Miljøfyrtårn-diplom til to lokale bedrifter

De to Nes-bedriftene Stangeskovene Årnes AS og Rovent AS har blitt sertifisert som Miljøfyrtårn. Ordfører Tove Nyhus delte ut diplom til de to bedriftene på et arrangement på Nes rådhus mandag 17. juni. Som Miljøfyrtårn-sertifisert kan bedriftene dokumentere at de har gode systemer for å sikre en trygg og god arbeidsplass og at de jobber kontinuerlig og målrettet med å oppnå stadig bedre miljøprestasjoner og lavere klimaavtrykk. Vi gratulerer med sertifiseringen!

Sist oppdatert: 19.06.2024 12:59 | Publisert: 19.06.2024 12:51:40

Hva er Miljøfyrtårn? 

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøsertifikat. Det er en rekke kriterier som må være oppfylt for å bli Miljøfyrtårn-sertifisert. Kriteriene dekker viktige områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport, i tillegg til styring og forankring. Dette gir virksomheten gode forutsetninger for å gjennomføre effektive og lønnsomme miljøforbedringer. 

Som Miljøfyrtårn-sertifisert jobber virksomhetene kontinuerlig og målrettet med å oppnå stadig bedre miljøprestasjoner og lavere klimaavtrykk. 

Vektlegger miljø og bærekraft i sitt virke 

Stangeskovene Årnes AS har et stort varesortiment, særlig innen trelast og byggevarer. Bedriften har primært lokale kunder, men også både privat- og proffkunder fra et større geografisk område. Bedriften vektlegger bredde i sortimentet, serviceinnstilling, lokal forankring og kunnskap, i tillegg til miljø, bærekraft og seriøsitet i bransjen: 

-Konsernet Stangeskovene så det som riktig å bli medlem i Miljøfyrtårn i og med at vi må ta vare på miljøet og sikre bærekraften i vår bedrift, og hele vår organisasjon, forteller Geir Arne Lindberg som jobber som transportsjef og miljøfyrtårnansvarlig hos Stangeskovene. Og fortsetter:  

-Som Miljøfyrtårn-godkjent virksomhet blir man mer oppmerksom på de små tingene i hverdagen som kan bidra positivt på miljøet. Vi vil anbefale at så mange som mulig blir miljøsertifisert.  

Stangeskovene ser også andre klare fordeler med at bedrifter blir miljøsertifisert:  

-Sammen med åpenhetslovenkan man eliminere useriøse bedrifter som opererer i markedet, sier Lindberg. 

Rovent AS er markedsledende leverandør av ferdigkappede utforinger og listverk til dører og vinduer.De leverer precut til både nybygg og rehabilitering, til store så vel som mindre prosjekter.  

Rovent AS forteller at miljø og bærekraft er viktig for bedriften: 

-Miljøvennlig produksjon og drift er viktig for oss. Ved kjøp av våre produkter skal kunden være trygg på at råmaterialer er basert på fornybare ressurser som ikke er skadelig for miljøet, forteller daglig leder Bjørn Magne Solhaug og miljøfyrtårnansvarlig Randi B. Evensen.   

-Rovent AS ønsker å bidra til et mer bærekraftig samfunn og vi tar ansvar for vår miljøpåvirkning ved blant annet bruk av kapp fra produksjon til eget fyringsanlegg for å varme opp lokalene, samt at vi har solcelleanlegg for strømproduksjon. Vi har rutiner som sikrer bærekraft gjennom innkjøp, gjenbruk, gode arbeidsforhold og høy grad av miljøbevissthet hos våre ansatte. Miljøfyrtårn-sertifisering har vært et nyttig verktøy for oss i dette arbeidet 

Ordfører Tove Nyhus er imponert over innsatsen til de lokale bedriftene. -Det er flott å se at stadig flere bedrifter vektlegger miljø og bærekraft i sitt daglige virke. Det er en stor glede å dele ut Miljøfyrtårn-diplom, sier hun. 

Totalt er nå 22 virksomheter i Nes sertifisert som Miljøfyrtårn.  

 Et bilde som inneholder klær, person, vegg, innendørs  Automatisk generert beskrivelse   Utdeling av Miljøfyrtårn-diplom på rådhuset 17.6.2024. Fra venstre: Glenn Bjørnstad og Geir Arne Lindberg (Stangeskovene Årnes AS), ordfører Tove Nyhus, og Randi B. Evensen og Bjørn Magne Solhaug (Rovent AS). Foto: Nes kommune

Bilde: Utdeling av Miljøfyrtårn-diplom på rådhuset 17.6.2024. Fra venstre: Glenn Bjørnstad og Geir Arne Lindberg (Stangeskovene Årnes AS), ordfører Tove Nyhus, og Randi B. Evensen og Bjørn Magne Solhaug (Rovent AS). Foto: Nes kommune 

Ønsker du å sertifisere din bedrift som Miljøfyrtårn? 

For mer informasjon om Miljøfyrtårn-ordningen og hvordan man kommer i gang med sertifisering, se nettsidene til Stiftelsen Miljøfyrtårn: https://www.miljofyrtarn.no/