Tømming av minirenseanlegg

Minirenseanlegg i Nes kommune innlemmes i den kommunale slamtømmeordningen fra 01.07.2024.

Sist oppdatert: 20.06.2024 10:13 | Publisert: 20.06.2024 07:35:44

Bestemmelsen om tømming er hjemlet i sentral Forskrift om begrensning av forurensning. Tømming vil bli utført i henhold til intervallet som er bestemt i utslippstillatelse, anbefalt av leverandør/servicefirma, eller etter det intervallet som er oppgitt i forskriften. 

Kommunen har kontrakt med firmaet Brødrene Stenskjær AS for gjennomføring av det praktiske arbeidet. Du vil motta varsel på SMS fra Brødrene Stenskjær AS ca en uke før ditt anlegg skal tømmes.

Etter hvert vil du også finne tømmehistorikk på minirenseanlegget ved å gå inn på hjemmesiden til kommunen og logge deg på MinSide.

Merk: Kommunal administrasjon av tømming erstatter ikke serviceavtaler for de enkelte minirenseanleggene.

Har du behov for tømming før du har mottatt varsel eller trenger en ekstra tømming, skal du bestille dette direkte hos Brødrene Stenskjær på tlf 62 97 40 00 (døgnvakt) eller på epost: post@br-stenskjaer.no.

Hva må du gjøre før tømming?

  • Før tømming skal tilgang til tanken være klargjort for tømmebilen.
  • Fjern hindringer som sperrer for atkomst.
  • Hvis avløpsanlegget er vanskelig å finne, må du merke den tydelig.
  • Om renovatør kommer til en tank som ikke er klargjort og merket, eller blir nektet å utføre jobben, blir det likevel krevd gebyr.

Hva koster det?

For 2024 er pris per tømming kr 1 184 inkl. mva. Gebyr for tømming sendes fra kommunen som del av kommunale huseiergebyrer og fordeles på fire terminer. Vedtatt gebyrregulativ finner du på kommunens hjemmeside.

Har du spørsmål til tømmeordningen kan du ta kontakt på epost til postmottak@nes.kommune.no