Nes kommunale vannverk, Årnes vannverk og Blaker vannverk innfører vanningsrestriksjoner i Nes kommune

For å sikre nødvendig beredskap ved evt. brannutrykninger, og nok vanntrykk til alle, innføres det herved vanningsrestriksjoner for alle abonnenter fra og med 21. mai.

Sist oppdatert: 22.05.2024 12:11 | Publisert: 21.05.2024 22:36:59

Det betyr at det ikke er tillatt å benytte spreder, åpen slange eller svetteslange, men man kan benytte kanne eller en håndholdt slange påsatt spylemunnstykke.

MERK! Høytrykksspyler har spylemunnstykke og er derfor tillatt

Vanning av blomster og prydbusker
For at hageeiere skal ha mulighet til å holde liv i blomster og prydbusker gis det tillatelse til å vanne manuelt med kanne eller slange påsatt spylemunnstykke. Gressplener tåler normalt tørke, og vannverkene kan ikke prioritere omfattende plenvanning i tørre perioder.

Fylling av basseng
Det er ikke tillatt å fylle bassenger av forskjellige slag med åpen slange. Fylling med spylemunnstykke vil ta noe lengre tid, men sikrer samtidig at alle naboer beholder et godt vanntrykk.

Vi ønsker dere gode sommerdager videre – med fornuftig vannbruk.

Vanningsrestriksjonene gjelder inntil annen beskjed gis. Har du spørsmål, ta kontakt med ditt vannverk.

Nes kommunale vannverk -   Årnes vannverk  -   Blaker vannverk