Kurs i hverdagsglede

Sist oppdatert: 08.04.2024 12:07 | Publisert: 25.03.2024 10:38:20

Kurs i Hverdagsglede

Hverdagsglede er et evidensbasert kurs basert rundt de fem viktigste aktivitetene som kan bidra til å fremme god psykisk helse og gi deg bedre livskvalitet.

Kurset er først og fremst beregnet på voksne, som opplever at de trenger et «løft» i hverdagen og tar i bruk noen verktøy som kan bidra til endring og økt livskvalitet. En slik endringsprosess handler ofte om bli seg bevisst hvilken kraft som ligger i å gjøre små justeringer i hverdagen, og hvordan små grep kan føre til store endringer. 

Kurset tar for seg fem viktige grep for økt hverdagsglede: 

  • å være oppmerksom
  • å være aktiv
  • forsett å lære
  • å knytte bånd
  • å gi

Sammen skal vi utforske hvordan du kan bruke fem grep som styrker din psykiske helse. I løpet av kurset vil du sette av tid til deg selv og til aktiviteter som gir glede. Fordi glede smitter, vil det også kunne bidra til andres glede.

Kurset går over seks kursdager, og hver økt varer i cirka 2 til 2,5 timer. Etter hver økt får du en øvelse til neste gang, som tar utgangspunkt i dine egne erfaringer.

Datoer: 8.4, 15.4, 22.4, 29.4, 6.5 og 13.5.
Kl. 13.00 - 15.30
Sted: Leirvegen 4C, 2150 Årnes - Åsestua. 

Nye datoer frem til sommeren er 15.4, 22.4, 29.4, 6.5, 13.5 og 3.6 (utendørs). 

Kursholdere: Elin Kulsrud og Synne Norum.

Pris kr. 250,- Dette inkluderer inspirasjonshefte og enkel bevertning. Betales på forhånd.


Eventuelle spørsmål og påmelding gjøres til Nes Frivilligsentral

telefon 66 10 41 70 eller frivilligsentralen@nes.kommune.no