INNHOLD

Kontakt oss

Her finner du informasjon om hvordan du kan ta kontakt med Nes kommune. Ønsker du å snakke med oss, skrive til oss eller besøke oss, finner du informasjonen under.

Åpningstider 

Servicetorg - Nes rådhus:

Ordinære åpningstider:

Telefon: 66 10 40 00, hverdager kl. 09.00 -11.30 og kl. 12.00-14.00

Besøk: hverdager kl. 09.00-14.00 (Stengt i uke 29 og 30)

Telefonliste 

Finn ansatt

Kommunen har byttet telefoni-leverandør på sentralbordløsningen. Dette medfører at Finn-ansatt løsning er fjernet fra nettsiden og vi trenger noe tid på få en oppdatere oversikt over ansatte med kontaktinformasjon. Her finner du inntil videre noen direktenummer:  Direktenummer til en rekke av våre tjenestesteder

Pressekontakt

Kommunikasjonssjef: Elin Brede Kristiansen telefon 47 84 19 92

e-post: ebk@nes.kommune.no 

Vakttelefoner

Tjenester Telefonnummer Trefftid
Legevakt

116 117 /
63 90 11 33

 

Virkedager: kl 15:30 - 08:00 Helg og helligdager: døgnvakt
Inneklemte dager og romjul: kl 15:30-08:00

 

Lensmann  02800 Etter kl 15:00
Barnevernsvakt

64 99 32 70

Kveld, natt og helg
Alarmtelefon for barn og unge 116 111 Er åpen når kontorene til barnevernstjenesten er stengt
Romerike krisesenter 66 93 23 10 Hele døgnet
Septiktømming - Brd. Stenskjær A/S 906 15 429  
Kommunalt kloakk/avløp/renseanlegg 951 64 300 Etter kl 15:15

Kommunalt vannverk

Årnes vannverk

924 98 048

63 90 90 80

 
Kommunalt vegvedlikehold 920 23 116 Etter kl 15:15 i perioden 1.okt-31.mai
Fallviltgruppa i Nes kommune  911 05 513 Ved melding om påkjørt vilt ring politi på telefon: 02800, eller du kan ringe vakttelefon til fallviltgruppa direkte
Fylkes- og riksveg 175 Hele døgnet

Øvre Romerike brann - og redning 

 

110

Hele døgnet
Elvia Feilmelding  22 44 10 40  
Veterinærvakt/dyrlegevakt  907 69 918  
Viltnemd 901 92 681/ 02800

 Leder viltnemd/ Politi

 

 

Emergency numbers

Service Telephone Number Available times
Emergency Doctors

116 117

Week days  15:30 - 08:00 weekends and public holidays: 24hours
Police  02800 After  15:00
Child Protection 64 84 25 75 Evening, nights and weekends
Alarm telephone for children and youthog unge 116 111 Open when the office for Child protection is closed
Septic Tank emptying - Brd. Stenskjær A/S 906 15 429  
District water/ waste/ treatment 951 64 300 After 15:15
District road maintenance 920 23 116 After 15:15 between 1.oct --31.may
Regional and State roads 175 24 hours

Øvre Romerike Fire- and rescue

Emergency Director Nes

110

24 hours
Kommunalt vannverk 924 98 048  District  waterworks
Elvia Feilmelding  22 44 10 40  
Veterinary 907 69 918  

Besøksadresse

Rådhusgata 2, 2150 Årnes

Postadresse

Nes kommune Postboks 114 2151 Årnes

Fakturaadresse

Nes kommune ber om at det sendes ehf-faktura adressert til:

Nes kommune, Fakturamottak, Postboks 114, 2151 Årnes
– org.nr 938 679 088

Alle fakturaer skal være påført referanse (ansvarsnr 5 siffer)

Er ikke ehf-faktura mulig, så kan den sendes i posten eller på e-post til:
nes.faktura@nes.kommune.no
 

Organisasjonsnummer

Organisasjonsnummer: 938 679 088

Kommunenummer

Kommunenummer: 3228

Bankkonto


Bankkonto for skatt: 6345.06.02363
Bankkonto for innbetalinger til Nes kommune: 8601 41 62811

Kontaktinformasjon - elektronisk samhandling

Kommunene i Gardermoregionen har elektronisk forsendelse og mottak av dokumenter og meldinger. Dette inkluderer epikriser, kliniske henvisninger, pleie og omsorgsmeldinger, mottak av svarmeldinger fra laboratorier og røntgen, ulike meldinger til Nav, Reseptformidler, Sysvak osv.

Våre systemer kommuniserer med fastleger, private aktører, stat, fylkeskommune og ulike helseforetak fra pleie og omsorg, legevakt, fengsel og helsestasjonene. Kommunene har Felles Forvaltning for sine dataløsninger, lokalisert i ett interkommunalt samarbeid ved Digitale Gardermoen (DGI).

Kontaktpunkt

For akutt eller planlagt nedetid:

Epost:                  

meldingsansvarlig@nes.kommune.no
og

meldingsansvarlig@dgi.no 

Ta gjerne kontakt med Felles Forvaltning dersom:    

  • Dere har et lengre driftsavbrudd
  • Det ikke er noen EDI-kommunikasjon
  • Dere bytter virksomhetssertifikat
  • Dere bytter journalsystem
  • Det er endring på personell på legekontoret
  • Dere har spørsmål vedrørende samarbeidsavtaler, rutiner eller versjon på meldingstyper

Epost: meldingsansvarlig@dgi.no 

Telefon: 64 00 90 00 (be om Felles Forvaltning Helse og Omsorg(FFHO))

Tidspunkt kontaktpunkt er tilgjengelig 
Alle hverdager: kl.08.00 – 15.30

Virksomhetssertifikat 
Sertifikat kan lastes ned fra Norsk Helsenett sitt adresseregister

Rådhuset

Besøksadresse:

Rådhusgata 2
2150 Årnes

Postadresse:

Postboks 114
2151 Årnes

Telefon: 66 10 40 00

Publisert: 06.09.2016 13:18:16
Sist endret: 03.07.2024 13:53

Publisert: 06.09.2016 13:18:16
Sist endret: 03.07.2024 13:53

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?