og du har gjort noen forberedelser på hva du skal gjøre. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har laget en øvelse du kan gjøre for å sjekke din egenberedskap.

  Les saken »

 • 💉Koronavaksinering- tilbud om oppfriskningsdose for innbyggere i aldersgruppen 75-84 år

  Les saken »

 • Ingenting er som vann! – har du lagret eget vann for beredskap?

  For beredskap i hjemmet anbefaler vi at dere lagrer 9 liter vann per person i husstanden. Mange lurer på hvordan man lagrer vann, og hvor ofte det må byttes. Her får du svarene på det. Det er lettere enn mange tror!

  Les saken »

 • Er du beredt? – Egenbereskapsuka

  Visste du at godt voksne er bedre på beredskapslager enn yngre folk i etableringsfasen, og at folk på bygda er bedre beredt enn de som bor i byene? Vi anbefaler at du forbereder et beredskapslager hjemme for deg og din husholdning.

  Les saken »

 • Du er en del av Norges beredskap - Egenberedskapsuka

  Denne uka er det Egenberedskapsuka 2021 – en landsdekkende kampanje. Målet er å øke folks kunnskap om egenberedskap, slik at flere gjør fornuftige forberedelser. Vi ber om at du tenker igjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forbereder deg best mulig. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv i minst tre døgn.

  Les saken »

 • Bli med i ungdomsrådet!

  Les saken »

 • Fortsatt viktig å teste seg for korona

  Selv om samfunnet er åpnet opp og pandemien er over i en ny fase er det fortsatt smitte i samfunnet.

  Les saken »

 • Vil du være skuespiller i Nes kommunes nye spel: "Fløttardag"?

  Fløttardag har premiere i juni 2022, og nå inviteres teaterglade til audition! Spelet følger en husmannsfamilie som ankommer sin nye husmannsplass i 1870. Vi følger dem gjennom ett år med motgang og medgang, mye slit, men også glade stunder. Familien er fiktiv, men historien rundt korrekt. Stykket vil ha mange ulike musikkuttrykk; fra rock til opera, via visesang og klassisk. Stykket er skrevet på dialekt

  Les saken »

 • Status smittesituasjonen i Nes per uke 42

  Det er nå mye luftveissykdom i kommunen og antallet påviste tilfeller av koronasmitte har økt siste uke.

  Les saken »

 • Vegarbeid i kommunen

  Nes kommune har forvaltningsansvaret for ca 230 km kommunale veger, hvorav ca 85 km grusveger.

  Les saken »

 • TV-aksjonen 2021

  Les saken »

 • Åpen kveld Vormsund ungdomsskole 21. oktober

  Velkommen til Åpen kveld på Vormsund ungdomsskole

  Les saken »

 • Ny tjeneste for innmelding av feil på kommunale veier og gatelys

  Vi har nå tatt i bruk en ny tjeneste som gjør det enklere for deg som innbygger å melde inn skader som hull i en vei eller ødelagt gatelys.

  Les saken »

 • Skolestart høsten 2022

  Les saken »

 • Influensavaksine 2021

  Les saken »

 • Kjører gründerkurs for fulle hus på Årnes

  Vi har merket stor interesse for etablererkursene vi har på Årnes sier Mats Olsen i Etablerertjenesten på Øvre Romerike.

  Les saken »

 • Fungerende ordfører og ny midlertidig varaordfører

  Les saken »

 • 💉Status koronavaksinering uke 40

  Les saken »

 • Folkehelseundersøkelsen i Viken nærmer seg!

  Undersøkelsen går ut til ca. 250 000 innbyggere (over 18 år) mandag 8. november. For å skape et godt nærmiljø for deg, der du bor, må vi vite mer om hvordan du har det. Derfor er det viktig at du svarer på undersøkelsen. Jo flere som svarer, jo bedre og mer grundig blir undersøkelsen!

  Les saken »

 • 💉Status koronavaksinering uke 39

  Les saken »

 • Kulturnatt Gardermoregionen

  Med Kulturnatt Gardermoregionen ønsker vi å synliggjøre kulturaktiviteter i regionen vår.

  Les saken »

 • Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2022

  Les saken »

 • Besøksregler ved Nes sykehjem gjeldende fra 27.09.

  Les saken »

 • Nes kommune følger regjeringens gjenåpning.

  Les saken »

 • 💉Status koronavaksinering uke 38

  Vi er inne i siste fase av koronavaksineringen og avslutter massevaksineringen i Neshallen 30. september.

  Les saken »

 • Utlysning av tilskuddsmidler - Næringsutvikling og innovasjon

  Viken fylkeskommune lyser ut 18 millioner kroner for å styrke og delfinansiere utviklingsprosjekter innen næringsutvikling, verdiskapning og innovasjon i Viken-samfunnet.

  Les saken »

 • Ny stimuleringsordning til nyskaping og bransjeutvikling innen kulturelle og kreative næringer

  Med en ny tilskuddsordning skal Viken fylkeskommune bidra til å utvikle og styrke aktører og regionale bransjestrukturer innen kulturell og kreativ næring i Viken.

  Les saken »

 • Endret krav til karantene og smittesporing fra 27. september

  Nedjustering av TISK

  Les saken »

 • Bra mat- kurs for foreldre

  Les saken »

 • Nye lokaler for Frivilligsentralen, BUA og Utekontakten.

  Les saken »

 • Velkommen til Eldredagen 2021

  Les saken »

 • 💉Status koronavaksinering uke 37

  Les saken »

 • Folkehelseuka i Nes 27.9 til 3.10

  I uke 39 (mandag 27. september til søndag 3. oktober) er det igjen klart for Folkehelseuka i Nes! Da har vi en uke med ekstra søkelys på helsefremmende aktiviteter og årets tema er "I bevegelse".

  Les saken »

 • Vaksinasjon med 3. dose til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar

  Les saken »

 • Drop-in koronavaksinering

  Les saken »

 • Godkjenning av valgresultat

  Les saken »

 • Drop-in i Åpen barnehage

  Les saken »

 • Utlysing av konkurranse om leie av jord

  Les saken »

 • Valgresultater for Stortings- og sametingsvalget 2021

  Les saken »

 • Stortings- og sametingsvalget 2021 - Valget vil bli gjennomført ved bruk av papirmanntall

  Les saken »

 • 💉Status koronavaksinering uke 36

  Les saken »

 • Har du tatt buss rute 3676 eller 855 mandag 6. september – Nes videregående skole

  Les saken »

 • Nå starter vi vaksinering av 12-15 åringer i Nes

  Les saken »

 • Velkommen til næringsseminar 23. september

  Torsdag 23.september inviteres det til næringsseminaret "Næringsutvikling i en bynær landbrukskommune"  i Nes Kulturhus

  Les saken »

 • Høstferien 2021

  Høstferieprogrammet er klart

  Les saken »

 • Pårørendeskole høsten 2021

  Kurs for pårørende til personer med demens

  Les saken »

 • 💉Status koronavaksinering uke 35

  Les saken »

 • Ønsker du å etablere din egen bedrift?

  Startup Viken avd. Øvre Romerike tilbyr gratis grunnkurs i etablering på Årnes.

  Les saken »

 • Utlysning - kommunalt næringsfond

  Nes Næringsfond - åpner igjen for søknader

  Les saken »

 • Status smittesituasjonen i Nes for uke 34 (23.8-29.8)

  Les saken »

 • Har du tatt skolebussen (rute 455) Auli – Runni ungdomsskole tur/retur tirsdag 24.8 eller onsdag 25.8

  Les saken »

 • Status smittesituasjonen per 27. august

  Les saken »

 • 💉Status koronavaksinering uke 34

  Les saken »

 • Koronatesting av reisende opphører

  Les saken »

 • Status smittesituasjonen i Nes for uke 33 (16.-22.8)

  Les saken »

 • 💉Status koronavaksinering uke 33

  Les saken »

 • Drop-In vaksinering dose 1

  torsdag 19. august kl. 14.00 til 20.00

  Les saken »

 • 💉Status koronavaksinering uke 32

  Les saken »

 • Bli med på Beintøft!

  Påmeldingen til Beintøft 2021 har åpnet! Nå er det igjen duket for Beintøft, Norges største gå-til-skolen-aksjon. Fra 30. august -24. september, skal barneskoleelever (1.-7. klasse) over hele Norge konkurrere mot hverandre om å komme seg til og fra skolen på den mest miljøvennlige måten. Vi ønsker å inspirere elevene til å gå, sykle eller ta kollektivt skolen. Slik blir det mindre forurensning der vi bor, lufta blir renere og området rundt skolen blir tryggere. Det er gratis å delta og den tøffeste klassen vinner hele 30 000 kr.

  Les saken »

 • Ny utlysning - ekstraordinært kommunalt næringsfond

  Stortinget fattet budsjettvedtak 18. juni 2021 Innst. 600 S (2020-2021) Økonomi tiltak i møte med pandemien. Det ble avsatt 750 millioner kroner til kommuner etter antallet ansatte i overnattings- og serveringsbransjen i hver kommune, sports- og fritidsvirksomheter (utenom idrettslag), detaljhandel (utenom dagligvare) og reisebyråer og -arrangører for 2. og 3. kvartal 2020. Nes kommune er tildelt kr. 965 000,- som skal utbetales til lokalt næringsliv.

  Les saken »

 • Frist nærmer seg - søk om folkehelsemidler til frivilligheten!

  15. august er fristen for å søke folkehelsemidler til frivilligheten! Det er etablert en ny, årlig ordning med tildeling av midler til folkehelsetiltak i regi av frivilligheten. Hensikten er å stimulere frivillighetens mange gode initiativ. Det avsettes i 2021 en sum på kr 40 000 til denne ordningen. Søknader må fremmes og behandles i henhold til «Reglement for tildeling av folkehelsemidler til frivilligheten», beskrevet i teksten under. Midler kan kun tildeles til tiltak som kommer innbyggerne i Nes kommune til gode.

  Les saken »

 • Status smittesituasjonen i Nes for uke 31 (2.-8. august)

  Les saken »

 • 💉Status koronavaksinering uke 31

  Les saken »

 • Feil dato i enkelte valgkort

  Denne uka sender Valgdirektoratet ut digitale valgkort. Valgkortet er først og fremst en bekreftelse på at du har stemmerett.

  Les saken »

 • Høringsfristen for innspill til varsel om oppstart av rullering av kommuneplanens arealdel og samfunnsdel, samt forslag til planprogram nærmer seg

  Nes kommune skal rullere (revidere) gjeldende kommuneplan. Det varsles nå om oppstart av planarbeidet og du kan sende inn høringsinnspill til planprogrammet og komme med eventuelle arealinnspill. Frist for innspill er 20. august.

  Les saken »

 • 💉Status koronavaksinering uke 30

  Les saken »

 • Ferieavvikling - Ingen bemanning på Byggesak i uke 31

  Les saken »

 • Status smittesituasjonen i Nes for uke 29 (19. -25. juli)

  Les saken »

 • 💉Status koronavaksinering uke 29

  Les saken »

 • Minnemarkering 22. juli

  Vi glemmer aldri

  Les saken »

 • 💉Status koronavaksinering uke 28

  Les saken »

 • Benytter du deg av hjemmetester for korona, vær klar over bruksområde

  Enkelte butikker, apotek og nettsteder har begynt å selge hurtigtester for korona for hjemmebruk. Kvaliteten er ulik og feilmarginene er flere når en tar test selv.

  Les saken »

 • 💉Status koronavaksinering uke 27

  Les saken »

 • NVE varsler om jord- og flomskredfare, gult nivå for deler av Sør-Norge

  Les saken »

 • Var du på Sanngrund restaurant søndag 4. juli?

  Vi vet at mange av innbyggerne i Nes er trofaste besøkende til Sanngrund. Sør-Odal kommune melder om at personer som har besøkt restauranten søndag 4. juli mellom kl. 14:00 til 16:00 bør ha lav terskel for å teste seg dersom symptomer oppstår, og om å holde seg hjemme til svaret foreligger.

  Les saken »

 • Råd og regler for fullvaksinerte personer

  Vaksinasjon og gjennomgått korona (covid-19) beskytter godt, men gir ingen garanti mot å bli smittet og være smittsom. Derfor må også vaksinerte følge de smittevernrådene som til enhver tid gjelder, og teste seg dersom man får symptomer som kan passe med korona (covid-19).

  Les saken »

 • Vaksinering av ansatte i barnehager og skoler

  Nes kommune vil prioritere vaksiner til ansatte i skoler og barnehager, slik at så mange som mulig har fått første dose innen barnehage- og skolestart etter ferien. Kommunen kan prioritere inntil 10 % av vaksinene til dette etter at risikogrupper og helsepersonell er vaksinert.

  Les saken »

 • Etterregistrering av koronavaksiner satt i utlandet

  Innbyggere i Nes som har tatt godkjent koronavaksine i utlandet kan etterregistrere denne i Norge. Dette gjelder for innbyggere med norsk fødselsnummer eller D-nummer som har fått vaksiner som er godkjent av det europeiske legemiddelbyrået (EMA).

  Les saken »

 • Nes har fått nytt personvernombud

  Les saken »

 • 💉Status koronavaksinering uke 26

  Les saken »

 • Nes kommunale vannverk minner om at det fortsatt er viktig å spare på vannet.

  Vi nyter i disse dager et nydelig sommervær, noe som også gjør at vi forbruker mye vann.

  Les saken »

 • Testing i forbindelse med fritidsreiser

  Les saken »

 • Status smittesituasjonen i Nes per 1. juli

  Les saken »

 • Vormsund Medisinske Senter har to nye fastleger på plass!

  Les saken »

 • Omtaksering av eiendommer starter i juli/ august

  Nå begynner arbeidet med taksering av eiendommer som ikke har formuesgrunnlag fra Skatteetaten. Alle eiere av eiendommer som omfattes av takseringen får informasjonsbrev tilsendt.

  Les saken »

 • Svanfoss sluse - slusesesongen 2021

  Vannvegen mellom Mjøsa, Vorma, Glomma åpnes i dag, 1. juli

  Les saken »

 • Kunngjøring av godkjent områdereguleringsplan for Auli skole og idrettshall

  Kommunestyret i Nes vedtok i møte 22.06.2021 områdereguleringsplan for Auli skole og idrettshall

  Les saken »

 • Kunngjøring av godkjent områdereguleringsplan for Runni

  Kommunestyret i Nes vedtok i møte 22.06.2021 områdereguleringsplan for Runni

  Les saken »

 • God sommer!

  Les saken »

 • Krav om tilbakeslagssikring

  Alle som er tilknyttet en offentlig vannledning er forpliktet til å være tilstrekkelig sikret mot å forurense vannledningsnettet. Dessverre er det ikke alle som har tilstrekkelig sikring, og etter pålegg fra mattilsynet vil kommunen nå gjennomføre en aksjon for å informere og for å kontrollere at påkrevet sikring er installert hos en rekke virksomheter. Standard abonnementsvilkår og drikkevannsforskriften regulerer kravet om tilbakeslagssikring i Nes kommune.

  Les saken »

 • Kulturskolens tilbud høst 21 er klart!

  Nå kan du melde deg på høstens kulturskoletilbud! Denne høsten er kulturskolen glade for å kunne utvide tilbudet i dans samt å kunne tilby et kulturtilbud for 1.-3.trinn på alle våre barneskoler. 4-5-åringer i kommunen vår kan nå melde seg på dans i kulturskolen i det nye tilbudet "Danselek "

  Les saken »

 • Koronasertifikat - trenger alle det?

  Les saken »

 • 💉Status koronavaksinering uke 25

  Les saken »

 • Utsatt frist for å melde på arrangement til Folkehelseuka i Nes er 1. juli!

  Les saken »

 • Godkjent tømming av båtseptik i Vorma og Glomma

  Torsdag 24. juni kl. 0900 vil leder i Årnes båtforening Jan Heskestad demonstrere anleggene.

