Spyling av hovedvannledninger

Nes kommune fortsetter spyling av hovedvannledningnettet fra 03.06 kl 07:30 til og med 14.06 kl 15:15 (uke 23-24). Spylingen utføres på hovedvannledningene i områdene: Østre Fenstad - Brårud - Vestre Fenstad. Selve spylingen foregår innenfor avrbeidtid.

Sist oppdatert: 31.05.2024 14:05 | Publisert: 31.05.2024 14:03:23

Hele vannforsyningsområdet eller deler av dette kan under hele perioden bli påvirket av spylingen. Vannet kan bli borte i perioder. Det kan også bli noe misfarge og inneholde en del luft. Abonnenter som blir ekstra plaget med misfarget vann og luft oppfordres til å tappe vann fra første tappested etter hovedkran inntil vannet er klart.

Spyling utføres periodisk for å sikre god kvalitet på vannet.

Eventuelle henvendelser kan rettes til Nes kommunale vannverk, telefon 924 98 048.