Tilskuddsordning til opprydding av avfall etter flomhendelsene i Sør-Norge august 2023

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt en midlertidig tilskuddsordning for opprydding av avfall etter flomhendelsene.

Sist oppdatert: 29.05.2024 14:54 | Publisert: 29.05.2024 14:54:27

Informasjon om ordningen samt søknadsskjema finnes på Landbruksdirektoratets sin nettside: Tilskudd til opprydding av avfall etter flomhendelsene i Sør-Norge i august 2023 - Landbruksdirektoratet 

Målet med tilskuddsordningen

Tilskuddsordningen skal bidra til opprydding av eierløst avfall som har havnet på privat grunn som følge av flomhendelsene i Sør-Norge i august 2023 og redusere negative miljøkonsekvenser som følge av forsøpling. Tilskuddet kan gis til grunneier (eller den med råderett over en eiendom) og som kan dokumentere kostnader knyttet til opprydding på denne eiendommen etter flommen. Det kan dekkes 85 % av kostnadene, men eget arbeid dekkes ikke. Minsteutbetaling er kr 10 000.