  Les saken »

 • Regnbueflagget heises utenfor rådhuset, mandag 28. juni kl. 08.00

  Les saken »

 • Regjeringen presenterte 18. juni trinn 3 i gjenåpningsplanen

  Les saken »

 • Badevannsprøver og badeplasser i Nes

  Les saken »

 • 💉Status koronavaksinering uke 24

  Les saken »

 • Info til russen

  Deltok du eller rullet du med russen på parkeringsplass ved McDonald’s Gardermoen natt til fredag 11.juni og/eller natt til søndag 13. juni? Da ber vi deg om å teste deg umiddelbart.

  Les saken »

 • Sommerferieaktiviteter 2.0

  Flere sommerferieaktiviteter med utekontaktene.

  Les saken »

 • Fortsatt ledige timer til vaksinering!

  Det er fortsatt mange ledige timer for dere som er i gruppe 8.

  Les saken »

 • Informasjon om vegarbeid

  Les saken »

 • 💉Status koronavaksinering uke 23

  Les saken »

 • Følg kulturskolens digitale sommerfestival!

  Nes kulturskole inviterer til digital sommerfestival lørdag 12. juni, med livestream  kl 10-12 og  kl 14-16.

  Les saken »

 • Nes kommune følger nasjonale tiltak fra og med 11. juni

  Den lokale forskriften til Nes kommune går ut ved midnatt og det vil da være de nasjonale tiltak, råd og regler som er gjeldende fra fredag 11. juni i Nes kommune.

  Les saken »

 • Koronasmitte ved Vormsund ungdomsskole

  Det er i kveld påvist koronasmitte ved Vormsund ungdomsskole

  Les saken »

 • Folkehelseuka i Nes 2021 - Husk påmelding

  Fristen for å melde på arrangement er 25. juni, men vi setter pris på at det meldes på fortløpende. Påmelding gjøres ved å sende inn påmeldingsskjema til e-postadresse: postmottak@nes.kommune.no Årets folkehelseuke blir i uke 39 (27. september til 3. oktober). Legg gjerne inn uka i kalenderen allerede nå, og start planleggingen av gode arrangement. Tema som er valgt i år er: I bevegelse. Tematikken er valgt som et symbol på det motsatte av det halvannet år med koronarestriksjoner vi har levd i. Det har vært, og er fortsatt, begrensninger i hva vi kan gjøre og mange har følt på en form for stillstand. Så med årets folkehelseuke ønsker vi å løfte fram et stimulerende perspektiv, og ber om kreative arrangement som beveger oss i en eller annen form!

  Les saken »

 • Folkehelsemidler til frivilligheten

  Det etableres en ny, årlig ordning med tildeling av midler til folkehelsetiltak i regi av frivilligheten. Hensikten er å stimulere frivillighetens mange gode initiativ. Det avsettes i 2021 en sum på kr 40 000 til denne ordningen. Søknader må fremmes og behandles i henhold til «Reglement for tildeling av folkehelsemidler til frivilligheten», beskrevet i teksten under. Midler kan kun tildeles til tiltak som kommer innbyggerne i Nes kommune til gode.

  Les saken »

 • Koronavaksinering

  Regjeringen har i dag sendt ut en pressemelding der de har varslet om nytt intervall mellom vaksinedosene.

  Les saken »

 • 💉Status koronavaksinering uke 22

  Les saken »

 • Tilbud om vaksine til gruppe 7 og 8

  Les saken »

 • 💉Status koronavaksinering uke 21

  Les saken »

 • Telefonproblemer- feil er funnet og utbedret

  Les saken »

 • Vedrørende SMS med tilbud om koronavaksine

  Les saken »

 • Gjeldende tiltak i Nes fra 27. mai kl. 12.00 til og med 10. juni

  Smittesituasjonen i Nes tilsier at vi ikke kan vurdere å iverksette trinn 2 av regjeringens plan for gjenåpning av samfunnet før etter 10. juni.

  Les saken »

 • Høyt smittetrykk i Nes

  Les saken »

 • Bostøtte - foreldre til barn med delt fast bosted blir likestilte

  Stortinget har besluttet å likestille begge foreldrene i tilfeller der barnet har delt fast bosted. Fra 1. juni 2021 kan derfor barn med delt fast bosted, være med på begge foreldrenes bostøttesøknad.

  Les saken »

 • Sommerferie 2021

  Meld deg på aktiviteter i sommerferien

  Les saken »

 • 💉Status koronavaksinering uke 20

  Les saken »

 • God pinse!

  Koronapandemien har ikke sluppet taket og vi står fortsatt i en spesiell tid med mange restriksjoner.

  Les saken »

 • Det er oppdaget koronasmitte blant russen på Romerike

  Vi ber Nes-russen som har vært ute og rullet de siste dagene om å teste seg.

  Les saken »

 • Hurra for 17. mai

  Les saken »

 • Vormsund ungdomsskole settes til rødt nivå

  Les saken »

 • Flomberedskap 2021

  Det er mindre sannsynlighet enn normalt for stor vårflom i Glomma i 2021. NVE vurderer at det er 5 prosent sannsynlig for at det blir vårflom på oransje nivå.

  Les saken »

 • 💉Status koronavaksinering uke 19

  Les saken »

 • 17. mai feiring i Nes

  Les saken »

 • Anskaffelse av sentrumsnære leiligheter på Årnes- invitasjon til konkurranse

  Les saken »

 • Neskollen skole settes til rødt nivå

  Les saken »

 • Ny lokal Forskrift om forebygging av koronasmitte trer i kraft 12. mai kl. 07.

  Les saken »

 • Økning i smittesituasjonen i Nes!

  Les saken »

 • Viktig informasjon til deg som er helsearbeider!

  Helsearbeiderne i Nes som har fått første dose med AstraZenea-vaksinen får nå tilbud om Pfizer-vaksine som dose to.

  Les saken »

 • Markering av Frigjørings- og veterandagen 8 mai

  8. mai feirer vi friheten, og vi hedrer våre veteraner

  Les saken »

 • 💉Status koronavaksinering uke 18

  Les saken »

 • Digitalt lunsjmøte om smarte klima- og energitiltak i boliger 11. mai

  Vi ønsker å bidra til at boligeiere bruker energi mer effektivt og i større grad benytter lokale fornybare energikilder i sine boliger. Bli med på digitalt lunsjmøte tirsdag 11. mai kl 11.00 – 12.00

  Les saken »

 • Rådhuset åpner igjen for besøkende mandag 10. mai

  Les saken »

 • Runni ungdomsskole settes til rødt nivå

  Les saken »

 • Er du helsepersonell eller studerer for å bli helsepersonell, og har lyst til å bidra i pandemiarbeidet?

  Les saken »

 • Kunngjøring av vedtatt detaljreguleringsplan for Esval Miljøpark

  Kommunestyret i Nes vedtok 20.04.2021 detaljregulering for Esval miljøpark.

  Les saken »

 • Alternativ markering av Frigjørings- og veterandagen 8 mai og Grunnlovsdagen 17 mai 2021 i Nes kommune

  Les saken »

 • Gjeldende besøksregler ved Nes sykehjem fra 3. mai

  Fra 3. mai vil følgende besøksregler være gjeldende:

  Les saken »

 • Den siste uka ser vi en negativ smitteutvikling

  Les saken »

 • 💉Status koronavaksinering uke 17

  Les saken »

 • Tjenesteinnholdet til innbyggere i nytt botilbud på Årnes

  Les saken »

 • Informasjon om koronavaksinering

  Les saken »

 • Opphever lokal forskrift om forebygging av koronasmitte

  Les saken »

 • 💉Status koronavaksinering uke 16

  Les saken »

 • Nasjonale tiltak gjeldende i Nes fra 26. april til og med søndag 9. mai

  Les saken »

 • Kulturlokaler på Vormsund for 21/22 har søknadsfrist 1.mai

  Ukentlig bruk av kultursal og musikkrom m/foaje på Vormsund ungdomsskole har søknadsfrist 1.mai.

  Les saken »

 • 💉Status koronavaksinering uke 15

  Les saken »

 • Gratis klima- og energirådgivning til boligeiere

  Nes kommune tilbyr frem til 15. desember 2021 gratis klima- og energirådgivning til sine innbyggere. Dette omfatter blant annet: •Energianalyse av din bolig på nett •Rådgivning på telefon og e-post •Digital befaring med energirådgiver (begrenset tilbud) •Informasjonsmøte om smarte klima- og energitiltak, sykkel og elbillading

  Les saken »

 • Hva er gjeldende tiltak i Nes!

  Les saken »

 • Ny utlysning- Ekstraordinært kommunalt næringsfond

  Nes kommune er tildelt kr. 5 751 358,- som skal utbetales til lokalt næringsliv.

  Les saken »

 • Risikogrupper og koronavaksinering

  Les saken »

 • Utlysning - Partnerskapsavtale for heising og firing av flagg

  Les saken »

 • Nes sykehjem avdeling 2CDE og 3B søker feriehjelp til vakter i sommer

  Les saken »

 • 💉Status koronavaksinering uke 14

  Les saken »

 • Status smittesituasjonen og annen koronainformasjon

  Les saken »

 • Leie av idrettshaller og gymsaler for sesongen 2021/2022

  Les saken »

 • Viktig informasjon i forbindelse med koronavaksinering

  Les saken »

 • Ny søkerunde - Ekstraordinært kommunalt næringsfond

  Det åpnes for nye søkere i forbindelse med at Stortinget bevilget midler til de hardest rammede kommunene med høy arbeidsledighet i februar.

  Les saken »

 • Tilskudd til næringsutvikling og innovasjon 2021

  Støtteordning til utviklingsprosjekter og tiltak som tilrettelegger for et omstillingsdyktig næringsliv og bidrar til å sikre og etablere nye arbeidsplasser.

  Les saken »

 • Nytt koronadødsfall i Nes

  Les saken »

 • 💉Status koronavaksinering uke 13

  Les saken »

 • God påske!

  Les saken »

 • 💉Status koronavaksinering uke 12

  Les saken »

 • Bruk av internett i Nes bibliotek

  Les saken »

 • Smittesituasjonen per søndag 21. mars

  Les saken »

 • Status prosjekt mobil og bredbånd

  Les saken »

 • Status koronasituasjonen i Nes per 19. mars

  Les saken »

 • 💉Status koronavaksinering uke 11

  Les saken »

 • Frigjøringsdagen 8. mai og 17. mai

  Les saken »

 • Nedstenging av kulturtilbud

  Koronasituasjonen medfører nedstengte og endrede tilbud i Kultur og mangfold

  Les saken »

 • Nye besøksregler ved Nes sykehjem fra 16. mars

  Med bakgrunn i dagens koronasituasjon og innføring av særlig høyt tiltaksnivå for kommunene i Viken, gjelder følgende for besøk ved sykehjemmet;

  Les saken »

 • Skoler og barnehager settes på rødt nivå fra og med onsdag

  Les saken »

 • Mange nye smittetilfeller i dag, totalt 52 smittetilfeller i uke 10

  Les saken »

 • Flere nye tilfeller med påvist koronasmitte i dag, fredag 12. mars

  Les saken »

 • Nes gründersenter tilbyr kontorplass og faglig veiledning

  Her kan du få hjelp utvikle en god forretningsidé eller til å få fart på noe du allerede så smått er i gang med.

  Les saken »

 • 💉Status koronavaksinering uke 10

  Les saken »

 • Ordfører har innkalt til formannskapsmøte 12.mars kl. 11.00

  Les saken »

 • 12 nye tilfeller med påvist koronasmitte i kommunen i dag, torsdag 11. mars

  Les saken »

 • Pauser AstraZeneca- vaksinering

  Les saken »

 • Info om Stolpejakten i Nes 2021

  Litt gladnyheter, innimellom alle koronanyheter om dagen 🙂 Det blir stolpejakt i Nes også i år, for syvende året på rad. En rekke frivillige arrangører sørger for det, med noe bistand fra Nes kommune.

  Les saken »

 • Årnes barnehage stengt inntil videre

  Ingen ansatte eller barn skal møte i barnehagen før man får ny beskjed.

  Les saken »

 • 💉Status koronavaksinering uke 9

  Les saken »

 • Godt årsresultat for 2020

  Det foreløpige regnskapet for 2020 viser et netto driftsresultat på 88 millioner kroner.

  Les saken »

 • Driftstilskudd til frivillige organisasjoner 2021

  Les saken »

 • En gledens dag på Vormsund Ungdomsskole

  Les saken »

 • Status smittesituasjonen i Nes per 27. februar

  Les saken »

 • 💉Status koronavaksinering uke 8

  Les saken »

 • Eiendomsskattelister i Nes 2021

  Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskattelistene ut til offentlig gjennomsyn i 3 uker fra 1. mars.

  Les saken »

 • De faglige E16-utredningene presentert for formannskapene

  Les saken »

 • Mistanke om engelsk variant av koronaviruset ved Korsdalen barnehage avdeling Auli.

  Les saken »

 • Presentasjon av Nye Veiers anbefalinger for ny E16

  Nye Veier vil i morgen, tirsdag 23. februar, presentere sine faglige vurderinger så langt i arbeidet med kommunedelplan E16 Kongsvinger-E6.

  Les saken »

 • Foreldreundersøkelse i barnehage

  Foreldreundersøkelsen 2020 i regi av Utdanningsdirektoratet er igjen gjennomført i barnehagene i kommunen.

  Les saken »

 • Kunngjøring- Ekstraordinært kommunalt næringsfond

  Nes kommune har fått 2.61 mill kroner til utlysning.

  Les saken »

 • 💉Status koronavaksinering uke 7

  Les saken »

 • Ny forskrift for Vann og avløpsgebyrer

  Les saken »

 • 💉Status koronavaksinering uke 6

  Les saken »

 • Besøksregler ved Nes sykehjem gjeldende fra og med fredag 12. februar

  Med bakgrunn i gjennomført koronavaksinering og nye retningslinjer fra nasjonale myndigheter, kan pasientene igjen motta besøk

  Les saken »

 • Mutert virus påvist i Nes

  Det er bekreftet at den engelske varianten av koronaviruset er påvist i vår kommune.

  Les saken »

 • Hovedopptak barnehage 2021

  Vi anbefaler å søke på minst to barnehager. Husk å søke før 1. mars

  Les saken »

 • Har du vært med Buss 3643 (Simarud) fra Neskollen til Tomeråsen

  Les saken »

 • Det er påvist koronasmitte ved Neskollen skole og Norlandia Neskollen Tellusvegen barnehage

  Les saken »

 • Har du vært på besøk i Hakadal og stått på ski i Varingskollen i helgen? Da bør du ta en koronatest.

  Les saken »

 • Alle skriftlige eksamener avlyses for elever i ungdomsskolen og videregående opplæring

  Koronapandemien gjør at regjeringen velger å avlyse alle vårens skriftlige eksamener for elever i grunnskolen og den videregående skole.

  Les saken »

 • Status koronavaksinering uke 5

  Les saken »

 • Påvist koronasmitte ved Nes videregende skole

  Les saken »

 • Det er i dag påvist koronasmitte ved Hvam videregående skole

  Les saken »

 • Besøksforbud på Nes sykehjem forlenges til og med 14. februar

  Les saken »

 • Utsending av sms og/eller talemelding vedrørende koronavaksinering

  Les saken »

 • Ekstra midler til kommuner med høy arbeidsledighet

  Nes kommune har ved årsskiftet 2021 fått bevilget 2.61 millioner i ekstraordinært tilskudd. Midlene er bevilget av Stortinget til kommuner med spesiell høy arbeidsledighet i forbindelse med Covid19 pandemien.

  Les saken »

 • Bedrifter kan søke om støtte til kompetanseheving av ansatte

  Nå kan bedrifter i Viken igjen søke støtte til bedriftsintern opplæring og kompetanseheving av ansatte. Viken fylkeskommune lyser ut midler og det gis inntil 700 000 kroner i støtte per bedrift.

