INNHOLD

Nes kommune - Kontaktinformasjon

Nes kommune

Servicetorget: 66 10 40 00

 

Kultur og mangfold

Kommunalsjef: Lars Roald Johansen telefon: 66 10 40 13

Nes svømmehall: 66 10 41 00
Leder: Helene Skoglund

Nes kulturhus: 66 10 41 41
Leder: Ola Andre Olsen

Nes bibliotek: 66 10 42 42
Leder: Aina Jensen

Nes kulturskole: 66 10 41 50
Leder: Ingunn Byboth Elvhaug

 

Oppvekst og utdanning

Assisterende kommunedirektør: Ingar Døhlen telefon: 66 10 40 11
Virksomhetsleder: Margareth Myrlund

Familiens hus: 66 10 45 00
Virksomhetsleder: Anne Lise Bruteig
Telefontid: kl.  9-11 og 13-14

Pedagogisk tjeneste: 66 10 45 50
Leder: Jørgen Kristiansen

Skoler:

Vormsund ungdomsskole: 66 10 44 00
Rektor: Knut Wilsgård

Runni ungdomsskole: 66 10 44 10
Rektor: Sigurd Skjørbotten Løken

Auli skole: 66 10 44 20
Rektor: Joakim Westerbakk

Auli SFO: 66 10 44 25

Fenstad skole: 66 10 44 30
Rektor: Astrid Kjensli

Fenstad SFO: 66 10 44 35

Fjellfoten skole: 66 10 44 40
Rektor: Anne Johansen

Fjellfoten SFO: 66 10 44 45

Framtun skole: 66 10 44 50
Rektor: Eirin Husebø

Framtun SFO: 66 10 44 55

Neskollen skole: 66 10 44 60
Rektor: Kristine Rudsbråten

Neskollen SFO: 66 10 44 65

Skogbygda skole: 66 10 44 70
Rektor: Reidun Sollien

Skogbygda SFO: 66 10 44 75

Østgård skole: 66 10 44 80
Rektor: Knut RIchard Moen

Østgård SFO: 66 10 44 85

Årnes skole: 66 10 44 90
Rektor: Liv Kollerud

Årnes SFO: 66 10 44 95

Kommunale barnehager:

Auli barnehage: 66 10 45 70
Leder: Eva Hammeren

Skogbygda barnehage: 66 10 45 80
Leder: Anita Reene Efraimsen

Årnes barnehage: 66 10 45 90
Leder: Marte Aune Palemesen

 

 

Helse og velferd:


Kommunalsjef: Jan- Henrik Karlsen telefon 66 10 40 12
Assisterende kommunalsjef: Marianne Granum

Dialog og Mestring: 66 10 48 00
Virksomhetsleder: Geir Espen Haugnes Rudolfsen

Dialog og mestring er virksomheten som representerer "den ene døra inn" for de som søker tjenester i Helse og velferd. Har du behov for kommunal helsehjelp tar du kontakt med oss på vårt resepsjonsnummer, så vil vi veilede deg videre.

Ergo/fysio: 66 10 47 00
Fungerende avdelingsleder: Helle Gregersen

Friskliv: 66 10 47 10

Miljøarbeidertjenesten: 66 10 46 50
Virksomhetsleder: Lena Olsen

Hjemmetjenesten: 66 10 48 00 (Dialog og mestring)
Virksomhetsleder: Atle Jahn

Nes sykehjem: 66 10 48 00 (Dialog og mestring)
Virksomhetsleder: Eli Haukland

Samfunn og miljø

Kommunalsjef: Caroline Salberg Rødfoss

Bygg og eiendom
Virksomhetsleder: Hilde B. Nordby

Boligkontor: 66 10 42 50
Avdelingsleder Anne Kjersti Jensen

Byggesak: 66 10 43 00 
Avdelingsleder: Karen Knobel
Telefontid: 
Mandag, onsdag og torsdag: 9-10
Tirsdag: 13-14

Landbrukskontoret: 66 10 43 50
Avdelingsleder: Sissel Løftingsmo

Kommunalteknikk
Avdelingsleder: Solvar Sollied Hanssen
Kommunaleavgifter: gebyrer@nes.kommune.no

 

 

 

 

 

 

 

Publisert: 15.08.2019 14:25:41
Sist endret: 26.04.2024 10:49

Publisert: 15.08.2019 14:25:41
Sist endret: 26.04.2024 10:49

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?