Redusert bemanning på dokumentsenteret

Sist oppdatert: 15.03.2024 12:00 | Publisert: 15.03.2024 12:00:15

Dokumentsenteret har for tiden redusert bemanning - post inn til kommunen prioriteres

Vi prioriterer all post som kommer inn til kommunen, slik at innbyggere, samarbeidspartnere og saksbehandlere skal bli minst mulig berørt. 

 Andre oppgaver blir fortløpende vurdert og kan bli satt på vent eller nedprioritert en periode. Dette vil i hovedak dreie seg om sluttføring, publisering på offentlig journal, gjennfinning i eldre arkiver og andre publikumshenvendelser. 

 Saksbehandlere vil fortsatt saksbehandle, besvare og sende ut post som normalt.