  Les saken »

 • Webinarserie med foredragsholdere fra Gardermokonferansen

  Gardermokonferansen 2020 ble som kjent avlyst, i den anledning har Innovasjon Gardermoen fått med seg de fleste av foredragsholderne på en serie webinarer.

  Les saken »

 • GLADNYHET - Svømmehallen åpner igjen!

  Les saken »

 • Koronasmitte ved Framtun skole

  Les saken »

 • "Hvor mye snørr er lov?"

  Smittevernstiltakene i skoler og barnehager varierer, basert på smittesituasjonen i kommunen.

  Les saken »

 • Vinterferie 2021

  VI TAR FORBEHOLD OM AT DET KAN KOMME ENDRINGER OG AVLYSNINGER GRUNNET ENDRINGER I SMITTESITUASJON OG RESTRIKSJONER SOM FØLGE AV DETTE.

  Les saken »

 • Postlistene vil være tilgjengelig på nettsiden fra 8. februar

  Les saken »

 • Koronasituasjonen i Nes per 23. januar

  Les saken »

 • Kontaktinformasjon til servicetorget

  Du treffer servicetorget på telefon 66 10 40 00 alle hverdager mellom kl. 09.00 -11.30 og kl. 12.00-14.00

  Les saken »

 • Nes kommune følger smittesituasjonen i Nordre Follo nøye

  Les saken »

 • Koronasmitte ved Fenstad skole og Vormsund barnehage

  Det er i dag påvist koronasmitte både på Fenstad skole og Vormsund barnehage

  Les saken »

 • Det er påvist koronasmitte ved Neskollen skole

  Les saken »

 • Kulturskole starter med fysisk undervisning fra 21. januar

  Fra 21. januar tilbyr kulturskolen igjen fysisk undervisning for enkel- og gruppetilbudene.

  Les saken »

 • Påvist koronasmitte ved Hvam videregående skole og nye nasjonale smitteverntiltak

  Les saken »

 • Vedrørende forskrift som tilsier stengte treningssentre og bingo

  Dagens smittetall akkurat nå tilsier at det i Nes ikke er smittvernsfaglig påkrevd å forlenge stengningsvedtaket av treningssentre og bingohaller.

  Les saken »

 • Mange spørsmål om koronapandemien og vaksinering

  Les saken »

 • Det er påvist koronasmitte i to av butikkene på Årnes, Elkjøp og Bunnpris.

  Smittesporing er gjennomført og alle som skal i karantene har fått beskjed av smittesporingsteamet.

  Les saken »

 • Varsel om oppstart av detaljregulering for del av Kvernberget, gnr/bnr 65/27 m.fl.

  Les saken »

 • Meld fra om spor fra store rovdyr.

  Forvaltning av store rovdyr er avhengig av kunnskap om hvor store bestandene er, og hvor dyrene oppholder seg.

  Les saken »

 • Besøksregler ved Nes sykehjem

  Nes sykehjem opprettholder besøksforbudet fram til og med 4. februar 2021.

  Les saken »

 • Tre klasser og 12 ansatte ved Neskollen skole er satt i karantene

  Les saken »

 • Nes sykehjem åpner dørene for Gjerdrum bo- og behandlingssenter

  Les saken »

 • Smittesituasjonen i Nes pr 11. januar

  Les saken »

 • Påvist koronasmitte ved Nes sykehjem

  Les saken »

 • En ansatt i Miljøarbeidertjenesten er smittet av korona (Covid-19)

  Les saken »

 • Midlertidig stenging av treningssentre, svømmehaller og bingohaller

  Les saken »

 • Viktig informasjon vedrørende koronatesting

  Les saken »

 • Det innføres besøksforbud ved Nes sykehjem fra og med 04.01.21

  Les saken »

 • Nye tiltak innføres i Nes

  Les saken »

 • Regjeringen innfører flere nasjonale smitteverntiltak

  For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte, iverksettes det forsterkede nasjonale smitteverntiltak i foreløpig to uker fra 4. januar.

  Les saken »

 • Atletico Neshallen er midlertidig stengt på grunn av koronasmitte

  Les saken »

 • Smittesituasjonen i Nes 30. desember

  Les saken »

 • Nes kommune har stor medfølelse med de berørte i Gjerdrum kommune

  Les saken »

 • Nes kommune starter vaksinering mot korona

  Beboere ved Nes sykehjem vaksineres først

  Les saken »

 • Påvist koronasmitte ved Norlandia Neskollen Tellusvegen barnehage

  Les saken »

 • God jul fra ordfører og rådmann

  Les saken »

 • Nes kommunale vannverk - driftsstans

  Les saken »

 • Julekonserter hjem til deg

  Julearrangementene er digitale i år, og du kan se flere arrangementer her. Få julestemningen med Nes kulturskole!

  Les saken »

 • Stor pågang av spørsmål knyttet til koronapandemien

  Les saken »

 • En ansatt ved Apotekgården legesenter smittet av korona (Covid-19)

  Les saken »

 • Stort etterslep på journalføring av post til kommunen

  Les saken »

 • Koronavaksinasjon

  Les saken »

 • Endringer i reglene om karantenehotell

  Les saken »

 • Jul for alle!

  Les saken »

 • Postlistene vil være utilgjengelige i en periode.

  Les saken »

 • Digital hjemmeundervisning 21. og 22. desember i Nes-skolen

  Les saken »

 • Besøksregler ved Nes sykehjem i jule- og nyttårshelgen

  Gjeldende fra 23. desember til 3. januar

  Les saken »

 • Innsynsportal (Politisk møtekalender og postliste) er tilgjengelig på våre nettsider.

  Postliste og politisk møtekalender med dokumenter er nå tilgjengelig igjen, etter noen dagers nedetid pga. vedlikehold av løsningen.

  Les saken »

 • Bruk av munnbind!

  Les saken »

 • Varsel om tilsyn av smitteverntiltak

  Les saken »

 • Innsynsløsning/Postliste er nede fredag 4. desember

  Les saken »

 • Vi trenger frisk luft for å ha det bra

  Les saken »

 • Følg kulturskolens adventskalender

  Bak hver luke i adventskalenderen til kulturskolen får du som innbygger et lite, kulturelt og digitalt kulturarrangement.

  Les saken »

 • Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nes

  Les saken »

 • Takk for at dere bidrar i kampen mot koronaviruset

  Per i dag har vi 18 bekreftede tilfeller av korona i Nes.

  Les saken »

 • Verdens toalettdag

  Les saken »

 • Nå kan du søke Drømmestipend!

  Nå er jakten på gode Drømmestipendkandidater i Nes kommune kommune i gang! Er du mellom 18 og 25 år og holder på med kunst/kultur? Da bør du se nærmere på dette! Søknadsfrist 8.januar 2021.

  Les saken »

 • Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021

  Les saken »

 • Kokevarsel oppheves

  Les saken »

 • Nes kommunale vannverk - Kok vannet!

  Det er oppdaget forurensning i drikkevannet i Nes kommunes vannverksområde.

  Les saken »

 • Sakspapirer politiske møter

  På grunn av overgangen til nytt sak- og arkivsystem, er det foreløpig ikke mulig å publisere saksdokumentene til politiske møter i november/ desember i ordinær møtekalender. Saksdokumentene publiseres derfor som en nyhetssak.

  Les saken »

 • Ta ansvar for å begrense koronasmitten!

  Les saken »

 • Enda en person bosatt i kommunen er død på grunn av koronaviruset.

  Les saken »

 • En person døde som følge av koronasykdom

  Vedkommende har vært beboer på Nes sykehjem

  Les saken »

 • GRATIS Nettkurs «Forebygging og førstehjelp for småbarn» «HLR/DHLR kurs for baby og barn»

  Les saken »

 • Viderefører besøksforbudet på Nes sykehjem

  Les saken »

 • 7 nye med påvist korona (Covid-19) i dag

  I dag er det bekreftet sju nye smittede i Nes. To av de smittede er beboere på Nes sykehjem og en er elev ved Framtun skole.

  Les saken »

 • Flomvarsel - gult nivå for Mjøsa og Øyeren

  Gode forberedelser er viktig for å redusere risiko for skader!

  Les saken »

 • Akershus universitetssykehus i Kongsvinger (sykehus) med et helhetlig sykehustilbud for innbyggere i Nes.

  Innbyggere i Nes overføres til Kongsvinger for behandling av psykiske lidelse og rus fra 1. januar 2021

  Les saken »

 • Presisering av koronatiltak

  Vi opplever en økning i smittesituasjonen nasjonalt, i Nes og i nærliggende kommuner.

  Les saken »

 • Nes sykehjem er stengt for besøkende frem til og med 1. november

  Les saken »

 • Smittesporing i forbindelse med koronapandemien

  Les saken »

 • Nye smitteverntiltak innføres

  For å ta vare på liv og helse og unngå at Norge havner i samme situasjon som mange europeiske land, innfører regjeringen nye målrettede tiltak for en tidsbegrenset periode.

  Les saken »

 • I løpet av november innfører Nes kommune nytt sak og arkivsystem.

  Les saken »

 • Digitalt folkemøte om E16 Kongsvinger–E6 i Nes

  Onsdag 28. oktober er det digitalt folkemøte om E16 Kongsvinger–E6 i Nes

  Les saken »

 • Følg eller overvær politiske møter

  Se møtedokumenter og hvordan du kan følge politiske møter

  Les saken »

 • Kemnerkontoret overføres til Skatteetaten

  Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag.

  Les saken »

 • Finn fram refleksene!

  15. oktober er den nasjonale refleksdagen, som en påminner om å huske og gjøre seg sett i mørket. Vi har ingen innbyggere eller ansatte å miste! #brukrefleks

  Les saken »

 • Vil du gi barn- og unge i Nes en bedre hverdag?

  Akkurat nå er det flere barn i Nes kommune som trenger et besøkshjem en helg i måneden.

  Les saken »

 • Gode smittevernråd til Halloween-feiringen

  Halloween og 31. oktober nærmer seg med stormskritt, til glede for mange små og store.

  Les saken »

 • Offentlig ettersyn:Forslag til detaljreguleringsplan for nytt krysningsspor ved Bodding

  Formannskapet vedtok i møte 18.08.2020 å legge forslag til detaljreguleringsplan for nytt krysningsspor ved Bodding ut på offentlig ettersyn med følgende vedtak:

  Les saken »

 • Viken fylkeskommune utlyser tilskudd til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring

  For å hjelpe bedrifter i en krevende situasjon som følge av koronakrisen lyser Viken fylkeskommune ut en ny runde med ekstraordinær midler for kompetanseheving og bedriftsintern opplæring.

  Les saken »

 • To nye med påvist korona (Covid-19) i dag

  Les saken »

 • Fire nye koronasmittede i Nes, alle har sammenheng med utbruddet på Hvam videregående skole

  Av de smittede er det én elev og én ansatt ved Hvam videregående skole

  Les saken »

 • 10. oktober - verdensdagen for psykisk helse

  I dag,10. oktober markeres verdensdagen for psykisk helse i over 150 land💚

  Les saken »

 • En ny elev ved Hvam videregående skole har fått påvist korona (Covid-19)

  Les saken »

 • Påvist koronasmitte ved Hvam videregående skole

  Les saken »

 • Presisering av midlertidige koronatiltak – påbud bruk av munnbind

  Les saken »

 • Influensavaksinering

  Helsemyndighetene anbefaler i år at personer i risikogruppene, samt helsepersonell med pasientnært arbeid, skal prioriteres ved influensavaksineringen i år.

  Les saken »

 • Forskrift om forebygging av koronasmitte i Nes kommune

  Ordfører beklager at forståelsen av forskriften er blitt mistolket i kommune i dag.

  Les saken »

 • Nes kommune innfører påbud om bruk av munnbind ved kolletivtransport, når man ikke kan holde én meters avstand

  Les saken »

 • Nye tiltak mot spredning av koronaviruset

  Kommunene rundt Oslo er bedt av helseministeren om å vurdere å innføre de samme smitteverntiltakene som Oslo kommune nå har vedtatt.

  Les saken »

 • Utlysning kunstnerisk utsmykning Vormsund ungdomsskole

  Les saken »

 • Utvidede åpningstider for korona-testtelefon

  Les saken »

 • Spillemidler 2021

  Les saken »

 • Protokoll fra kommunestyrets møte 22. september 2020

  Les saken »

 • Ellingsjø dam rehabiliteres

  NVE har pålagt Nes kommune å rehabilitere Dammen, derfor er det lav vannstand.

  Les saken »

 • Kommunestyremøte 21. september kl. 18.00

  Les saken »

 • Buss-streik i Oslo og Viken

  Les saken »

 • Varsel om oppstart av detaljregulering for Sagstuåsen hyttegrend, gnr/bnr 158/2 m.fl

  Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av ny fritidsbebyggelse i tråd med kommuneplanens arealdel.

  Les saken »

 • Innspill ønskes til revidering av trafikksikkerhetsplan for Nes

  Gjeldende Trafikksikkerhetsplan (2013-2017) for Nes skal revideres. Alle kan komme med innspill. Vi ønsker særskilt innspill fra skoler, barnehager, lag- og velforeninger, FAU’er og råd.

  Les saken »

 • Når må barna være hjemme - "Hvor mye snørr er lov?"

  Les saken »

 • Vi opplever for tiden enorm pågang på koronatesttelefon 66 10 44 44

  Les saken »

 • Søndagens helsefremmende råd - Folkehelseuka i Nes

  I dag er det siste dagen av Folkehelseuka i Nes. Vi håper dere har fått noen fine opplevelser denne uka og inspirasjon til hvordan dere kan gjøre små grep for et mer helsefremmende liv. Vi ønsker dere en fortsatt fin høst. Ta vare på dere selv og menneskene rundt dere :-)

  Les saken »

 • Lørdagens helsefremmende råd - Folkehelseuka i Nes

  Denne uka er det Folkehelseuka i Nes, og i den forbindelse publiserer vi helsefremmende råd, tips og informasjon på våre digitale plattformer. Temaet for årets folkehelseuke er: KOSTHOLD. Fyll lørdagen med noe som gir deg glede!

  Les saken »

 • Fredagens helsefremmende råd - Folkehelseuka i Nes

  Endelig fredag! Da går vi snart inn i helga, og under kommer noen gode tips til hvordan vi både kan nyte helga og gjøre noen små grep for å holde oss friskere på sikt. Og husk at det finnes ikke ja-mat og nei-mat, det handler om variasjon, en god balanse og matglede.

  Les saken »

 • Kulturminnedagene 2020

  Les saken »

 • Torsdagens helsefremmende råd - Folkehelseuka i Nes

  Litt er mye! Gjør noen små justeringer for å leve litt mer helsefremmende. Denne uka er det Folkehelseuka i Nes, og vi deler i den forbindelse noen råd og tips for å legge til rette for god helse.

  Les saken »

 • Onsdagens helsefremmende råd - Folkehelseuka i Nes

  Nå er det Folkehelseuka i Nes, og i år er den annerledes på grunn av koronapandemien. Men selv om det er koronatider er det mange grep vi kan gjøre for å leve litt mer helsefremmende. Bli med og gjør noen justeringer for et mer helsefremmende liv!

  Les saken »

 • Redusert foreldrebetaling for elever på 1. og 2. klassetrinn med SFO-plass og gratis for elever på 5-7. trinn med særskilte behov.

  Les saken »

 • Tirsdagens helsefremmende råd - Folkehelseuka i Nes

  I forbindelse med Folkehelseuka i Nes, deler vi her dagens tips til helsefremmende kosthold og aktivitet. Bli med og gjør noen justeringer for et mer helsefremmende liv!

  Les saken »

 • Nes kommune er tildelt ekstraordinært kommunalt næringsfond for 2020 på kr 700 000,-

  Tilskuddet skal sette kommuner i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Det er ikke tillatt å tildele midler til å dekke løpende driftskostnader hos bedrifter eller næringsaktører.

