Innbyggerhøring av Helhetlig mestringsstrategi

#Sammen om livet! Helhetlig mestringsstrategi 2024-2036 er nå ute til innbyggerhøring. Vi håper å høre fra så mange av dere som mulig, ved at dere svarer på en spørreundersøkelse. På forhånd takk!

Sist oppdatert: 21.03.2024 18:31 | Publisert: 21.03.2024 18:31:03

#Sammen om livet! er utarbeidet som den første mestringsstrategien i sitt slag i Nes kommune. Det er behov for en plan som samordner oss på tvers av kommunalområder og lokalsamfunn, som fronter det samme verdisyn og retning, og som omhandler innbyggere i alle aldre. Intensjonen er å styrke fellesskapet og nettverkene, så hver enkelt av oss i større grad mestrer det livet utfordrer eller beriker oss med.

 

Her kan dere lese høringsutkastet til Helhetlig mestringsstrategi

Og slik kan dere svare på undersøkelsen:

  • Enten ved å trykke på denne lenken,
  • eller ved å scanne QR-koden under med kamera på din mobiltelefon. Det vil da komme opp en tekst/lenke på skjermen som du må trykke på for å komme til spørreundersøkelsen 

Bilde av en QR-kode som kan scannes for å komme til en spørreundersøkelse

Mestringsstrategien skal nå ligge ute til innbyggerhøring ut april. Deretter vil vi sammenstille innspillene deres, og benytte dem til å gjøre mestringsstrategien enda bedre og mer treffsikker. Innbyggerperspektivet er viktig for oss, da vi ønsker å utvikle kommunen videre sammen med dere innbyggere og lokalsamfunnet.