Svanfoss sluse sommeren 2024

Vannvegen mellom Mjøsa, Vorma og Glomma mellom Rånåsfoss og Funnefoss åpner lørdag 29. juni 2024

Sist oppdatert: 27.06.2024 19:49 | Publisert: 27.06.2024 19:49:41

Slusen gir adkomst mellom Mjøsa og Vormas nedre deler samt Glomma mellom Rånåsfoss og Funnefoss.

Slusing alle dager med kjernetid mellom kl. 0900 og 2100  til 1. september 

Bestill slusing:   

  • Ring slusevakt minst en time i forkant av ønsket slusing.
  • Slusetelefon: 913 09 945, Arild Ramstad
  • Pris pr. slusing kr 200,- (vipps #760665 eller kontant)    

Nes og Eidsvoll kommuner, i samarbeid med Glommens og Laagens Brukseierforening

VIser bilde av Svanfoss sluse    

Svanfoss sluse