  Les saken »

 • Mandagens helsefremmende råd - Folkehelseuka i Nes

  Denne uka er det Folkehelseuka i Nes (uke 37), og i den forbindelse vil vi daglig publisere helsefremmende råd, tips og informasjon på våre digitale plattformer. Temaet for årets folkehelseuke er: KOSTHOLD. Følg med, og bli med!

  Les saken »

 • E16 Kongsvinger - E6 Fire korridorer utredes videre

  I styremøtet 3. september vedtok styret i det interkommunale plansamarbeidet hvilke korridorer som skal utgjøre området for videre utredning.

  Les saken »

 • Nyansatt parksjef

  Ronny Langset er ansatt som Parksjef.

  Les saken »

 • Kunngjøring: Anskaffelse av rådgiver juridiske tjenester

  Les saken »

 • Rådhuset gjenåpner i kontrollerte former mandag 7. september

  Les saken »

 • Høstferie 2020

  Høstferieprogrammet er klart!

  Les saken »

 • Servicetorget er i endring

  Fra og med 2. september vil servicetorget være betjent på telefon fra kl. 09.00 til kl. 14.00.

  Les saken »

 • Ny forskrift om servering, salg og skjenking av alkohol i Nes kommune

  Les saken »

 • Stor pågang på legevakt fra innbyggere som ønsker å bli testet

  Det er svært stor pågang på telefonen til legevakt, og innringere kan dessverre oppleve å måtte vente lenge før de får svar.

  Les saken »

 • Nå kan du søke kulturskoleplass!

  Høstens tilbud i kulturskolen er klare, og kan tilby et variert tilbud for alle i alder 1.-13. trinn.

  Les saken »

 • Dugnaden mot koronapandemien fortsetter

  Ordet dugnad er mye brukt og nå bruker vi det for å minne hverandre på at vi alle må ta et ansvar i denne annerledes tiden.

  Les saken »

 • Kartlegging av edelkreps

  I august 2020 skal Vannområde Øyeren kartlegge edelkreps.

  Les saken »

 • Matfestivalen Brød & Cirkus - avlyst

  Les saken »

 • Utvidede åpningstider i Nes svømmehall

  Les saken »

 • Skolestart og trafikksikkerhet- Klipp hekken

  Les saken »

 • Spyling av hovedvannledninger

  Les saken »

 • Svanfoss sluse har redusert åpningstid lørdag 15. august

  Redusert åpningstid for slusing lørdag 15. august

  Les saken »

 • Unngå unødvendige reiser

  Regjeringen anbefaler norske borgere å unngå unødvendige reiser til utlandet – også til grønne land.

  Les saken »

 • Endrede besøksregler ved helse- og omsorgsinstitusjoner

  Det innføres besøkskarantene i 10 dager for besøkende som har vært på reise i utlandet, uavhengig av rød eller grønn sone.

  Les saken »

 • Vedtatt reguleringsplan for Grindermåsan

  Detaljreguleringsplan for Grindermåsan boligområde ble vedtatt i kommunestyret 16. juni 2020.

  Les saken »

 • Ny krisepakke for frivilligheten

  Les saken »

 • En annerledes folkehelseuke i 2020

  Folkehelseforum vil arrangere en annen type folkehelseuke i år på grunn av situasjonen med korona. Den blir i uke 37. Temaet for årets folkehelseuke er: KOSTHOLD. Følg med her på nettsiden og på vår facebook- og instagramside i uke 37!

  Les saken »

 • Fra høsten blir SFO billigere for familier med lav inntekt

  Les saken »

 • El-arbeid på rådhuset i sommer

  Les saken »

 • Svanfoss sluse - slusesesongen 2020

  Slusen gir adkomst mellom Mjøsa og Vormas nedre deler samt Glomma mellom Rånåsfoss og Funnefoss

  Les saken »

 • Korona-testing ved utenlandsreiser

  Les saken »

 • Koronasmitte – offentlige arrangement og private sammenkomster

  Skal du ha familieselskap i sommer, bryllup, barnedåp eller bursdagsfest, og har spørsmål knyttet til smittevern og covid-19?

  Les saken »

 • Vanningsrestriksjonene oppheves i Nes kommune

  Nes kommunale vannverk, Årnes vannverk og Blaker vannverk opphever vanningsrestriksjoner som tidligere er innført i Nes kommune

  Les saken »

 • Barn, luftveissymptomer og deltakelse i barnehage, skole og SFO

  Utdanningsdirektoratet og FHI kom med oppdatering av smittevernveiledere for skoler og barnehager 26. juni, noe som har gitt mange nye spørsmål fra både barnehager og foreldre.

  Les saken »

 • Velkommen til gjenåpning av svømmehallen

  Nye åpningstider uke 28 til og med uke 33 (6. juli til og med 16. august)

  Les saken »

 • Endringer fra Posten - Postomdeling annenhver dag

  Les saken »

 • Saksbehandling av bevillingssøknader i sommer

  Dersom du skal søke om skjenkebevilling for enkeltanledning i perioden 13.juli -16.august må du søke innen tirsdag 7. juli for å være garantert svar.

  Les saken »

 • Regnbueflagget ble heist for første gang utenfor Nes rådhus i dag

  Les saken »

 • Offentlig ettersyn: Forslag til områderegulering Runni

  Formannskapet vedtok i møte 21.04.2020 å legge forslag til områdereguleringsplan for Runni ut til offentlig ettersyn med følgende endringer: 1. Planlagt tilførselsveg endres slik at den ikke fører til deling av tomta og da begrensninger i forhold til salg av Runnivegen 15 som en enhetlig enhet. 2. Runnivegen 1, gnr. 167 bnr. 21, 29 tas ut av planforslaget.

  Les saken »

 • Lørdag 27. juni feires den internasjonale Pride-dagen.

  Les saken »

 • Nes svømmehall åpner dørene igjen mandag 6. juli

  Les saken »

 • Ny Vormsund ungdomsskole med idrettshall, øvesal for kultur og energisentral vokser frem.

  Les saken »

 • Praktisk informasjon til dere som har barnehageplass i Nes - Practical information in several languages

  Les saken »

 • Offentlig ettersyn: Forslag til reguleringsplan for Esval Miljøpark

  Formannskapet vedtok i møte 09.06.2020 å legge forslaget til detaljreguleringsplan for Esval Miljøpark ut til offentlig ettersyn (høring).

  Les saken »

 • Ønsker du sommerjobb på sykehjemmet?

  Nes sykehjem avdeling 3B trenger ekstravakter i sommer.

  Les saken »

 • Hils på det nye ungdomsrådet i Nes!

  Les saken »

 • Oppstartsvarsel for revidering av trafikksikkerhetsplanen

  Varsel om oppstart av arbeid med revidering av trafikksikkerhetsplan for Nes. Gjeldende Trafikksikkerhetsplan (2013-2017) for Nes skal revideres. Av ulike årsaker har arbeidet med ny trafikksikkerhetsplan blitt forsinket. Arbeidet blir nå igangsatt, og det tas sikte på at ny plan sluttbehandles i kommunestyret i mars 2021.

  Les saken »

 • Forslag til lokal forskrift om vann- og avløpsgebyr er lagt ut på høring

  Les saken »

 • Fungerende ordfører og fungerende varaordfører i møte med Norges Ishockeyforbund og Nes IK

  Les saken »

 • Vanningsrestriksjoner i Nes kommune - opphevet 8. juni 2020

  Vanningsrestriksjonen gjelder inntil annen beskjed gis

  Les saken »

 • Elev på Fjellfoten skole savnet etter tur - er funnet i god behold

  Les saken »

 • Nes svømmehall planlegger for gjenåpning

  Les saken »

 • Tusen takk for at dere bidrar i dugnaden.

  Les saken »

 • Digitalt informasjonsmøte om E16 er gjennomført!

  Mandag 9. juni ble det gjennomført informasjonsmøte i forbindelse med Varsel om oppstart av planarbeidet for Nes.

  Les saken »

 • Geoskanning med helikopter E16 Kongsvinger - E6

  Les saken »

 • Ordfører er glad for å kunne åpne kommunale idrettshaller og gymsaler

  Les saken »

 • Trafikklysmodellen i skole og barnehage

  Les saken »

 • Libby- engelske ebøker i app

  Du kan låne e-bøker og e-lydbøker på engelsk fra bibliotekene i Viken!

  Les saken »

 • Sommerferieprogram 2020

  Sommerferieprogrammet er klart.

  Les saken »

 • Regjeringen har opphevet vedtaket om besøksforbud ved helse- og omsorgsinstitusjoner

  Les saken »

 • Befaring av høyspent kraftlinjer med helikopter i uke 22 og 23

  Les saken »

 • Vintervedlikehold lagt ut på Doffin

  Les saken »

 • Elev ved Vormsund ungdomsskole er smittet av korona (Covid-19)

  Les saken »

 • Smittet elev ved en av våre ungdomsskoler

  Les saken »

 • Frivillige lag og organisasjoner kan søke momskompensasjon

  Nå kan frivillige lag og organisasjoner søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet.

  Les saken »

 • Ta vare på hendene og følg smittevernreglene

  Les saken »

 • Nes kommune viderefører stenging av kommunale bygg

  Nes kommune viderefører stenging av kommunale bygg for innendørs aktiviteter og møter frem til 20. august, dette for å redusere smittespredning.

  Les saken »

 • Gratulerer med dagen fra skolene i Nes

  Les saken »

 • Varsel om oppstart av detaljregulering, Sagvegen- Runni, gnr/bnr 167/26 m.fl.

  Les saken »

 • Vårflom 2020

  Det er fortsatt større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom.

  Les saken »

 • 17 mai feiring i Nes

  Årets 17. mai feiring er ikke avlyst, men blir noe annerledes enn den tradisjonelle feiringen vi er vant med.

  Les saken »

 • Slukking av veilys sommeren 2020

  Les saken »

 • Matfestivalen Brød & Cirkus 2020

  - blir gjennomført i en annen drakt

  Les saken »

 • Midlertidig endring av vedtektene til kommunale barnehager og skolefritidsordningen

  Endringer skjer som følge av smitteverntiltak knyttet til utbrudd av korona (Covid-19)

  Les saken »

 • Har du lyst til å bli med i Nes ungdomsråd?

  Les saken »

 • Nes skolen – gjenåpning av 5. -10. trinn

  Les saken »

 • Endelig! Kino og bibliotek åpner igjen til uka!

  Årnes kino vil starte visninger fra mandag 11. mai og ha åpent hver dag framover.

  Les saken »

 • Korps, drillkorps, flaggborg og bilkortesje 17. mai

  Les saken »

 • Alternativ markering av Frigjørings- og veterandagen 8 mai

  Les saken »

 • Aktiviteter inne og ute - lag og foreninger, idrett og kulturorganisasjoner

  Les saken »

 • Foreldrebetaling barnehage og SFO

  Les saken »

 • Nes kommune har fått ny nettadresse

  Les saken »

 • Statusrapport fra Ergo- og fysioterapitjenesten i Nes

  I henhold til nasjonale retningslinjer og endringer i koronarestriksjonene tilpasser vi praksis og tjenesten tar nå gradvis flere brukere. Foreløpig er det bare én-til-én behandling, ingen gruppetilbud.

  Les saken »

 • Telerestriksjoner blir opphevet

  Les saken »

 • Den nasjonale dugnaden fortsetter!

  Les saken »

 • Reiseråd for å ivareta smittevern ombord i skoletransporten fra 27. april

  Les saken »

 • Mulig vårflom

  Les saken »

 • Alternativ markering

  Alternativ markering av Frigjørings- og veterandagen 8 mai og Grunnlovsdagen 17 mai 2020 i Nes kommune

  Les saken »

 • Gjenåpning av Familiens hus åpen barnehage

  Les saken »

 • Korttids- og avlastningstilbud gjenåpnes delvis

  Les saken »

 • Ordfører Grete Sjøli er friskmeldt

  Les saken »

 • Luftveisklinikk opprettet i tilknytning til Nes legevakt

  Nes kommune har i samarbeid med fastlegene i kommunen opprettet en luftveisklinikk.

  Les saken »

 • Prosjektkoordinator for E16

  Les saken »

 • Forslag til Forskrift om serverings-, salgs- og skjenkesteder, Nes kommune, Viken

  Les saken »

 • Orientering – delvis gjenåpning av skolene

  Les saken »

 • Valg av skjønnsmedlemmer

  Det skal velges skjønnsmedlemmer til domstolene, som kan delta under behandling av enkelte typer saker.

  Les saken »

 • God påske fra setteordfører og rådmann

  Les saken »

 • Gradvis gjenåpning av barnehager og skoler

  Les saken »

 • Skogbrannfare

  Vis aktsomhet ved bruk av åpen ild

  Les saken »

 • Krisepakke for korona-avlyste, stengte og utsatte arrangement.

  Les saken »

 • Covid-19 - Helsedirektoratets veiledning og anbefalinger om idrettsaktivitet

  Les saken »

 • Ny E-16

  Nye Veier skal planlegge, videreutvikle og bygge ny E16 fra Kongsvinger til E6.

  Les saken »

 • Sitter du i karantene eller hjemmeisolering?

  Les saken »

 • Pressemelding - korona (Covid-19)

  Les saken »

 • Høring- forslag til planstrategi 2020- 2023

  Formannskapet behandlet i møte 10.3.2020 (PS 19 /20) Planstrategi for Nes kommune 2020-2023, høring, og fattet følgende vedtak:

  Les saken »

 • Leie av idrettshaller og gymsaler for sesongen 2020/2021

  Les saken »

 • Ordfører Grete Sjøli har fått påvist korona (Covid-19)

  Les saken »

 • Årnes barnehage åpen igjen

  Les saken »

 • Kjære barn og foreldre i barnehage og barneskole

  Les saken »

 • Retningslinjer og prioriteringer i Ergo- og fysioterapitjenesten

  Les saken »

 • Råd og hjelp til barn, unge og familier under korona-utbruddet:

  Les saken »

 • Årnes barnehage midlertidig stengt

  Les saken »

 • Filmbib

  Gjennom Nes bibliotek får du tilgang til norske kort- og dokumentarfilmer i Filmbib.

  Les saken »

 • Det er i dag påvist et nytt tilfelle av koronasmitte i Nes.

  Les saken »

 • Er du student eller forsker?

  Nes bibliotek inn mye fagstoff til studenter i løpet av en uke.

  Les saken »

 • Lån ebøker i Bookbites

  Prøv ut appen Bookbites

  Les saken »

 • Refusjon av barnehage - og SFO plass

  Les saken »

 • Forskuddsskatt 2020 - ny frist

  Første termin får utsatt frist for innbetaling til 1.mai.

  Les saken »

 • Kom i gang med Pressreader

  Nes bibliotek abonnerer på denne fantastiske appen hvor du får tilgang til nesten 7000 aviser og blader på mer enn hundre språk i fulltekst. For eksempel finner du Aftenposten, Dagbladet, Dagsavisen, endel lokale aviser, samt magasiner i de fleste kategorier. Nedenfor ser du hvordan du kommer i gang med å bruke appen.

  Les saken »

 • Viktig informasjon fra Familiens hus

  Les saken »

 • Digitale tjenester i Nes bibliotek

  Det finnes endel digitale tjenester på nett du kan bruke.

  Les saken »

 • Telerestriksjoner fra 16 mars

  Det innføres telerestriksjoner i Nes kommune fra 16. mars 2020

  Les saken »

 • Status smittesituasjonen og praktisk informasjon om koronaviruset (Covid-19)

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Status bredbåndsprosjekt i Nes

  Les saken »

 • Nes kommunale vannverk informerer - Kokevarsel innført

  Les saken »

 • Nes kommune skal oppnevne meddommere for perioden 2021 til 2024.

  Vil du bli meddommer?

  Les saken »

 • Høring: Forslag til Helhetlig boligstrategi 2020-2022

  Nes kommune har utarbeidet forslag til Helhetlig boligstrategi. Forslaget ble vedtatt lagt ut på høring av Formannskapet i møte 28.1.2020 (sak 20/8).

