Vi søker medlemmer til forliksrådet

Forliksråd er første instans i det norske rettssystemet og oppnevnes av kommunestyret. Forliksrådet består av tre medlemmer og tre varamedlemmer. Hovedoppgaven til forliksrådet er å legge til rette for at partene ved mekling eller dom får løst saken enkelt, hurtig og billig.

Sist oppdatert: 14.03.2024 13:49 | Publisert: 14.03.2024 13:48:36

For å være medlem i forliksrådet må du oppfylle følgende krav:

  • må være fylt 25 år
  • ikke være fylt 70 år ved valgperiodens start
  • anses som særlig egnet til oppgaven, og beherske norsk skriftlig og muntlig godt

 Utelukket fra valg til forliksrådet er de som faller inn under yrkeskategoriene nevnt i Domstolloven § 71

 Vi ønsker mangfold, både når det gjelder kjønn, alder, kulturell bakgrunn, yrke og utdanning! 

 Er du interessert i å være forliksrådsmedlem ber vi deg melde interesse til politisk sekretariat på e-post politisk.sekretariat@nes.kommune.no. Vi ber om at e-posten inneholder følgende informasjon: 

  • Navn
  • fødselsår (OBS! ikke fødsels- og personnummer)
  • kort om motivasjon for å være med i forliksrådet 

 

Frist for å melde interesse er 1. mai 2024.