Pårørendeskole høsten 2024

Nes kommune ved hukommelseskoordinator inviterer til pårørendeskole for pårørende til personer med demens.

Sist oppdatert: 09.07.2024 10:41 | Publisert: 09.07.2024 10:38:15

Foto: Heidi Frostmo

Pårørendeskolen går over fire kurskvelder á 3 timer, alle kvelder fra kl. 17:30-20:30.

Dato for kurskvelder høsten 2024 er følgende tirsdager: 17.9, 24.9, 8/10 og 15/10.

For mer informasjon om pårørendeskolen se vedlagte brosjyre.

Påmelding pr e-post til hukommelseskoordinator@nes.kommune.no eller
pr sms/telefon 478 77 572 innen 9. september 2024.

Brosjyrer pårørendeskolen høst 2024.pdf