  Les saken »

 • Eiendomsskattelister i Nes 2020

  Les saken »

 • Søk midler fra Akershusfondet

  Frivillige organisasjoner kan søke om penger til å arrangere tiltak for utviklingshemmede, med særlig vekt på barn og unge.

  Les saken »

 • Driftstilskudd til frivillige organisasjoner 2020

  Les saken »

 • Fredag 28.2 stenger servicetorget kl. 13.00

  Les saken »

 • Bli med på årets fotokonkurranse – Fotoferd i Vormadalen, et KULA område.

  Les saken »

 • Åpent møte områdereguleringsplan Auli skole og idrettshall

  Les saken »

 • Renhold og vaskeri søker etter vikarer

  Les saken »

 • Åpen dag i Årnes barnehage

  Årnes barnehage inviterer til åpen dag, mandag 24. februar kl. 15.00 – 17.00

  Les saken »

 • Nes kommunale vannverk informerer - kokevarsel opphevet

  Kokevarsel gjeldende for abonnenter i Nes kommunale vannverk sitt forsyningsområde opphevet 15. februar

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Varsel om mindre utvidelse av planavgrensning for detaljregulering av kryssingsspor på Bodding

  I henhold til plan- og bygningsloven §12-8 varsler Asplan Viak, på vegne av Bane NOR SF, om en mindre utvidelse av planområdet for detaljregulering av Bodding kryssingsspor. Berørte parter og naboer er tilskrevet direkte.

  Les saken »

 • Hus til leie

  Nes kommune har to flotte hus til leie.

  Les saken »

 • Regulering av Esval Miljøpark

  Varsel om gjenopptakelse av planarbeid og utvidelse av planområde

  Les saken »

 • Nye åpningstider!

  Nes kommune endrer åpningstidene på servicetorget fra 17. februar.

  Les saken »

 • Til dere som skal søke barnehageplass i 2020

  Les saken »

 • Trenger du barnehageplass?

  Husk å søke før 1. mars

  Les saken »

 • Offentlig ettersyn: Forslag til områdereguleringsplan for Auli skole og idrettshall

  Forslag til områdereguleringsplan for Auli skole og idrettshall er vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og høring

  Les saken »

 • Tilbakestrømningsbeskyttelse

  Alle som er tilknyttet en offentlig vannledning er forpliktet til å være tilstrekkelig sikret mot å forurense vannledningsnettet. Dessverre er det ikke alle som har tilstrekkelig sikring, og etter pålegg fra mattilsynet vil kommunen nå gjennomføre en aksjon for å informere om, og kontrollere at påkrevet sikring er installert hos en rekke virksomheter.

  Les saken »

 • Demokraticamp «Matsvinn og samarbeid»

  I perioden 27. til 30. januar arrangeres delfinaler i Demokraticamp ved Runni og Vormsund ungdomsskole.

  Les saken »

 • Et unikt tilbud til gravide i Nes

  Les saken »

 • Renhold og vaskeriet trenger vikarer

  Vi søker etter vikarer for å dekke opp ferie og fravær

  Les saken »

 • Vinterferien 2020

  Vinterferieprogrammet er klart!

  Les saken »

 • Høring: Forutsigbarhetsvedtak for utbyggingsavtaler

  Formannskapet vedtok 10.12.2019 å legge overordnede prinsipper for bruk av utbyggingsavtaler (forutsigbarhetsvedtak)på høring.

  Les saken »

 • Oppstartsmøte Stolpejakten 2020

  Har du lyst til å være med å arrangere stolpejakt i Nes? Eller bare lyst til å høre litt mer om hva det går ut på? Møt opp onsdag 22. januar kl. 18:00-20:00 på rådhuset i Årnes, formannskapssalen.

  Les saken »

 • Mobil-, fiber- og bredbåndsutbygging i Nes

  Les saken »

 • Veglys

  Les saken »

 • Tur til Skeikampen

  Les saken »

 • Godt nytt år og velkommen til Nes❣️

  Les saken »

 • God jul og godt nytt år!

  Les saken »

 • Personal- og organisasjonssjef går over i annen stilling

  Les saken »

 • Åpningstider julen 2019

  I romjulen har mange av våre tjenester redusert åpningstid.

  Les saken »

 • Vedtatt reguleringsplan for Olberg 1,2 og Kroken

  Kommunestyret i Sørum kommune har i møte 11.12.19 behandlet forslag til reguleringsplan for Olberg 1, Olberg 2 og Kroken.

  Les saken »

 • Vinnere av Stolpejakten i Nes 2019!

  Stolpejakten i Nes er avsluttet for i år, og det har vært en helt suveren deltakelse med 103 916 registrerte stolper. Så tusen takk til alle de frivillige som ordner med og gjennomfører Stolpejakten i Nes! Vinnere av Stolpejakten i Nes 2019 er trukket, og vinnerne er.......

  Les saken »

 • Har du høye boutgifter, men lav inntekt?

  Du kan ha rett til bostøtte

  Les saken »

 • Kunngjøring av vedtak: Oppheving av reguleringsplaner

  I medhold av plan- og bygningsloven § 12-14 jfr. §1-9 vedtok Nes kommunestyre i møte 18.06.19 oppheving av ti eldre reguleringsplaner innenfor området som omfattes av kommunedelplan for Årnes 2019-2030 (sak nr. 65/19).

  Les saken »

 • Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan

  Kommunestyret vedtok detaljreguleringsplan for del av sentrumsområdet Neskollen i møte 05.11.2019

  Les saken »

 • Røykvarslerdagen

  Røykvarsleren reddet hele familien.

  Les saken »

 • Varsel om oppstart av detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for felt B_F6-8 Fjuk - gbnr. 169/36 mfl.

  I henhold til plan- og bygningsloven (PBL) §§ 12-8 og 12-3 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering for «B_F 6-8, Fjuk». Det varsles samtidig om innledning av forhandlinger om utbyggingsavtale i henhold til pbl. § 17-4. Det er vurdert at tiltaket ikke utløser krav om planprogram eller konsekvensutredning (iht. PBL §§ 4-1, 4-2). Planforslaget fremmes som en privat detaljregulering av Norconsult AS, på vegne av Øvre Romerike Eiendom AS.

  Les saken »

 • NAV Nes stengt fredag 29. november

  Les saken »

 • Presentasjon fra åpent møte om reguleringsprosessen for Auli skole og idrettshall

  Les saken »

 • Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

  Les saken »

 • Nes lensmannskontor flytter inn i nye lokaler

  Les saken »

 • Næringsseminar 20.11. Presentasjoner og kontaktinformasjon

  20. november arrangerte Nes kommune næringsseminar om Runni - fremtidens nabolag. Her finner du presentasjonene som ble gitt, samt videre kontaktinformasjon.

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Presentasjoner fra seminaret "Fra avfall til innovasjon og business" 6. november

  Tusen takk til alle innledere og deltakere på seminaret Fra avfall til innovasjon og business, på Lillerommen 6. november.

  Les saken »

 • Endring av kommunenummer fra 2020

  Kommune- og regionsendringene i 2020 medfører at fylkes- og kommunenumrene endres.

  Les saken »

 • Busstilbud til deg som er 67 år eller eldre

  Mandag 11. november startet et nytt tilbud med brukertilpasset transport til personer i Nes som er 67 år eller eldre.

  Les saken »

 • Varsel om oppstart av detaljregulering for kryssingsspor på Bodding

  I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsler Asplan Viak på vegne av Bane NOR SF oppstart av arbeid med detaljregulering for kryssingsspor på Bodding i Nes kommune.

  Les saken »

 • Angående badstue ved Nes svømmehall

  Vi har fått noen tilbakemeldinger vedrørende temperaturen i vår badstue, og ønsker derfor å oppklare litt generelt rundt dette.

  Les saken »

 • Høring av navnesak- sideveg til Munkevegen

  Etter § 5 første ledd i stedsnavnloven reiser Nes kommune navnesak for sideveg til Munkevegen, 1929 Auli. Nes kommune har utarbeidet forslag til vegnavn i saken og dette legges nå ut til høring etter stedsnavnlovens § 6

  Les saken »

 • Hvor mange blir syke av drikkevannet?

  Forskningsprosjektet Drikkevannsstudien

  Les saken »

 • Handlingsprogram med budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

  Les saken »

 • Bruk bilbelte - alltid!

  Nes kommune er godkjent Trafikksikker kommune, som betyr at vi har satt trafikksikkerhetsarbeidet i system (jf. Trygg Trafikks ordning). Det betyr på ingen måte at vi er i mål med trafikksikkerhetsarbeidet. Det er et kontinuerlig arbeid med både strukturelle og holdningsskapende tiltak, og der vi alle bidrar til at det skal være tryggere å ferdes i trafikken i Nes. Månedlig vil vi presentere informasjon om trafikksikkerhet med ulik tematikk, utarbeidet av Trygg Trafikk.

  Les saken »

 • Åpent møte vedrørende reguleringsplanarbeid om Auli skole og idrettshall

  Les saken »

 • VETERANTREFF

  Les saken »

 • Kosthold i svangerskapet

  Les saken »

 • Gratis energirådgivning til boligeiere

  Nes kommune tilbyr frem til 31. desember 2019 gratis og uforpliktende ENØK-rådgivning til sine innbyggere.

  Les saken »

 • Næringsseminar onsdag 20. november

  Les saken »

 • 1.klassinger høsten 2020

  Les saken »

 • Branntilløp på Årnes gamle skole

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Fortsatt foreldrekurs

  Les saken »

 • Vil du bli Støttekontakt

  Les saken »

 • TV-aksjonen 2019

  Les saken »

 • Kunngjøring: Anskaffelse av rådgiver til tilstandsanalyse av 7 kirker

  Les saken »

 • Vedtatt kommunedelplan for Årnes 2019-2030

  Kommunestyret vedtok med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 Kommunedelplan for Årnes i møte 18.06.2019 (sak 65/19)

  Les saken »

 • Vil du gi barn og unge en bedre hverdag?

  Akkurat nå er det flere barn i Nes kommune som trenger et besøkshjem en helg i måneden.

  Les saken »

 • Vedtatt kommuneplan 2019-2030

  Kommuneplan for Nes kommune ble vedtatt av kommunestyret 03.09.19 (sak nr. 89/19)

  Les saken »

 • Foreldreforberedende kurs høst 2019

  Les saken »

 • Nes forblir Nes

  Offisiell melding fra statsrådet i dag 20. september

  Les saken »

 • Samarbeidsavtalen mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble i dag underskrevet

  Les saken »

 • Redusert åpningstid på servicetorget i uke 38

  Les saken »

 • Velkommen til Åpen dag på brannstasjonen på Årnes!

  Les saken »

 • Sammensetningen av det nye kommunestyret

  Les saken »

 • Vi trenger vikarer som kan komme på kort varsel innen renhold og vaskeri tjenesten.

  Les saken »

 • Når kommer resultatene fra kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019?

  Prognoser og foreløpige resultater vil publiseres fortløpende etter sperrefristen utløper klokken 21.00.

  Les saken »

 • Rehabiliteringen av VA prosjektet i Granvegen – Tandbergvegen. Fjellvegen stenges

  Les saken »

 • Bra mat for bedre helse – kurs for foreldre 1.-7. klasse høsten 2019

  Les saken »

 • Nes kommunale vannverk informerer om vannlekkasje i området Frilseth

  Les saken »

 • Spillemidler 2020

  Les saken »

 • Pårørendeskole høsten 2019

  Les saken »

 • Høstferieprogrammet 2019

  Høstferieprogrammet 2019 er klart. Påmelding åpner onsdag 04.09

  Les saken »

 • Folkehelseuka i Nes 31. august til 8. september

  Nå nærmer det seg Folkehelseuka i Nes, med temaet friluftsliv. Folkehelseuka går av stabelen 31. august til 8. september. Sjekk ut brosjyren, og bli med på flotte aktiviteter i Nes!

  Les saken »

 • Kokevarsel oppheves!

  Les saken »

 • Kokevarsel for områdene Vingersdalen, Vormsund og langs Kongsvingervengen mellom Vormsund og fram til kryss med Hvamsmovegen

  Les saken »

 • Kokevarsel for området Vormsund ungdomsskole til Vingersdalen

  Les saken »

 • Foreldreveiledningskurs/COS kurs

  Les saken »

 • Velkommen til et nytt skoleår tirsdag 20. august

  Les saken »

 • Gatelysene slås på igjen mandag 19. august

  Les saken »

 • Mobil-, fiber- og bredbåndsutbygging i Nes

  Les saken »

 • Rånåsfossbeboer - Bli kjent med Nes kommune!

  Les saken »

 • Oppstart av nytt barnehageår

  Les saken »

 • Nes kommune - nytt telefonnummer – 66 10 40 00

  Les saken »

 • Oppstart for fritidsklubbene i Nes 2019

  Det nærmer seg skolestart og det betyr at fritidsklubbene i Nes også er tilbake med et nytt klubbår. Mandag 19 august er første dag for oppstart og vi gleder oss til å se kjente og nye fjes!

  Les saken »

 • Avslåtte veglys

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Fødselsforberedende kurs i Familiens hus - oppdatering

  Les saken »

 • Vedtatt områdereguleringsplan for Herbergåsen næringsområde

  Områdereguleringsplan for Herbergåsen næringsområde ble vedtatt av kommunestyret 18.06.19 (sak nr. 66/19).

  Les saken »

 • Kommunedelplan for Årnes 2019-2030 vedtatt i kommunestyret 18. juni 2019

  Les saken »

 • Kunngjøring- vedtak av kommunedelplan for klima, energi og miljø 2019-2030 med tiltaksdel 2019-2020

  Les saken »

 • Åpningstider i sommer

  Les saken »

 • Svanfoss sluse - slusesesongen 2019

  Slusen gir adkomst mellom Mjøsa og Vormas nedre deler samt Glomma mellom Rånåsfoss og Funnefoss

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Nes kommune må kanskje bytte navn fra 1.1.2020

  Les saken »

 • Offentlig ettersyn- forslag til detaljreguleringsplan Grindermåsan – gbnr 14/7 med del av flere

  Nes formannskap vedtok 09.04.2019 i sak 19/38 å legge forslag til detaljreguleringsplan - Grindermåsan - gbnr. 14/7 ut til offentlig ettersyn, jfr.plan- og bygningslovens §§ 5-2 og 12-10.

  Les saken »

 • Offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan - planovergang Seterstøa stasjon

  Nes formannskap vedtok 11.06.2019 i sak 19/84 å legge forslag til detaljreguleringsplan - planovergang Seterstøa stasjon ut til offentlig ettersyn, jfr.plan-og bygningslovens § 12-10

  Les saken »

 • Kommune- og fylkestingsvalget 2019

  Tidligstemmegivning

  Les saken »

 • Bredbåndsprosjekt i Nes

  Les saken »

 • Varsel om jord- og flomskredfare, oransje nivå for Østlandet og Sørlandet (NVE)

  Vi følger NVEs varslinger og det er nå varslet om jord- og flomskredfare på grunn av kraftige regnbyger

  Les saken »

 • Pårørendekveld

  Les saken »

 • SMART-kurs for ungdom mellom 15-17 år

  Les saken »

 • Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for B15 på Auli

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Høring: Strategi for universell utforming 2019-2030

  Forslag til strategi for universell utforming med handlingsplan ligger nå på høring.

  Les saken »

 • Sommerjobb renhold

  Les saken »

 • Telenor sammen med Nes kommune inviterer til informasjonsmøte om utbygging av fiber

  Les saken »

 • Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid - Områdereguleringsplan for Auli skole og idrettshall

  I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsler Nes kommune med dette oppstart av arbeid med utarbeidelse av områdereguleringsplan av Auli skole og idrettshall i Nes kommune.

  Les saken »

 • Ferieaktiviteter for unge i Nes

  KLAR FOR HEFTIGE OPPLEVELSER I SOMMERFERIEN?

