Anleggstilskudd Friluftsorganisasjoner 2024

Det er nå åpnet for å søke anleggstilskudd til friluftsorganisasjoner. Søknadsfrist er 30. september 2024.

Sist oppdatert: 01.07.2024 10:20 | Publisert: 01.07.2024 10:17:48

Det er lag og foreninger som kan søke på midlene, ikke enkeltpersoner eller grupper.

I vedtatte prinsipper og retningslinjer for tilskuddsordninger til organisasjoner i Nes kommune står det følgende: Kommunestyret vedtar en årlig ramme for tilskudd til drift av friluftsanlegg.

Tilskuddsrammen for 2024 er kr 155 000,-.
Nes kommune vil normalt innvilge inntil 50 % av driftskostnadene. Kun organisasjonens egne anlegg som det er aktivitet i, er berettiget tilskudd.

Tiltak som kommer flere til gode og er åpen for alle vil bli prioritert.

Dette må søknaden inneholde:

 • Informasjon om søker
 • Orientering om tiltaket
 • Driftsbudsjett
 • Finansieringsplan
 • Signert grunneieravtale*

*For å tilrettelegge for idrett eller friluftsliv i naturen, må man ha avtale med grunneier. Søker er ansvarlig for dette, og signert grunneieravtale legges ved søknaden. 
Grunneieravtaler (friluftsrad.no)
Ved behov for å søke opp hvem som er grunneier, kan det gjøres på denne siden:
Eiendom | Kartverket.no 

Rapportering: Enkel rapportering med bilder og kort beskrivelse av gjennomføringen. En samtykker da samtidig til at bildene kan brukes av Nes Friluftsråd og på Nes kommunes hjemmesider. Rapporteringsfrist 15. september 2025.

Søknaden sendes til postmottak@nes.kommune.no  
– merk emnefeltet med «Anleggstilskudd Friluftsorganisasjoner 23/4053»
Søknadene behandles administrativt i samråd med Nes Friluftsråd.

Søknadsfrist: 30. september 2024 (t.o.m.)

Tiltaket må være gjennomført innen: 1. september 2025

Her kan dere se eksempler på hvilke typer anlegg det kan søkes støtte til:

 • Dagsturhytter
 • Overnattingshytter
 • Gapahuk
 • Grill-, bål- og rasteplasser
 • Tilrettelegging av turveier, turstier og tur/-skiløyper
 • Verktøy og informasjonssider for tilrettelegging av turveier, turstier og tur-/skiløyper
 • Skilting og merking av turveier/løyper/stier
 • Bruer og klopper
 • Utendørs klatreanlegg
 • Hinderløyper og aktivitetsanlegg
 • Friluftsporter
 • Turpadleanlegg - båthus og brygger
 • Badefasiliteter (eks ramper for rullestol)
 • Sanitæranlegg
 • Lysanlegg for turveier, -løyper og -stier