Faktura for 1 termin, kommunale avgifter

Faktura for 1 termin for de med kvartalsvis faktura blir sendt ut i disse dager. De som har vannmåler vil se at fakturaen inneholder vannmåleroppgjør for 2023. På nettsiden finner du svar på mange spørsmål om de kommunale huseiergebyrene, her en oversikt over de oftest spurte spørsmålene:

Sist oppdatert: 23.02.2024 17:40 | Publisert: 23.02.2024 08:00:00

Avregning av vann- og avløpsgebyrer

På første faktura avregnes vann- og avløpsforbruk for hele fjoråret. Avregningen er basert på innrapportert/avlest vannmålerstand på slutten av året. Målt forbruk og innbetalt forskudd blir avregnet mot hverandre.  

  • Dersom det er betalt mindre i forskudd vann/avløp enn det er forbrukt, vil merforbruket legges til på faktura for 1. termin.  
  • Dersom det er betalt mer i forskudd vann/avløp enn det er forbrukt, vil overskytende trekkes fra på faktura for 1. termin. Noen vil oppleve å få tilbake penger (kreditnota). 
  • Om målerstanden er rappoprtert inn feil må du ta bilde av vannmåleren og sende til gebyrer@nes.kommune.no

Månedlig fakturering av kommunale avgifter

Nes kommune tilbyr månedlig fakturering på kommunale avgifter.

Ønsker du månedlig faktura, endrer dette selv ved å gå inn på  "Min side" på hjemmesiden vår. Velg "Min eiendom" og til sist "Fakturahyppighet".

Overføring fra kvartalsvis faktura til månedlig faktura må tilpasses kommunens ordinære kvartalsvise fakturering. Det vil si at dersom det er utstedt faktura for et kvartal kan ikke månedlig fakturering starte før perioden er ferdig. Har du mottatt faktura for periode 01.01.24 - 31.03.24, vil månedlig faktura gjelde fra og med 01.04.24.

Hvorfor finner jeg ikke fakturaen fra kommunen?

Utsendelse av fakturene tar et par dager, det kan derfor hende at du må sjekke igjen om noen dager.

Fakturen sendes til tinglyst hjemmelshaver på faktureringstidspunktet, i valgt løsning for mottak gjennom din banks multikanal. Det kan for eksempel være e-faktura, digipost, vipps eller post.

(Løsningen knytter seg til personnummer/organisasjonsnummer til hjemmelshaver og det er derfor ikke mulig å bruke en annen fakturamottaker enn tinglyst eier.)

Har du avtalegiro, vil banken din sørge for at fakturaen blir trukket fra din konto på forfallsdato.

Ta kontakt med din bank for mer informasjon.

For bytte fra en hjemmelshaver til en annen på faktura, send mail til gebyrer@nes.kommune.no

Kan jeg dele opp regningen?

Ta kontakt med Innfordringen/Eidsvoll kommune på e-post: innfordring@eidsvoll.kommune.no

Eller telefon 940 23 608 / 477 84 497