  Les saken »

 • Styrking av tilbudet på Familiens hus

  Les saken »

 • Nytt kommunenavn?

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Opphever telerestriksjoner

  Les saken »

 • Spyling av hovedvannledninger

  Les saken »

 • 17. MAI PROGRAM FOR NES KOMMUNE 2019

  Velkommen til feiring av nasjonaldagen

  Les saken »

 • Stolpejakten i Nes starter opp 10. mai

  Fredag 10. mai braker det løs med stolpejakt i Nes, på selveste Verdens Aktivitetsdag. Det er en god anledning til å komme seg ut og i aktivitet! Stolpene vil stå ute fram til 31. oktober for alle områder, med unntak av Brårud, som avslutter 4. oktober pga elgjakta.

  Les saken »

 • Skogrelatert sommerjobb

  Les saken »

 • Velkommen til markering av frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai

  Les saken »

 • Utdeling av ærespris

  Kommuneoverlege Unni- Berit Schjervheim mottok tirsdag ærespris.

  Les saken »

 • Stor interesse for miljøtiltak i jordbruket

  Kommunestyresalen ble fullsatt av gårdbrukere da Nes kommune inviterte til temamøte om nytt regionalt miljøprogram.

  Les saken »

 • Informasjon etter møte om kommunenavn hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Les saken »

 • Presentasjon fra folkemøte om utvikling av Runni

  Nes kommune takker for god oppslutning på møte om utvikling av del av Runni. I artikkelen nedenfor følger presentasjonen som ble holdt på møtet, samt varsel om oppstart av planarbeidet som også tidligere er annonsert. Minner igjen om fristen for å sende inn uttalelser som er 30. april.

  Les saken »

 • Informasjonsmøte om områdereguleringsplan for Herbergåsen næringsområde mandag 29.april

  Les saken »

 • Bli med på ryddedugnaden «Hele Norge rydder» 4. mai

  Les saken »

 • Åpent informasjonsmøte om forslag til områdereguleringsplan for Herbergåsen næringsområde

  Les saken »

 • Kunngjøring - Utleie av Ringstadbua

  Les saken »

 • Første spadetak for ny ungdomsskole i Vormsund

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Ungdomsskole på flyttefot!

  Mandag 8. april flytter elevene inn i den midlertidige skolebygningen på Opaker.

  Les saken »

 • Skattemelding

  Les saken »

 • Leie av idrettshaller og gymsaler for sesongen 2019/2020

  Les saken »

 • Tilskuddsordning til konfliktdempende tiltak for kommuner med ulverevir

  Les saken »

 • Landbrukskontoret inviterer til temakveld om nytt regionalt miljøprogram (RMP) 11. april!

  Les saken »

 • Innføring av telerestriksjoner fra 1. april

  Les saken »

 • Mistanke om meslinger hos en person bosatt i Nes

  Les saken »

 • Vellykket folkemøte om ungdom og rus

  Les saken »

 • Årnes vannverk informerer!

  Les saken »

 • Søknadsfrist 10. april for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

  Les saken »

 • Temakurs etablering: Salg og kontaktskapende arbeid - 11. juni 2019 Årnes

  Hvordan øke omsetningen gjennom å selge smartere?

  Les saken »

 • Grunnkurs i etablering - Årnes 2. april 2019

  Les saken »

 • Kurs i kompostering av matavfall

  Esval Miljøpark i samarbeid med Nes hagelag arrangerer kurs i kompostering

  Les saken »

 • Kunngjøring – Startlån og Boligtilskudd til etablering og tilpasning 2019

  Kommunen har mottatt årets bevilgning av startlån og tilskudd til videretildeling.

  Les saken »

 • Offentlig ettersyn av forslag til områdereguleringsplan for Herbergåsen næringsområde

  Forslag til områdereguleringsplan for Herbergåsen næringsområde er vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og høring

  Les saken »

 • Nes og Nes i møte med Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Les saken »

 • Meld på arrangement til Folkehelseuka!

  I år skal det vakre friluftslivet i Nes løftes fram under Folkehelseuka. Bli med på moroa :-) Det er nå åpnet for å melde på arrangement, og det vil være mulig fram til 19. mai.

  Les saken »

 • LINJERYDDING!

  Les saken »

 • Folkemøte om ungdom og rus i Nes

  Les saken »

 • Teknisk feil i opptak av kommunestyremøte 12. mars

  Det har oppstått en teknisk feil i opptaket av tirsdagens kommunestyremøte

  Les saken »

 • Stenging av Fjellfotvegen

  Stengt for gjennomkjøring fra mandag 11.03

  Les saken »

 • Hva påvirker ungdommenes kosthold på Øvre Romerike?

  Les saken »

 • Vannavstengning

  Les saken »

 • Demokraticamp

  Elever ved 8. trinn i Nes skal delta på Demokraticamp

  Les saken »

 • Driftstilskudd til frivillige organisasjoner 2019

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid søker etter RÅDGIVER INNKJØP med juridisk bakgrunn

  Les saken »

 • Eiendomsskattelister i Nes 2019

  Offentlig utlegging av eiendomsskattelister for 2019

  Les saken »

 • Nes kommune tar i bruk digital kommuneVert

  Les saken »

 • Årsregnskap 2018

  Les saken »

 • Nes svømmehall trenger din hjelp til å bli enda bedre

  Les saken »

 • Nå blir det enklere å bestille kart- og eiendomsprodukter

  Les saken »

 • Bane NOR informerer!

  Bane NOR informerer om 36-timersbrudd på Kongsvingerbanen de tre kommende helgene.

  Les saken »

 • Vinterferien 2019

  Programmet for vinterferien er klart!

  Les saken »

 • Komfyrvakt?

  Les saken »

 • Vedtatt reguleringsplan

  Blokkområde BB2 på Drognesjordet

  Les saken »

 • Nødforing av rådyr

  Les saken »

 • Forbrukerrådets kommunetest

  Les saken »

 • Vann- og avløpsledninger Fjellfotvegen

  Les saken »

 • Hovedopptak i kommunale og private barnehager

  Hovedopptak barnehageåret 2019/2020

  Les saken »

 • Ny driver av Kulturkafeen

  Vi kan meddele at FjeldsMat ved Thorleif og Malgorzata Fjeld har blitt innstilt som drifter av Kulturkafeen på Nes Kulturhus og godtatt tilbudet. Det har derfor blitt inngått kontrakt mellom Nes Kulturhus og FjeldsMat med intensjon om å overta driften fra 1.3.2019. Kontrakten gjelder for en periode på 3 år med mulighet til forlengelse. Dagens drifter, Dine In AS drifter kafeen frem til og med 28.2.

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Ny administrativ organisering i Helse og velferd

  Les saken »

 • Endringer i BUA NES

  BUA NES har fått reservasjonsløsning på nett!

  Les saken »

 • Ledig stilling - Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid

  Les saken »

 • Oppstartsmøte Stolpejakten 2019

  Velkommen til oppstartsmøte for Stolpejakten i Nes 2019. Onsdag 30. januar kl. 18.00-20.00 i Kommunestyresalen i Nes Rådhus (Årnes)

  Les saken »

 • Bredbåndsprosjekt i Nes

  Les saken »

 • Møteplass for aleneforeldre

  Nytt tilbud for aleneforeldre med barn

  Les saken »

 • Korrigering av skoleruta 2019/2020

  Det er en liten korrigering av skoleruta for neste skoleår.

  Les saken »

 • Overføring av elever fra Sørum kommune til Nes kommune

  Les saken »

 • Offentlig ettersyn: Oppdatering av kommuneplanen i Nes kommune

  Les saken »

 • Åpen anbudskonkurranse- «Aktiviteter på gård»

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Viktig informasjon til besøkende Nes kirkeruiner

  Det er ikke tillatt med ferdsel i bil eller annet kjøretøy ned til Nes kirkeruin på nattestid

  Les saken »

 • Drikkevannsstudien

  I Norge har vi godt og trygt drikkevann, men vi mangler kunnskap om hvor mange som blir syke av drikkevannet. Folkehelseinstituttet skal i gang med en undersøkelse for å kartlegge hvor mange i Norge som blir syke av drikkevannet.

  Les saken »

 • Skatteoppkreveren har flyttet

  Les saken »

 • Høringsforslag kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2019-2031

  Les saken »

 • God jul og godt nytt år!

  Les saken »

 • Tips om god mathygiene i julestria

  Les saken »

 • Åpningstider julen 2018

  I julen holder rådhuset stengt.

  Les saken »

 • Oppdatert informasjon om SLT-arbeidet

  SLT står for samordning av rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid for barn og unge.

  Les saken »

 • Desember er høytid for brann

  Desember er årets mest brannfarlige måned, og i jule- og nyttårshelgen er det flere boligbranner enn ellers i året.

  Les saken »

 • Trysiltur for ungdom

  18. - 20. Januar arrangerer utekontaktene Trysiltur for ungdom (8. klasse - tom 17 år).

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Jubilanter i kommunen

  Onsdag kveld ble medarbeidere hedret med julemiddag og gaver etter 25 og 40 års ansettelse i Nes kommune.

  Les saken »

 • Utstillingsåpning "Fremtidsbilder Årnes"

  Les saken »

 • Rådmannen møtte BUK

  Rådmannen tok seg god tid til å orientere BUK om kommunens økonomiske situasjon og svare på spørsmål.

  Les saken »

 • En smakebit av Nes

  Les saken »

 • Skatteoppkreveren flytter

  Les saken »

 • Vedtatt detaljreguleringsplan for Fjellfoten Vest B12

  Les saken »

 • Du er en del av Norges beredskap

  Tenk igjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forbered deg best mulig. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager.

  Les saken »

 • Trenger du strøsingel?

  Eldrerådet og Lions Club Årnes leverer strøsingel til eldre og andre med særlige behov.

  Les saken »

 • Navnesak, høring av vegnavn

  Høring av vegnavn til sideveger for Evangvegen, Gamle Kongeveg og Silovegen.

  Les saken »

 • Vedtatt detaljreguleringsplan for Fjuk, gnr. 170 bnr. 213 og del av gnr. 170 bnr. 214

  Les saken »

 • Tid for vannmåleravlesning - frist 15. desember

  Les saken »

 • Kulturhuskafeen søker ny drifter

  Kulturkaféen er en del av Nes Kulturhus, sentralt plassert i kulturkvartalet på Årnes og koblet til kjøpesenteret Amfi Årnes. Kulturkaféen driftes som kulturscene av Nes kulturhus, sammen med husets fire andre scener for kultur og kinoaktivitet. Kaféen har de siste årene blitt et populært tilbud i Årnes sentrum både for husets 90.000 gjester og andre. Kaféen har i dag sitteplasser til ca. 60 personer og en kapasitet på ca. 80.

  Les saken »

 • NAV Nes stengt fredag 30. november

  Les saken »

 • Bortfall av vann 24.11.2018

  Les saken »

 • Dialogkonferanse - fremtidig behov for omsorgsboliger til ulike grupper i Nes kommune

  Nes kommune inviterer private tilbydere til en dialogkonferanse for å få et bilde av hva private aktører kan bidra med i denne forbindelse.

  Les saken »

 • Musikalsk trafikkteater

  Les saken »

 • Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

  Les saken »

 • Familiens hus stengt

  Les saken »

 • Premieutdeling for Stolpejakten i Nes 2018

  Når: Onsdag 21. november kl. 18:00-19:00 Hvor: Kommunestyresalen, Nes rådhus

  Les saken »

 • Bli kjent med Nes kommune - Folkemøte om grensejusteringen

  Les saken »

 • Bane NOR informerer

  Arbeider på Kongsvingerbanen

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Jod tabletter til salgs på apotek

  Les saken »

 • Pårørendekveld

  Kjenner du noen, eller er du pårørende til noen som sliter med psykiske lidelser ?

  Les saken »

 • Kunngjøring: Anskaffelse av vaskemaskin til vaskeriet ved Nes kommune

  Nes kommune skal anskaffe 2 stk. vaskemaskiner til vaskeriet.

  Les saken »

 • Kokevarsel oppheves

  Les saken »

 • 1.klassinger høsten 2019

  Les saken »

 • Styrking av befolkningens egenberedskap

  I dag,  19.oktober  lanserer direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) en kampanje for generell styrking av egenberedskap i forbindelse med uønskede hendelser.

  Les saken »

 • Har du høye boutgifter, men lav inntekt?

  Du kan ha rett til bostøtte.

  Les saken »

 • Årets TV-aksjon - bli med å gå årets viktigste søndagstur

  Les saken »

 • Noen er glad i deg - bruk refleks!

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Kurs i depresjonsmestring (KID-kurs)

  Nytt kurs i depresjonsmestring (KID-kurs) fra januar/ februar

  Les saken »

 • Barn og unges kommunestyre (BUK)

  Nyvalgt ordfører og varaordfører i Barn og unges kommunestyre

  Les saken »

 • Brukerundersøkelse i skolehelsetjenesten

  Les saken »

 • Ny rådmann på plass

  Jon Sverre Bråthen har i dag, 1. oktober, tiltrådt stillingen som rådmann i Nes kommune.

  Les saken »

 • Informasjonsdag for arbeidsgivere og næringsdrivende

  Torsdag 15. november har Arbeidsgiverkontrollen og Skatteoppkreverne på Øvre Romerike gleden av å invitere til dagskurs for arbeidsgivere og næringsdrivende på Øvre Romerike på Ullensaker Kulturhus. Temaene er valgt ut og presenteres av spesialister på fagområdet skatt og arbeidsgiveravgift fra Oslo kemnerkontor. Vi har mange interessante temaer å by på også i år.

  Les saken »

 • Offentlig ettersyn/høring: Detaljregulering - Drognesjordet, blokkområde BB2

  Forslag til detaljregulering for Drognesjordet blokkområde BB2 er vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og høring

  Les saken »

 • Vanningsrestriksjoner oppheves

  Les saken »

 • Matfestivalen Brød & Cirkus åpent som planlagt lørdag

  Les saken »

 • TV-aksjonen 2018

  Les saken »

 • Kraftig vind ventes på Østlandet

  Fredag kveld og natt til lørdag meldes det prognoser som indikerer sterke vindkast opp mot 30-40 meter i sekundet i Rogaland, på Sørlandet, i Telemark og på Østlandet.

  Les saken »

 • Åpning Herredshuset Lillerommen

  Nes kommune inviterer til åpning av Herredshuset Lillerommen, lørdag 29. september kl. 15.00

  Les saken »

 • Trafikkavvikling Tandbergvegen/Granvegen

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Kulturminnedagene 2018

  Nes kommune arrangerer i samarbeid med frivillige lag og foreninger, kulturminnedager i Nes

  Les saken »

 • Høstferieprogrammet 2018

  Høstferieprogrammet er endelig klart! Meld deg på nå..

  Les saken »

 • Spillemidler 2019

  Les saken »

 • HFU stand på Folkehelseuka

  Les saken »

 • Nes kommune satser stort på trafikksikkerhet for innbyggerne

  Les saken »

 • Kommune Kari

  Servicetorget utvider med kommune Kari

  Les saken »

 • Nye aktiv i vann kurs

  Fra uke 37 starter Nes svømmehall igjen med gruppetreninger i terapibassenget. Treningen har fokus på styrke for hele kroppen, kondisjon og bevegelighet. Timen varer i 45 min og alle timer avsluttes med uttøyning. Øvelser i vann gir minimal belastning på leddene, samtidig fører vannets motstand til mer effektiv trening. Denne treningen passer for alle, uansett alder eller fysisk form. Fysioterapeut Ida Sjørbotten er instruktør og veileder treningen ut fra den enkeltes behov.

  Les saken »

 • Kurs i depresjonsmestring (KID-kurs)

  Les saken »

 • Folkehelseuka og Friluftslivets uke i Nes!

  Folkehelseuka i Nes er 1. - 9. september 2018, og vi håper mange blir med å tar del i denne uka!

