Restmidler etter Coop Opaker BA

Sist oppdatert: 31.05.2024 13:06 | Publisert: 31.05.2024 13:06:06

Coop Norge SA lyser ut restmidler etter Coop Opaker BA. I henhold til vedtektene skal midlene i samråd med Nes kommune anvendes til allmennyttige formål. 

Lag og foreninger i Nes kommune kan søke, der prosjekter på Opaker vil ha høyest prioritet. 

Etter avvikling av Coop Opaker BA er det igjen restmidler på kr 824 943,-. Disse midlene kan enten benyttes til avdeling av annet lag på stedet, eller til allmennyttige formål. Coop Norge SA har nå avklart at disse midlene kan anvendes til allmennyttige formål, hvor kommunen via kommunestyret, må sende i søknad til Coop Norge SA om anvendelse av midlene. 

Retningslinjer for tildeling av midler:

  • Midlene bør brukes i den delen av kommunen hvor samvirkelaget lå; altså Opaker.
  • Kommunestyret sender søknad til styret i Coop etter vedtak i kommunestyret
  • Midlene bør komme flest mulig til gode
  • Midlene skal skape aktivitet
  • Midlene kan brukes for å tilrettelegge slik at flest mulig kan delta (f..eks. universell utforming)
  • Kan brukes både til investering og drift
  • Midlene kan ikke brukes til private tiltak eller til aksjeselskap
  • Prosjektene må være nye, og ikke fysisk påbegynt
  • Søknaden må inneholde budsjett- og finansieringsplan
  • Midlene deles ut etter at prosjektene er gjennomført, og regnskap er godkjent.

Søknaden sendes til Nes kommune, postmottak@nes.kommune.no  - merk saksnr. 24/932.

Søknadsfristen er 23. juni 2024.

Spørsmål kan rettes til:
Trine-Lise Vinje på e-post: trine-lise.vinje@nes.kommune.no