Offentlig ettersyn - Eiendomsskatt 2024

På bakgrunn av kommunestyres vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2024, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskattelistene ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra 20.02.2024.

Sist oppdatert: 20.02.2024 09:58 | Publisert: 20.02.2024 09:50:48

Listen viser skattepliktige eiendommer i Nes kommune med angivelse av adresse, matrikkelnummer (gårds-, bruks- og festenummer), eiendomsskattetakster, (eventuelt bunnfradrag), skattesats, samt utregnet årlig eiendomsskattebeløp. Skattelistene blir i tillegg lagt ut på servicetorget på rådhuset.

For skatteåret 2024 er promillen for bolig og fritidseiendommer 2,25. Promillen for næringseiendommer er 1,5.

Skattelisten finner du her:

Skatteliste offentlig ettersyn 2024.pdf

Listen over eiendommer med fritak finner du her:

Skatteliste offentlig ettersyn fritak 2024.pdf

For mer informasjon om eiendomsskatt

Dersom du ønsker å lese mer om eiendomsskatt, se vår hjemmeside: Eiendomsskatt - nes kommune

Du kan også kontakte eiendomsskattekontoret på tlf. 940 26 642 eller e-post: postmottak@nes.kommune.no