  Les saken »

 • Skolestart og trafikksikkerhet - klipp hekken

  Vegetasjon som hindrer sikten kan føre til farlige situasjoner i trafikken.

  Les saken »

 • Vi søker deg som vil bli Støttekontakt

  Ønsker du å bety noe for andre?

  Les saken »

 • Kraftig vind ventes fredag 10. august

  Fredag vil et lavtrykk passere over Sør-Norge og gi sterk vind og mye nedbør.

  Les saken »

 • Mattilsynet har besøkt Nes svømmehall

  Les saken »

 • Årets Viking- og middelalder marked 14. – 16 september, avlyst

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Skolestart august 2018

  Les saken »

 • Bader du i Oslofjorden eller ved kysten av Telemark og sørlandet?

  Risiko for vibrio-infeksjon

  Les saken »

 • Opprett digital postkasse og motta brev digitalt

  Opprett en digital postkasse så er du klar til å motta brev digitalt både hjemme og på ferie

  Les saken »

 • Åpning av gang- og sykkelvei langs Hvamsmovegen

  Vi inviterer til offisiell åpning av ny gang- og sykkelvei langs Hvamsmovegen, fredag 10. august kl. 12:00.

  Les saken »

 • Bli med på bursdagsfeiring i Nes svømmehall tirsdag 31. juli

  Øvre Romerikes foretrukne familiesvømmehall fyller ett år

  Les saken »

 • Badevannskvalitet

  Miljørettet helsevern – Øvre Romerike har begynt å ta sommerens badevannsprøver.

  Les saken »

 • Skogbrannen - tusen takk for innsatsen!

  Les saken »

 • Ny kommunalsjef helse og velferd

  Jan Henrik Karlsen er ansatt som ny kommunalsjef helse og velferd

  Les saken »

 • Skogbrann på Flolangen

  Øvre Romerike Brann og redning melder at de har kontroll på skogbrannen.

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Skjerpede vanningsrestriksjoner for Nes kommunale vannverk

  Les saken »

 • Åpningstider sommeren 2018

  I sommer er det endringer i åpningstiden noen steder i kommunen.

  Les saken »

 • Ledig stilling

  Regnskapskontrollør i 100 % fast stilling - Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike

  Les saken »

 • Demensteam - pårørendeskole høsten 2018

  Les saken »

 • Offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering av Fjuk, del av reguleringsplan Evangtunet

  Les saken »

 • Offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan Fjellfoten Vest B12

  Les saken »

 • UTLYSING AV TJENESTEKONSESJONSKONTRAKT LILLEROMMEN SELSKAPSLOKALER

  Det gamle herredshuset Lillerommen ligger vakkert til på høydedraget over Vormsund i Nes på Romerike. Lokalene er nylig ferdig rehabilitert og har fasiliteter for kurs og konferansevirksomhet, lag- og foreningsaktivitet, kulturarrangementer, politiske møter mm. Lokalene vil også kunne brukes som selskapslokaler til for eksempel dåp, konfirmasjon, bryllup og bisettelser. Lillerommen er også utpekt til å være kommunens sted for livssynsnøytrale seremonier. Lillerommen eies, driftes og vedlikeholdes av kommunen.

  Les saken »

 • Offentlig ettersyn kommunedelplan for klima, energi og miljø Nes kommune

  Les saken »

 • Home Start i Nes Kommune

  Familiens Hus tilbyr nå Home Start Familiekontakten til småbarnsfamilier i Nes.

  Les saken »

 • Vedtatt reguleringsplan - Runni Gård

  Les saken »

 • Ansettelse av ungdomsskolerektorer

  Les saken »

 • Veteranplan for Gardermoenregionen på høring

  Øvre Romerike Utvikling har vedatt at det skal utarbeides en interkommunal veteranplan.

  Les saken »

 • Nytt turkart for Nes

  Nytt turkart for Nes er nå for salg.

  Les saken »

 • Nettsidene oppdateres i løpet av dagen

  Nettsidene oppdateres

  Les saken »

 • Vinnere av Årets viktigste konkurranse er nå kåret

  Nesten 140 bidrag kom inn til Årets viktigste konkurranse som ble arrangert av Barn og unges kommunestyre (BUK).

  Les saken »

 • Innspill etter høring av forslag til kommunedelplan for Årnes

  Les saken »

 • Bråthen innstilt som ny rådmann

  Les saken »

 • Skogbygda skole 50 år

  Vi inviterer til åpen skole

  Les saken »

 • BUK avholder ekstraordinært møte 12. juni

  Barn og unges kommunestyre møtes ekstra, 12. juni kl. 12.00-14.00

  Les saken »

 • BUK sin mobbeforebyggende konkurranse

  Årets viktigste konkurranse er avgjort og vinneren offentliggjøres 19. juni!

  Les saken »

 • Trenger ditt lag eller forening dugnadsjobb?

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Badevannsprøver

  Miljørettet helsevern – Øvre Romerike har begynt å ta sommerens badevannsprøver.

  Les saken »

 • Trenger du barnehageplass

  Auli og Årnes barnehage har ledige plasser

  Les saken »

 • Nes svømmehall holder stengt i juni

  Les saken »

 • Stortingspresident Tone Trøen besøker Nes fredag 25. mai

  Les saken »

 • Deler du vann med naboen?

  Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres

  Les saken »

 • Stor skogbrannfare!

  Les saken »

 • Arbeider ved Nes kirkeruiner

  Les saken »

 • Meld inn arrangement til Folkehelseuka

  Folkehelseuka i Nes er 1. til 9. september 2018. Vi håper i den forbindelse at organisasjoner, lag og foreninger, virksomheter, næringsliv og andre som ønsker å bidra, lager arrangement som kan bli en del av Folkehelseuka. Alle arrangement som er meldt inn innen fristen 1. juni, vil bli en del av en felles programfolder som vil bli distribuert til alle hustander i Nes.

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Innleie av midlertidige boliger for bostedsløse

  Les saken »

 • Telerestriksjoner oppheves fra 21.mai

  Les saken »

 • Slokking av veilys sommeren 2018

  Les saken »

 • Program for 17. mai

  Velkommen til feiring av nasjonaldagen

  Les saken »

 • Det gledes til oppstart av årets stolpejakt i Nes!

  16. mai åpner årets sesong av Stolpejakten i Nes. I den forbindelse vil vi ønske dere velkommen til en markering onsdag 16. mai kl. 18:00 ved Funnefoss Industriarbeidermuseum på Opaker.

  Les saken »

 • Program for 8 mai

  Program 8. mai 2018 i Nes

  Les saken »

 • Nye URO instruktører

  Instruktører i URO-metodikk

  Les saken »

 • Seterstøa planovergang - Oppstart av reguleringsprosess

  Bane NOR varsler oppstart av detaljregulering på Seterstøa, med hensikt omm sanering av planovergang på Kongsvingerbanen.

  Les saken »

 • Bli med på ryddedugnaden "Hele Norge rydder"

  Les saken »

 • Strategiplan for kvalitet i SFO 2018-2022

  Les saken »

 • Rydde søppel langs Miljøparkvegen

  Dugnad for lag og foreninger i Nes kommune.

  Les saken »

 • Det nærmer seg tid for Stolpejakt!

  Endelig nærmer det seg oppstart av årets Stolpejakt i Nes! 16. mai braker det løs, og da kan vi alle jakte stolper helt fram til 4. oktober. Nytt av i år er noe vi kaller kulturminnestolper, og det er i forbindelse med at det er Det Europeiske Kulturminneåret i år.

  Les saken »

 • BUKs mobbeforebyggende konkurranse

  Les saken »

 • Leie av idrettshaller og gymsaler for sesongen 2018/2019

  Les saken »

 • Kommunalsjef helse og velferd, Elisabeth Nordal slutter i Nes kommune

  Les saken »

 • Innføring av telerestriksjoner fra 9. april

  Les saken »

 • Er du nominert til årets Kultur og idrettsgalla?

  Les saken »

 • Fortsatt foreldre - etter samlivsbrudd. Nye kurs i Familiens hus

  Les saken »

 • Høringsforslag kommunedelplan for Årnes

  Les saken »

 • Kultur og idrettsgalla 6. april

  Les saken »

 • Folkehelseprofil for Nes 2018

  Ny folkehelseprofil for Nes ble publisert av Folkehelseinstituttet i februar. Folkehelseinstituttet utgir årlig Folkehelseprofiler for alle landets kommuner. De er et bidrag til kommunenes arbeid med å skaffe oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne, jamfør lov om folkehelsearbeid. Statistikken er hentet fra Kommunehelsa statistikkbank per februar 2018 og er basert på kommunegrenser per 1.1.2018. Under følger et utdrag og en utdyping av noen av indikatorene i årets folkehelseprofil for Nes.

  Les saken »

 • Frokostmøte for næringslivet i Nes kommune

  Les saken »

 • Mulig vårflom

  Les saken »

 • Nytt foreldrekurs på Familiens hus

  Les saken »

 • Ny barnehage på Årnes

  Les saken »

 • Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram for områderegulering av Herbergåsen næringspark

  I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at Nes kommune har startet arbeid med områderegulering av Herbergåsen næringspark. Formannskapet vedtok den 06.02.18 under sak nr 23/18 at forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jfr. plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 12-9. Du har nå mulighet til å komme med merknader, innspill og synspunkter til planprogrammet.

  Les saken »

 • Økonomisjef har sagt opp sin stilling

  Økonomisjef, Merete Elise Noonan har sagt opp sin stilling i Nes kommune.

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehagene

  Regjeringen har som mål at ingen familier skal bruke mer enn 6 prosent av sin årsinntekt på barnehagekostnader.

  Les saken »

 • Informasjon angående ny E16

  Les saken »

 • Driftstilskudd til frivillige organisasjoner 2018

  Les saken »

 • Ja til Rånåsfoss

  Les saken »

 • Foreldreforberedende kursrekke vår 2018

  Les saken »

 • Vannlekasje ved Årnes Næringspark (gml. kabelfabrikken)

  Det har oppstått en stor vannlekkasje ved gml. kabelfabrikken på Runni.

  Les saken »

 • Regnskapet for 2017

  Les saken »

 • Snø på tak - når må du måke?

  Store snømengder kan gi skader på tak og bygninger.

  Les saken »

 • HVP-vaksine - husk alle tre dosene!

  Les saken »

 • Boligsosial konferanse- bolig for alle i Nes kommune

  Les saken »

 • Barnehageopptak 2018

  Les saken »

 • Strategisk helse og velferdsplan 2018-2030 ligger nå ute til høring

  Les saken »

 • Kunngjøring- vedtatt kommunedelplan for kulturminner- og kulturmiljøer

  Les saken »

 • Fagdag om universell utforming er avlyst

  Fagdag om Universell utforming onsdag 28. februar er avlyst på grunn av for få påmeldte.Vi vil komme tilbake med ny dato og invitasjon nærmere sommeren.

  Les saken »

 • Bestillingstransport fra Ruter

  Trenger du transport utenom den ordinære bussrutetabellen?

  Les saken »

 • Ny tiltaksstrategi for SMIL 2018-2021

  Les saken »

 • Informasjon om Kikhoste

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Menn søkes!

  Les saken »

 • Høring av navnesak- sideveger til Evangvegen

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Gratis foreldrekurs i Familiens hus

  Les saken »

 • Postliste og møtekalender utilgjengelig mandag 22. januar

  Les saken »

 • Formannskapet skal ta stilling til om forslag til kommunedelplan for Årnes skal legges ut på høring i møte 6. februar 2018

  Politisk sak om forslag til kommunedelplan for Årnes skal legges ut på høring skal behandles i rådene, utvalgene og formannskapet i kommende møterekke

  Les saken »

 • Skabb- hvordan forholder vi oss til det?

  Les saken »

 • Nye Årnes Barnehage åpner for flere barn

  Snart åpner nye Årnes Barnehage dørene med en kapasitet på inntil 120 barn fordelt på åtte avdelinger

  Les saken »

 • Ekstraordinær båndtvang

  Les saken »

 • Sorggruppe for barn og ungdom

  Les saken »

 • Nytt kurs: Fortsatt foreldre

  Les saken »

 • Forvaltningsmerking av ulv i Nes kommune

  Les saken »

 • Brøytelaget i Nes

  Brøytelaget i Nes har hatt nok å gjøre hittil i vinter.

  Les saken »

 • Presentasjoner fra inspirasjonsseminar om arkitektur, næring og tettstedsutvikling 11.1.18

  Nes kommune inviterte torsdag 11. januar til inspirasjonsseminaret «Årnes – en attraktiv og bærekraftig småby?»

  Les saken »

 • Skabb hos elever på Hvam videregående skole

  Les saken »

 • Tildeling av Kongens fortjenestemedalje

  Hans Majestet Kong Harald V har funnet Vigdis Drevdal verdig til å motta Kongens fortjeneste medalje

  Les saken »

 • Redusert framkommelighet Movegen/Hovlandsvegen

  Les saken »

 • Vinterferieprogram 2018

  Vinterferieprogrammet 2018 er ute!

  Les saken »

 • Vedtatt nytt naturreservat i Nes

  Les saken »

 • Vedtatt reguleringsplan for Årneskvartalet

  Les saken »

 • Gaming - uskyldig moro?

  Er du en «gamer» eller har du en «gamer» i familien? Ønsker du mer kunnskap om tv- og dataspill?

  Les saken »

 • Kafetilbud i Nes Svømmehall

  Les saken »

 • Åpent møte- inspirasjonsseminar kommunedelplan for Årnes

  Les saken »

 • Servicetorget stengt

  Les saken »

 • Kemnerkontoret stengt 2 januar

  Les saken »

 • Julehilsen fra ordfører

  Les saken »

 • Oppstart av planarbeid

  Spireavegen - Fjellfoten

  Les saken »

 • Vannlekkasje Ålandsvegen

  Les saken »

 • SØKNAD OM KONTOR PLASS I NES GRÜNDER SENTER

  Les saken »

 • Åpningstider julen 2017

  I romjulen vil vi ha noe redusert åpningstid

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Vannlekkasje i Skogbygda

  Les saken »

 • Sammen om forbedring med innbyggerens fokus

  Omstillingsarbeid innen helse og velferd

  Les saken »

 • Jubilanter i kommunen

  Torsdag 7. desember var det markering av 25 års jubilanter i kommunen.

  Les saken »

 • Svindlere var i går på ferde og sendte e-post i vårt navn

  Les saken »

 • Svindel e-post

  Les saken »

 • Inspirasjonsseminar- kommunedelplan for Årnes 11. januar 2018

  Åpent møte i Nes kulturhus, storsalen

  Les saken »

 • Redusert åpningstid på NAV Nes 1. desember

  Les saken »

 • Næringsprisutdeling

  Pulsen på næringslivet i Nes

  Les saken »

 • Formannskapets møte 28.11.17 kl. 16.00

  Les saken »

 • Varsel om oppstart av reguleringsprosess - Bodding

  Les saken »

 • Konstituert rådmann, Ingar Døhlen har i dag hatt dialog med ledergruppen.

