Spyling av hovedvannledninger

I perioden fra 22.05.24 kl 07:30 til og med 31.05.24 kl 15:15 (uke 21-22) vil det bli foretatt spyling av hovedvannledningsnettet. Spylingen utføres på hovedledningsnettet i områdene: Østre Fenstad - Brårud - Vestre Fenstad. Selve spylingen foregår innenfor arbeidstid.

Sist oppdatert: 16.05.2024 07:43 | Publisert: 16.05.2024 07:38:45

Hele vannforsyningsområdet eller deler av dette kan under hele perioden bli påvirket av spylingen. Vannet kan bli borte i perioder. Det kan også bli noe misfarge og inneholde en del luft. Abonnenter som blir ekstra plaget med misfarget vann og luft oppfordres til å tappe vann fra første tappested etter hovedkran inntil vannet er klart.

Spyling utføres periodisk for å sikre god kvalitet på vannet.

Eventuelle henvendelser kan rettes til Nes kommunale vannverk, telefon 924 98 048.