  Les saken »

 • Rådmann Johnny Pedersen fratrer sin stilling

  Kommunalsjef Ingar Døhlen konstitueres som rådmann inntil videre

  Les saken »

 • Kommunalsjef samfunn og miljø ønsker å tre tilbake

  Les saken »

 • Kommunalsjef helse og velferd, Elisabeth Nordal har sagt opp sin stilling

  Les saken »

 • Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom for 2018

  Les saken »

 • Markering - Nes rådhus 50 år

  Fredag 1. desember kl 16:00 inviterer vi til en hyggelig markering i trekanten park

  Les saken »

 • Ledig stilling som regnskapskontrollør Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike

  Les saken »

 • Fauske ser til Nes for inspirasjon

  Les saken »

 • Premieutdeling stolpejakten 2017

  Onsdag 22. november kl. 18:30-20:00 i Kommunestyresalen, Nes Rådhus

  Les saken »

 • Ladestasjoner for elbiler

  Nye ladestasjoner og innføring av betalingsløsning på kommunens ladestasjoner for elbiler

  Les saken »

 • Vedtatt planprogram kommunedelplan for Årnes

  Les saken »

 • Nes svømmehall i toppen

  Les saken »

 • Kunngjøring av mindre endring av del av reguleringsplanen for Opakermoen

  Les saken »

 • Seminar om levende matjord

  Jordkunnskap og jordkultur – et interessant tema

  Les saken »

 • Ny digital hverdag i Nes-skolen

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Halloweenfest i svømmehallen

  Les saken »

 • Mørke veglys

  Les saken »

 • Informasjon til eiere av fritidsbolig

  Informasjon til eiere av fritidsbolig på Øvre Romerike om ny forskrift om brannforebygging

  Les saken »

 • Innføring av feiing og tilsyn for hytter og fritidsboliger

  Les saken »

 • Nes kommune har kjøpt Auli Grendehus

  Les saken »

 • Kunngjøring av mindre endring av reguleringsplan Evangtunet

  Les saken »

 • Kunngjøring reguleringsplan Nes strandhager

  Les saken »

 • Skolestartere høst 2018

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2018-2021

  Les saken »

 • Folkemøte - Hvor skal fremtidens grense mellom Nes og Sørum gå

  Les saken »

 • Pårørendekveld psykisk helse og avhengighet

  Les saken »

 • Kunstnerisk utsmykning av Årnes Barnehage

  Les saken »

 • Vinnerkonsept for ungdomsskole og flerbrukshall på Vormsund er kåret

  Les saken »

 • Høstferie i Nes Svømmehall

  Les saken »

 • Ny kommunalsjef helse og velferd

  Les saken »

 • TV-aksjonen 2017

  Les saken »

 • Nes Kafe

  Les saken »

 • Brukerundersøkelse for byggesak

  I disse dager gjennomfører kommunen en brukerundersøkelse for saksbehandling innen byggesaker.

  Les saken »

 • Åpen kirke

  Les saken »

 • Stengte veger i forbindelse med Matfestivalen

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Lokaldemokratiundersøkelse

  Les saken »

 • Nes kommune har fått innvilget kr. 5.000.000 fra NKOM

  Les saken »

 • Eldredagen 2017

  Nes eldreråd inviterer til årets eldredag 27. september, klokken 11.00 i Storsalen,Nes kulturhus

  Les saken »

 • Årnes vannverk informerer

  Spyling av ledningsnettet september og oktober 2017

  Les saken »

 • Kunngjøring - Søker leietaker til treningssenter Neshallen

  Nes kommune søker etter leietaker til treningssenter i 2. etasje i Neshallen

  Les saken »

 • Kulturminnedagene 2017

  9. - 17. september

  Les saken »

 • Åpen dag på Hvam videregåendeskole

  Åpen dag på Hvam videregående skole søndag 17. september kl. 11- 15. Les mer på nettsiden til Hvam videregående skole.

  Les saken »

 • Årnes barnehage

  Byggingen følger fremdriftsplanen

  Les saken »

 • Spillemidler 2018

  Les saken »

 • Nominerte til årets folkehelsepris

  Les saken »

 • Høstferieprogram 2017

  Årets program er klart!

  Les saken »

 • Foreldrekurs

  Les saken »

 • Politisk behandling av Helse og velferdsplan 2018- 2030 utsettes

  Les saken »

 • Offisielle åpningen av Nes svømmehall

  Vi vil gjerne invitere deg til den offisielle åpningen av Nes svømmehall, fredag 1. september 2017 kl. 15:45

  Les saken »

 • Pårørendeskole høst 2017

  Tilbud om pårørendeskole for pårørende til personer med demens høsten 2017.

  Les saken »

 • Folkehelseprisen 2017

  Husk å nominere aktuelle til Folkehelseprisen 2017, innen søndag 27. august!

  Les saken »

 • Folkehelseuka 2017

  Les saken »

 • Stemme ved institusjon - Stortingsvalget 2017

  Her finner du oversikt over institusjoner i Nes kommune hvor det er mulig å avlegge forhåndsstemme

  Les saken »

 • Vegarbeid Aurbergmoen

  Les saken »

 • Nytt regelverk om trygt og godt skolemiljø

  Les saken »

 • Kurs i hjemmekompostering

  Les saken »

 • Nytt skoleår i Nes

  Les saken »

 • Vannlekkasje Vestsidavegen

  Les saken »

 • Camp Flolangen

  Les saken »

 • Husåsvegen stengt

  Les saken »

 • Vannlekkasje - Skogbygda

  Les saken »

 • Vannlekkasje - Vestsidavegen

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Vannlekkasje - Holsvegen

  Les saken »

 • Svømmehallen åpner i dag

  Kom og opplev vår nye flotte svømmehall

  Les saken »

 • Lekeplass i ustand

  Les saken »

 • Jordskjelvet i Hellas

  Les saken »

 • Manglende flagging ved rådhuset

  Reglementet for flagging fra kommunale bygg i Nes kommune sier at det skal flagges ved rådhuset på alle offisielle flaggdager

  Les saken »

 • Kvalitetsrådgiver er ansatt

  Les saken »

 • Ny kommunalsjef ansatt

  Les saken »

 • Rådhusets ladestasjoner for El-bil ute av drift

  Les saken »

 • Vedtatt reguleringsplan: Årnes Næringspark

  Les saken »

 • God badevannskvalitet i Nes

  Les saken »

 • Kartlegging av raviner i Nes kommune 2017

  Les saken »

 • Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Romerike International School

  Detaljreguleringsplan for del av Sentrumsområdet, Neskollen - gbnr. 79/263,273,376 377 (Romerike International School)

  Les saken »

 • Vannavstenging i området Svanfossvegen-Kampå

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • NAV Nes informerer

  Les saken »

 • Kunstnerisk utsmykning av Årnes Barnehage

  Les saken »

 • Sommertoget

  I år har NRK parkert båten til fordel for toget.

  Les saken »

 • Vi vil være en åpen kommune

  Nes kommune ønsker å legge til rette for åpenhet og innsyn i den kommunale forvaltningen

  Les saken »

 • TV-aksjonen 2017

  Les saken »

 • Nes kafé

  Les saken »

 • BUA - Nes

  Les saken »

 • Kunngjøring av vedtak av reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset til rundkjøring

  Les saken »

 • Plattform for helhetlig frivillighetspolitkk

  Les saken »

 • Vinneren av Norge rundt på 21 dager

  ... er 6 klasse ved Østgård skole!

  Les saken »

 • Burholvegen stenges i perioder fredag og mandag

  Les saken »

 • Norges fineste Instagram-stafett

  Les saken »

 • Barneverntjenesten flytter

  Les saken »

 • Nes kommune har overtatt svømmehallen

  Les saken »

 • Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Årneskvartalet

  Les saken »

 • Utlysning Kunstnerisk utsmykning - Årnes Barnehage

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Vi inviterer til pårørendekveld

  Kjenner du noen, eller er du pårørende til noen som sliter med psykiske lidelser ?

  Les saken »

 • BRUNSNEGLEN – IBERIASNEGLEN ELLER MORDERSNEGLEN

  Les saken »

 • Planprogram for revidering av kommunedelplan for Årnes, høringsmøte

  Les saken »

 • Bibliotekets åpningstider i sommer

  Les saken »

 • Saksdokumenter til kommunestyremøte 30.05.17

  Les saken »

 • Offisiell åpning av gangveg på Haga

  Les saken »

 • Nye adresseparseller

  Neskollen

  Les saken »

 • Ekspropriering av Hvamsmovegen til gang og sykkelveg

  Les saken »

 • Varsel om oppstart av planarbeid

  Varsel om oppstart av planarbeid: Detaljregulering for gnr 167 bnr 319, 80, 405, Runni gård.

  Les saken »

 • Kommunalsjef Lars Uglem er innstilt som ny rådmann i Fet kommune.

  Les saken »

 • Informasjon om vaksinering mot hjernehinnebetennelse

  Les saken »

 • Bakterien bak smitte funnet (hjernehinnebetennelse)

  Typen bakterie som forårsaket smittsom hjernehinnebetennelse i helgen er klarlagt. Aktuelle nærkontakter vil bli tilbudt vaksine i tillegg til antibiotikabehandling

  Les saken »

 • Informasjon om tilfelle av hjernehinnebetennelse

  Les saken »

 • Møteinnkalling og saksdokumenter til formannskapsmøte 23.05.17

  Les saken »

 • Åpning av kinosal

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Program for 17.mai i Nes 2017

  Les saken »

 • Slukking av veglys

  Les saken »

 • Asfaltering Skredderstuvegen uke 19

  Les saken »

 • Stolpejakt i Nes 2017

  Bli med å jakte på stolper!

  Les saken »

 • Bladet Raumnes, Nes kommune og Esval Miljøpark

  Les saken »

 • Kunngjøring: Barn og unges kommunestyre

  Tirsdag 9. mai, kl. 09.00-14.00 i kommunestyresalen, Nes rådhus

  Les saken »

 • NAV i endring

  Les saken »

 • 8. mai 2017 i Nes

  Les saken »

 • Opphør av telerestriksjoner

  Les saken »

 • Kurs i hjemmekompostering

  Les saken »

 • Kunngjøring - Utleie av Ringstadbua

  Søknadsfrist: 3. mai 2017

  Les saken »

 • Åpent møte om kommunedelplan for Årnes

  Les saken »

 • Høring - Forslag til lokal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester

  Høringsfrist: 9. mai 2017

  Les saken »

 • Kunngjøring - Startlån og Boligtilskudd til etablering og tilpasning 2017

  Kommunen har mottatt årets bevilgning av startlån og tilskudd til videretildeling.

  Les saken »

 • Første spadetak for ny barnehage

  Les saken »

 • Helsestasjon for ungdom tilbyr frivillig ruskontrakt

  Les saken »

 • Oversikt over nød- og vakttelefoner

  Les saken »

 • Første spadetak - ny barnehage på Årnes

  Les saken »

 • Vi har inngått partnerskapsavtale med LHL –Nes om Likemannsarbeid

  Les saken »

 • Administrativ organisering

  Med utgangspunkt i en helhetsvurdering og politiske vedtak er vi nå i gang med å vurdere kommunens administrative organisering.

  Les saken »

 • Vedrørende skjenkebevilling til FUVO i forbindelse med Regionsligaen 2017

  Presisering av vedtak om skjenkebevilling

  Les saken »

 • Nye rutiner og veileder - parkeringstillatelse for forflytningshemmede

  Nes kommunestyret vedtok 4. april 2017 nye rutiner og veileder for parkeringstillatelse for forflytningshemmede

  Les saken »

 • Informasjon om etablering av ny jordrensevirksomhet på Esval Miljøpark KF.

  Les saken »

 • Folkehelseuka 2017

  Nå er det åpent for å melde på arrangement til folkehelseuka 2017.

  Les saken »

 • Tilbudsforespørsel - partnerskapsavtale flagging røde dager

  Partnerskapsavtale - heising og firing av flagg ved kommunale bygg

  Les saken »

 • Vi jobber aktivt for en sunn og seriøs serverings- og skjenkenæring

  Les saken »

 • Samarbeidsmøte om utfordringer i ungdomsmiljøet

  Les saken »

 • Bowling i Neshallen

  Les saken »

 • Åpen dag på Ahus

  Les saken »

 • Leie av idrettshaller og gymsaler for sesongen 2017/2018

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Ekstraordinært formannskapsmøte

  Det avholdes ekstraordinært formannskapsmøte 4. april kl 16:00

  Les saken »

 • Flere barnehageplasser

  Les saken »

 • Høring – planlagt utbygging av bredbånd

  Høringsfrist 3. mai 2017

  Les saken »

 • Mattilsynet ønsker å ta prøver av døde villfugl

  Les saken »

 • Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan for Nes strandhager

  Les saken »

 • Framtidig helseforetakstilhørighet for sykehuset Kongsvinger

  Helse Sør-Øst RHF har sendt prosjektrapporten “Vurdering av foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus” ut på høring. Nes kommune er høringsinstans.

  Les saken »

 • Alle innsigelser til kommuneplanens arealdel er frafalt

  Nes kommune har mottatt brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus med melding om at innsigelser til kommuneplanens arealdel kan frafalles under forutsetning av at Nes kommune legger inn juridisk bindende bestemmelser med rekkefølgekrav til utbyggingsområdene.

  Les saken »

 • Utfordringer i ungdomsmiljøet

  Les saken »

 • Samlokalisering av hjemmetjenesten

  Mandag 27. mars flytter avdeling Vormsund til Årnes

  Les saken »

 • Ny rektor på Neskollen skole

  Mona Paulsen er tilsatt som ny rektor på Neskollen skole

  Les saken »

 • Bruk av "Ringstadbua"

  Les saken »

 • Sommerferietilbud for unge

  Utekontaktene arrangerer spennende tilbud for unge i Nes kommune i første uke etter skoleslutt og siste uke før skolestart!

  Les saken »

 • Vannavstenging i området Kampå - Låvegg

  Les saken »

 • Telerestriksjoner i Nes kommune

  Fra 21.03.2017

  Les saken »

 • Rekordstor søknad til barnehagene i Nes

  Les saken »

 • Jordrensing Esval Miljøpark KF

  Les saken »

 • Ledig stilling ved Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike

  Les saken »

 • Mobil og internettdekning i Nes

  Les saken »

 • Brannsikkerhet ved Nes Bo og Behandlingssenter

  Les saken »

 • Godt oppmøte og stort engasjement på folkemøtet om rulleringen av Helse og velferdsplanen!

  Les saken »

 • Folkehelseuka 2017

  I 2017 vil Folkehelseuka arrangeres 2. til 10. september.

  Les saken »

 • Kommunalsjef Arild Skogholt har sagt opp sin stilling

  Les saken »

 • Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

  Nye rutiner og forvaltning av ordningen

  Les saken »

 • Svømmehallen er i rute

  Les saken »

 • Månedens bilde

  Les saken »

 • Driftstilskudd til frivillige organisasjoner 2017

  Les saken »

 • Nytt forbedret søk på nettsiden

  Les saken »

 • Mot til å se – evne til å handle

  Les saken »

 • Hva er viktig for deg?

  Vi inviterer til folkemøte i forbindelse med ny Helse- og velferdsplan, torsdag 9. mars kl 18:00 til 20:30, i Nes rådhus

  Les saken »

 • Norge rundt på 21 dager

  Vinneren er kåret.....

  Les saken »

 • Regnskapsresultat 2016

  Les saken »

 • Alle plasser i bruk på Nes sykehjem

  118 plasser i bruk på Nes sykehjem

  Les saken »

 • Oppstart av arbeidet med kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2030

  Les saken »

 • Ny helse og velferdsplan

  Arbeidet med ny helse og velferdsplan for perioden 2017- 2029 er startet

  Les saken »

 • Skolehage på Fjellfoten

  Signering av partnerskapsavtale om pilotprosjekt skolehage på Fjellfoten.

  Les saken »

 • Vi innfører ny løsning for trygghetsalarmer - fra analoge til digitale!

  Les saken »

 • NAV NES informerer

  Les saken »

 • Husk å søke barnehageplass før 1. mars

  Les saken »

 • På veg mot en døgnåpen kommune

  Les saken »

 • Nes svømmehall nå med egen logo

  Les saken »

 • Nes svømmehall

  Lag og foreninger oppfordres til å søke om bassengtid i svømmehallen.

  Les saken »

 • Vinterferieprogram 2017

  Nå er årets vinterferieprogram klart! Påmeldingsfrist til alle aktiviteter er 10.februar.

  Les saken »

 • Brukerundersøkelse i miljøarbeidertjenesten

  Les saken »

 • Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan

  Les saken »

 • Utskrivningsklare pasienter

  Les saken »

 • Tilsyn Miljøarbeidertjenesten

  Les saken »


Publisert: 02.06.2016 15:47:46
Sist endret: 25.07.2022 11:40